مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : داود علی بابایی
در حال بارگذاری
مجموعه شعر اهل تهرانم
مجموعه شعر اهل تهرانم

کد: 109344

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

مجموعه شعر اهل تهرانم

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

پاره مقالات (سیاسی،اجتماعی و تاریخی)
پاره مقالات (سیاسی،اجتماعی و تاریخی)

کد: 97069

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

پاره مقالات (سیاسی،اجتماعی و تاریخی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)

کد: 90843

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1160000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 87018

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1150000ریال

در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر
در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

کد: 87017

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)
تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)

کد: 80585

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

840000ریال

بیست و چنج سال در ایران چه گذشت؟16 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و چنج سال در ایران چه گذشت؟16 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 80586

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و چنج سال در ایران چه گذشت؟16 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)
خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)

کد: 80478

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران
چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران

کد: 80479

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

یک ماه در زندان
یک ماه در زندان

کد: 64681

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

یک ماه در زندان

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

بانک،ربا،اجحاف (بانک ها با چه ترفندهایی به وام گیرندگان اجحاف می کنند)
بانک،ربا،اجحاف (بانک ها با چه ترفندهایی به وام گیرندگان اجحاف می کنند)

کد: 64683

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بانک،ربا،اجحاف (بانک ها با چه ترفندهایی به وام گیرندگان اجحاف می کنند)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 64686

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟15 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1750000ریال

خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر
خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

کد: 61877

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

ایرانیان به هویت ملی و ایرانی خود افتخار کنید (ایران گوهر گرانبهایی ست،آنرا حفظ کنید)
ایرانیان به هویت ملی و ایرانی خود افتخار کنید (ایران گوهر گرانبهایی ست،آنرا حفظ کنید)

کد: 61190

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

ایرانیان به هویت ملی و ایرانی خود افتخار کنید (ایران گوهر گرانبهایی ست،آنرا حفظ کنید)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 3 (حوادث سال 1386)
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 3 (حوادث سال 1386)

کد: 58611

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 3 (حوادث سال 1386)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)
معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)

کد: 54900

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

دست نوشته های پراکنده (سیاسی،تاریخی،اجتماعی و فرهنگی)
دست نوشته های پراکنده (سیاسی،تاریخی،اجتماعی و فرهنگی)

کد: 51717

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

دست نوشته های پراکنده (سیاسی،تاریخی،اجتماعی و فرهنگی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

840000ریال

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 2 (حوادث سال 1385)
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 2 (حوادث سال 1385)

کد: 44329

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 2 (حوادث سال 1385)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)
معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)

کد: 44330

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1650000ریال

پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)
پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)

کد: 44342

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

1050000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 44327

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 1 (حوادث سال 1384)
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 1 (حوادث سال 1384)

کد: 44328

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 1 (حوادث سال 1384)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟11 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟11 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 32757

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟11 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1760000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

کد: 20768

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

کد: 20763

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 20769

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

کد: 20764

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

کد: 20765

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 20760

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

840000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

کد: 20766

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

کد: 20761

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

کد: 20767

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1300000ریال