مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : داود علی بابایی
در حال بارگذاری
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)
تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)

کد: 90843

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت دوم)،(حوادث سال 1387)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1160000ریال

در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر
در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

کد: 87017

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

در پی حکایت خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 87018

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟17 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

880000ریال

مصاحبه های امام خمینی (ره) در نجف،قم و پاریس
مصاحبه های امام خمینی (ره) در نجف،قم و پاریس

کد: 81160

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

مصاحبه های امام خمینی (ره) در نجف،قم و پاریس

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)
تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)

کد: 80585

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

تاریخ 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 (قسمت اول)،(حوادث سال 1387)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

840000ریال

چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران
چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران

کد: 80479

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

چند کلمه پیرامون مردم،فرهنگ و سیاست زدگی در جامعه کنونی ایران

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)
خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)

کد: 80478

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی (نعمت الله صالحی نجف آبادی،محمد صادقی تهرانی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)
معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)

کد: 54900

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 3 (از حمله عراق به ایران تا اعدام صادق قطب زاده)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 44327

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

920000ریال

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)
معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)

کد: 44330

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب 1 (از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

840000ریال

پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)
پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)

کد: 44342

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

کد: 20764

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 5

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

950000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

کد: 20765

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

950000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 20760

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

کد: 20767

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

کد: 20761

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

کد: 20768

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 9

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

720000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3

کد: 20762

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 20769

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟10 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

کد: 20763

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 4

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال