مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : غلامحسین ساعدی
در حال بارگذاری
آشغالدونی
آشغالدونی

کد: 66464

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

آشغالدونی
180000ریال

آشغالدونی

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تاتار خندان
تاتار خندان

کد: 65731

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

تاتار خندان
480000ریال

تاتار خندان

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت
پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت

کد: 64063

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

عافیتگاه
عافیتگاه

کد: 52979

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

عافیتگاه
180000ریال

عافیتگاه

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

چوب بدستهای ورزیل
چوب بدستهای ورزیل

کد: 46151

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

چوب بدستهای ورزیل

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

مار در معبد
مار در معبد

کد: 46152

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

مار در معبد
140000ریال

مار در معبد

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

گاو
گاو

کد: 42614

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

گاو
180000ریال

گاو

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

ضحاک
ضحاک

کد: 41819

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

ضحاک
225000ریال

ضحاک

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

کلاته گل
کلاته گل

کد: 41820

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

کلاته گل
180000ریال

کلاته گل

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

آی بی کلاه،آی با کلاه
آی بی کلاه،آی با کلاه

کد: 41817

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

آی بی کلاه،آی با کلاه

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جانشین
جانشین

کد: 41818

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

جانشین
185000ریال

جانشین

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

دیکته و زاویه
دیکته و زاویه

کد: 41404

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

دیکته و زاویه
180000ریال

دیکته و زاویه

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

خانه روشنی
خانه روشنی

کد: 41268

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

خانه روشنی
250000ریال

خانه روشنی

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

غریبه در شهر
غریبه در شهر

کد: 41283

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

غریبه در شهر
430000ریال

غریبه در شهر

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

430000ریال

طاهره،طاهره عزیزم (نامه های غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی)
طاهره،طاهره عزیزم (نامه های غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی)

کد: 22224

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مشکی

مولف: غلامحسین ساعدی

طاهره،طاهره عزیزم (نامه های غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی)

ناشر

مشکی

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

عزاداران بیل
عزاداران بیل

کد: 20276

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

عزاداران بیل
335000ریال

عزاداران بیل

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

335000ریال

آشفته حالان بیداربخت
آشفته حالان بیداربخت

کد: 20277

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

آشفته حالان بیداربخت

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

شب نشینی باشکوه
شب نشینی باشکوه

کد: 20278

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: غلامحسین ساعدی

شب نشینی باشکوه

ناشر

نگاه

مولف

غلامحسین ساعدی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال