مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
استراتژی کسب و کار (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
استراتژی کسب و کار (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 93824

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

استراتژی کسب و کار (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خلاقیت و حل مسئله (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
خلاقیت و حل مسئله (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 93825

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

خلاقیت و حل مسئله (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

واگذاری کارها (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
واگذاری کارها (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 92147

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

واگذاری کارها (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مذاکره (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
مذاکره (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 92137

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

مذاکره (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

رهبری (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
رهبری (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 92140

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

رهبری (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

انگیزش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
انگیزش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 92143

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

انگیزش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

راه های رسیدن به پیشرفت شخصی
راه های رسیدن به پیشرفت شخصی

کد: 90881

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: ندای کادح

مولف: برایان تریسی

مترجم: محمد قهرمانی و دیگران

راه های رسیدن به پیشرفت شخصی

ناشر

ندای کادح

مولف

برایان تریسی

مترجم

محمد قهرمانی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

خلق یک کسب و کار ثروت ساز:چگونه یک تجارت شخصی را شروع کنید و رشد دهید؟ (ثروتمندان خودساخته)
خلق یک کسب و کار ثروت ساز:چگونه یک تجارت شخصی را شروع کنید و رشد دهید؟ (ثروتمندان خودساخته)

کد: 90524

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: نگاه نوین

مولف: برایان تریسی

مترجم: مهدی نشاط

خلق یک کسب و کار ثروت ساز:چگونه یک تجارت شخصی را شروع کنید و رشد دهید؟ (ثروتمندان خودساخته)

ناشر

نگاه نوین

مولف

برایان تریسی

مترجم

مهدی نشاط

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

قدرت برنامه ریزی و مدیریت (شما به یک نقشه پرواز احتیاج دارید)
قدرت برنامه ریزی و مدیریت (شما به یک نقشه پرواز احتیاج دارید)

کد: 90007

گروه بندی: مدیریت

ناشر: زرین،گویش نو

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت برنامه ریزی و مدیریت (شما به یک نقشه پرواز احتیاج دارید)

ناشر

زرین،گویش نو

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

قدرت پیشرفت (بیشتر حقوق بگیرید و سریعتر پیشرفت کنید)
قدرت پیشرفت (بیشتر حقوق بگیرید و سریعتر پیشرفت کنید)

کد: 90008

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زرین،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت پیشرفت (بیشتر حقوق بگیرید و سریعتر پیشرفت کنید)

ناشر

زرین،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قدرت انضباط شخصی (بهانه تراشی ممنوع!)
قدرت انضباط شخصی (بهانه تراشی ممنوع!)

کد: 90009

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: زرین،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت انضباط شخصی (بهانه تراشی ممنوع!)

ناشر

زرین،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

قدرت جذبه (چگونه در هر موقعیتی برنده شویم)
قدرت جذبه (چگونه در هر موقعیتی برنده شویم)

کد: 90014

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: زرین،آوای بستان

مولف: برایان تریسی،رون آردن

مترجم: مریم براتی

قدرت جذبه (چگونه در هر موقعیتی برنده شویم)

ناشر

زرین،آوای بستان

مولف

برایان تریسی،رون آردن

مترجم

مریم براتی

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قدرت و ذهن یک میلیونر را داشته باشید (روشهای موثر برای چند برابر کردن درآمدتان)
قدرت و ذهن یک میلیونر را داشته باشید (روشهای موثر برای چند برابر کردن درآمدتان)

کد: 90005

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زرین،گویش نو

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت و ذهن یک میلیونر را داشته باشید (روشهای موثر برای چند برابر کردن درآمدتان)

ناشر

زرین،گویش نو

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

قدرت مدیریت بحران (به دنبال درس ارزشمندی از نقطه شکست تان باشید)
قدرت مدیریت بحران (به دنبال درس ارزشمندی از نقطه شکست تان باشید)

کد: 90015

گروه بندی: مدیریت

ناشر: زرین،گویش نو

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت مدیریت بحران (به دنبال درس ارزشمندی از نقطه شکست تان باشید)

ناشر

زرین،گویش نو

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

یک فوق ستاره فروش شوید (21 راز موفقیت فروشندگان بزرگ جهان)
یک فوق ستاره فروش شوید (21 راز موفقیت فروشندگان بزرگ جهان)

کد: 90006

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زرین،گویش نو

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

یک فوق ستاره فروش شوید (21 راز موفقیت فروشندگان بزرگ جهان)

ناشر

زرین،گویش نو

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

قدرت تجارت (هم اکنون یک کسب و کار قدرتمند بسازید)
قدرت تجارت (هم اکنون یک کسب و کار قدرتمند بسازید)

کد: 90016

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زرین،گویش نو

مولف: برایان تریسی،مارک تامسون

مترجم: محمدحسن ارجاعی،فاطمه حمیدی زاده

قدرت تجارت (هم اکنون یک کسب و کار قدرتمند بسازید)

ناشر

زرین،گویش نو

مولف

برایان تریسی،مارک تامسون

مترجم

محمدحسن ارجاعی،فاطمه حمیدی زاده

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

بازسازی کار و زندگی (چگونه ادامه زندگی را به بهترین دوران زندگی خود تبدیل کنید)
بازسازی کار و زندگی (چگونه ادامه زندگی را به بهترین دوران زندگی خود تبدیل کنید)

کد: 89941

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: گویش نو،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

بازسازی کار و زندگی (چگونه ادامه زندگی را به بهترین دوران زندگی خود تبدیل کنید)

ناشر

گویش نو،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

قدرت بیان (خوب صحبت کنید تا برنده شوید)
قدرت بیان (خوب صحبت کنید تا برنده شوید)

کد: 89943

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: گویش نو،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت بیان (خوب صحبت کنید تا برنده شوید)

ناشر

گویش نو،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

قورباغه ات را قورت بده (21 روش بزرگ برای پیشگیری از تعلل و تنبلی)
قورباغه ات را قورت بده (21 روش بزرگ برای پیشگیری از تعلل و تنبلی)

کد: 89946

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: گویش نو،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قورباغه ات را قورت بده (21 روش بزرگ برای پیشگیری از تعلل و تنبلی)

ناشر

گویش نو،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

قدرت موفقیت در تجارت (21 استراتژی موفق برای بازارهای آشفته و متحول)
قدرت موفقیت در تجارت (21 استراتژی موفق برای بازارهای آشفته و متحول)

کد: 89931

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زرین،آوای بستان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قدرت موفقیت در تجارت (21 استراتژی موفق برای بازارهای آشفته و متحول)

ناشر

زرین،آوای بستان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

قورباغه ات را ببوس! (12 روش بزرگ برای تبادل افکار منفی به افکار مثبت در کار و زندگی)
قورباغه ات را ببوس! (12 روش بزرگ برای تبادل افکار منفی به افکار مثبت در کار و زندگی)

کد: 89936

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: گویش نو،آوای بستان

مولف: برایان تریسی،کریستینا تریسی استاین

مترجم: علی اکبر قاری نیت

قورباغه ات را ببوس! (12 روش بزرگ برای تبادل افکار منفی به افکار مثبت در کار و زندگی)

ناشر

گویش نو،آوای بستان

مولف

برایان تریسی،کریستینا تریسی استاین

مترجم

علی اکبر قاری نیت

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

موفقیت فردی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
موفقیت فردی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 88793

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

موفقیت فردی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مدیریت زمان (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
مدیریت زمان (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 88792

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

مدیریت زمان (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قدرت زمان
قدرت زمان

کد: 88581

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: علم

مولف: برایان تریسی

مترجم: میترا میرشکار

قدرت زمان
850000ریال

قدرت زمان

ناشر

علم

مولف

برایان تریسی

مترجم

میترا میرشکار

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

کانون تمرکز (روشی اثبات شده برای ساده کردن زندگی،دو برابر کردن سازندگی و رسیدن به تمام اهداف)
کانون تمرکز (روشی اثبات شده برای ساده کردن زندگی،دو برابر کردن سازندگی و رسیدن به تمام اهداف)

کد: 16933

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: علم

مولف: برایان تریسی

مترجم: آزاده بیداردخت

کانون تمرکز (روشی اثبات شده برای ساده کردن زندگی،دو برابر کردن سازندگی و رسیدن به تمام اهداف)

ناشر

علم

مولف

برایان تریسی

مترجم

آزاده بیداردخت

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

475000ریال

قدرت بیان (حرف بزن و پیروز شو)
قدرت بیان (حرف بزن و پیروز شو)

کد: 88233

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: چابک اندیش

مولف: برایان تریسی

مترجم: شهرزاد بدیع

قدرت بیان (حرف بزن و پیروز شو)

ناشر

چابک اندیش

مولف

برایان تریسی

مترجم

شهرزاد بدیع

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

دستیابی به هدف
دستیابی به هدف

کد: 87851

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: علم

مولف: برایان تریسی

مترجم: میترا کیوان مهر

دستیابی به هدف

ناشر

علم

مولف

برایان تریسی

مترجم

میترا کیوان مهر

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

فروش موفق (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
فروش موفق (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 86942

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

فروش موفق (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

جلسات موثر (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
جلسات موثر (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 85663

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

جلسات موثر (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مدیریت (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
مدیریت (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 85660

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

مدیریت (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

بازاریابی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
بازاریابی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 85661

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطر سائی

بازاریابی (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطر سائی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مدیریت فروش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)
مدیریت فروش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

کد: 85662

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کلید آموزش،مدیر سبز

مولف: برایان تریسی

مترجم: ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

مدیریت فروش (کتابخانه موفقیت برایان تریسی)

ناشر

کلید آموزش،مدیر سبز

مولف

برایان تریسی

مترجم

ژان بقوسیان،بنفشه عطرسائی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال