مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : صادق عاشورپور
در حال بارگذاری
نمایش های ایرانی 9 (عصر پهلوی)
نمایش های ایرانی 9 (عصر پهلوی)

کد: 107043

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی 9 (عصر پهلوی)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

نمایش های ایرانی 7 (نمایش های عامیانه)
نمایش های ایرانی 7 (نمایش های عامیانه)

کد: 105059

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی 7 (نمایش های عامیانه)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

نمایش های ایرانی 8 (از انقلاب تا انقلاب)
نمایش های ایرانی 8 (از انقلاب تا انقلاب)

کد: 105060

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی 8 (از انقلاب تا انقلاب)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

نمایش های ایرانی10 (محمدرضا شاه پهلوی:پهلوی دوم)
نمایش های ایرانی10 (محمدرضا شاه پهلوی:پهلوی دوم)

کد: 105061

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی10 (محمدرضا شاه پهلوی:پهلوی دوم)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

نمایش های ایرانی 5 (دیگر نمایش های ایرانی قبل و بعد از اسلام)
نمایش های ایرانی 5 (دیگر نمایش های ایرانی قبل و بعد از اسلام)

کد: 105057

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی 5 (دیگر نمایش های ایرانی قبل و بعد از اسلام)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

نمایش های ایرانی 6 (نمایش های جنگ و دفاع مقدس)
نمایش های ایرانی 6 (نمایش های جنگ و دفاع مقدس)

کد: 105058

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی 6 (نمایش های جنگ و دفاع مقدس)

ناشر

سوره مهر

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

فرمان خاتون (مجموعه نمایشنامه)
فرمان خاتون (مجموعه نمایشنامه)

کد: 60964

گروه بندی: نمایشنامه

مولف: صادق عاشورپور

فرمان خاتون (مجموعه نمایشنامه)

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

ادبیات برتر،نمایشنامه14 (کاری باید کرد)
ادبیات برتر،نمایشنامه14 (کاری باید کرد)

کد: 57083

گروه بندی: نمایشنامه

مولف: صادق عاشورپور

ادبیات برتر،نمایشنامه14 (کاری باید کرد)

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

ادبیات برتر،نمایشنامه50 (شاکی)
ادبیات برتر،نمایشنامه50 (شاکی)

کد: 55104

گروه بندی: نمایشنامه

مولف: صادق عاشورپور

ادبیات برتر،نمایشنامه50 (شاکی)

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

صداع قبله عالم
صداع قبله عالم

کد: 22608

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: پرسمان

مولف: صادق عاشورپور

صداع قبله عالم

ناشر

پرسمان

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال