مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
آمبر براون 9 (از حسودی کبود می شود)
آمبر براون 9 (از حسودی کبود می شود)

کد: 19884

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 9 (از حسودی کبود می شود)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

آمبر براون 4 (امتیاز بیش تری می خواهد)
آمبر براون 4 (امتیاز بیش تری می خواهد)

کد: 19879

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 4 (امتیاز بیش تری می خواهد)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آمبر براون 2 (آبله مرغان خوردنی نیست!)
آمبر براون 2 (آبله مرغان خوردنی نیست!)

کد: 19885

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 2 (آبله مرغان خوردنی نیست!)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

آمبر براون 3 (به کلاس چهارم می رود)
آمبر براون 3 (به کلاس چهارم می رود)

کد: 19880

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 3 (به کلاس چهارم می رود)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

آمبر براون 1 (یک مدادشمعی نیست)
آمبر براون 1 (یک مدادشمعی نیست)

کد: 19881

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 1 (یک مدادشمعی نیست)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

آمبر براون 7 (احساس آبی دارد)
آمبر براون 7 (احساس آبی دارد)

کد: 19882

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 7 (احساس آبی دارد)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آمبر براون 6 (از عصبانیت قرمز می شود!)
آمبر براون 6 (از عصبانیت قرمز می شود!)

کد: 19877

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 6 (از عصبانیت قرمز می شود!)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آمبر براون 8 (من آمبر براون)
آمبر براون 8 (من آمبر براون)

کد: 19883

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: پائولا دانزیگر

مترجم: فرمهر منجزی

آمبر براون 8 (من آمبر براون)

ناشر

افق

مولف

پائولا دانزیگر

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

سرزمین سحرآمیز (مجموعه پنجم)
سرزمین سحرآمیز (مجموعه پنجم)

کد: 19341

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز (مجموعه پنجم)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

سرزمین سحرآمیز22 (پرواز الف)
سرزمین سحرآمیز22 (پرواز الف)

کد: 19280

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز22 (پرواز الف)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز24 (جزیره میستز)
سرزمین سحرآمیز24 (جزیره میستز)

کد: 19281

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز24 (جزیره میستز)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز25 (قلعه ملکه دزدها)
سرزمین سحرآمیز25 (قلعه ملکه دزدها)

کد: 19282

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز25 (قلعه ملکه دزدها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

سرزمین سحرآمیز21 (غارهای یخی کروگ)
سرزمین سحرآمیز21 (غارهای یخی کروگ)

کد: 19252

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز21 (غارهای یخی کروگ)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز23 (جادوگر دروما یا ساحره اهریمنی؟)
سرزمین سحرآمیز23 (جادوگر دروما یا ساحره اهریمنی؟)

کد: 19253

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز23 (جادوگر دروما یا ساحره اهریمنی؟)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز (مجموعه چهارم)
سرزمین سحرآمیز (مجموعه چهارم)

کد: 16603

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز (مجموعه چهارم)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داروی شگفت انگیز جورج
داروی شگفت انگیز جورج

کد: 15662

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

داروی شگفت انگیز جورج

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

سرزمین سحرآمیز17 (پله های سیاه)
سرزمین سحرآمیز17 (پله های سیاه)

کد: 15633

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز17 (پله های سیاه)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سرزمین سحرآمیز19 (در جست و جوی کشتی اژدها)
سرزمین سحرآمیز19 (در جست و جوی کشتی اژدها)

کد: 15627

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز19 (در جست و جوی کشتی اژدها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

25000ریال

سرزمین سحرآمیز18 (دزد رویاها)
سرزمین سحرآمیز18 (دزد رویاها)

کد: 15628

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز18 (دزد رویاها)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

سرزمین سحرآمیز16 (شوالیه های برف نقره ای)
سرزمین سحرآمیز16 (شوالیه های برف نقره ای)

کد: 15629

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز16 (شوالیه های برف نقره ای)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

سرزمین سحرآمیز20 (افعی چنبرزده)
سرزمین سحرآمیز20 (افعی چنبرزده)

کد: 15632

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز20 (افعی چنبرزده)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

شورش خرگوش ها
شورش خرگوش ها

کد: 15607

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: آریل دورفمان

مترجم: امیلی امرایی

شورش خرگوش ها
70000ریال

شورش خرگوش ها

ناشر

افق

مولف

آریل دورفمان

مترجم

امیلی امرایی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

رامونا 5 (رامونا و پدرش)
رامونا 5 (رامونا و پدرش)

کد: 15608

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 5 (رامونا و پدرش)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

بدترین پسر دنیا
بدترین پسر دنیا

کد: 15604

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: ااین کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

بدترین پسر دنیا

ناشر

افق

مولف

ااین کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

افسانه ی دندان ناخدا کرو
افسانه ی دندان ناخدا کرو

کد: 15605

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: ا این کالفر

مترجم: شیدا رنجبر

افسانه ی دندان ناخدا کرو

ناشر

افق

مولف

ا این کالفر

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

رمان کودک25 (تندپا و بادپا)
رمان کودک25 (تندپا و بادپا)

کد: 15606

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: اورسولا ولفل

مترجم: کمال بهروزکیا

رمان کودک25 (تندپا و بادپا)

ناشر

افق

مولف

اورسولا ولفل

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

مجموعه هنری زلزله (10جلدی،باقاب)
مجموعه هنری زلزله (10جلدی،باقاب)

کد: 13647

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر،آتوسا صالحی

مجموعه هنری زلزله (10جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر،آتوسا صالحی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

1150000ریال

کیتی دختر آتش پاره 7 (من می ترسم!)
کیتی دختر آتش پاره 7 (من می ترسم!)

کد: 9767

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نوشین ابراهیمی

کیتی دختر آتش پاره 7 (من می ترسم!)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نوشین ابراهیمی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

کیتی دختر آتش پاره10 (حوصله ام سررفته!)
کیتی دختر آتش پاره10 (حوصله ام سررفته!)

کد: 9768

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نیلوفر اکبری

کیتی دختر آتش پاره10 (حوصله ام سررفته!)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نیلوفر اکبری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

کیتی دختر آتش پاره13 (دوستان من)
کیتی دختر آتش پاره13 (دوستان من)

کد: 9770

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نیلوفر اکبری

کیتی دختر آتش پاره13 (دوستان من)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نیلوفر اکبری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

کیتی دختر آتش پاره 9 (ولی چرا من؟)
کیتی دختر آتش پاره 9 (ولی چرا من؟)

کد: 9799

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بل مونی

مترجم: نیلوفر اکبری

کیتی دختر آتش پاره 9 (ولی چرا من؟)

ناشر

افق

مولف

بل مونی

مترجم

نیلوفر اکبری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

110000ریال

رمان کودک (انگشت جادویی)
رمان کودک (انگشت جادویی)

کد: 3903

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

رمان کودک (انگشت جادویی)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال