مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : عبدالحسین نیک گهر
در حال بارگذاری
دنیای بی سامان (زمانی که تمدن های مان فرسوده می شوند)
دنیای بی سامان (زمانی که تمدن های مان فرسوده می شوند)

کد: 91453

گروه بندی: سیاسی

ناشر: نشر نی

مولف: امین معلوف

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

دنیای بی سامان (زمانی که تمدن های مان فرسوده می شوند)

ناشر

نشر نی

مولف

امین معلوف

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

جامعه شناسی نوربرت الیاس
جامعه شناسی نوربرت الیاس

کد: 91464

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نشر نی

مولف: ناتالی هنیش

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

جامعه شناسی نوربرت الیاس

ناشر

نشر نی

مولف

ناتالی هنیش

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

جنگ های صلیبی (به روایت اعراب)
جنگ های صلیبی (به روایت اعراب)

کد: 91270

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: نشر نی

مولف: امین معلوف

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

جنگ های صلیبی (به روایت اعراب)

ناشر

نشر نی

مولف

امین معلوف

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

از غرب چه مانده است؟
از غرب چه مانده است؟

کد: 76406

گروه بندی: سیاسی

ناشر: هرمس

مولف: رژی دبره،رنو ژیرار

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

از غرب چه مانده است؟

ناشر

هرمس

مولف

رژی دبره،رنو ژیرار

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

جامعه شناسی رابطه اجتماعی (علوم اجتماعی36)
جامعه شناسی رابطه اجتماعی (علوم اجتماعی36)

کد: 50117

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: هرمس

مولف: سرژ پوگام

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

جامعه شناسی رابطه اجتماعی (علوم اجتماعی36)

ناشر

هرمس

مولف

سرژ پوگام

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

مبانی جامعه شناسی سیاسی
مبانی جامعه شناسی سیاسی

کد: 23636

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه

مولف: ژان ایو دورماگن،دانیل موشار

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

مبانی جامعه شناسی سیاسی

ناشر

آگه

مولف

ژان ایو دورماگن،دانیل موشار

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

جامعه شناسی شهر
جامعه شناسی شهر

کد: 19535

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه

مولف: یانکل فیالکوف

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

جامعه شناسی شهر

ناشر

آگه

مولف

یانکل فیالکوف

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

جامعه شناسی هنر
جامعه شناسی هنر

کد: 14419

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه

مولف: ناتالی هینیک

مترجم: عبدالحسین نیک گهر

جامعه شناسی هنر

ناشر

آگه

مولف

ناتالی هینیک

مترجم

عبدالحسین نیک گهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال