مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)
کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)

کد: 39220

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)
خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)

کد: 39390

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)
خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)

کد: 39236

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

خون آشام کوچک
خون آشام کوچک

کد: 39230

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: آنجلا بودن بورگ

مترجم: مسعود حجوانی

خون آشام کوچک
140000ریال

خون آشام کوچک

ناشر

پیدایش

مولف

آنجلا بودن بورگ

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)
خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)

کد: 39237

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

خیابان جیغ 1 (دندان خون آشام)
خیابان جیغ 1 (دندان خون آشام)

کد: 39231

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 1 (دندان خون آشام)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال

کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)
کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)

کد: 39222

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)
خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)

کد: 39239

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)
خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)

کد: 39233

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)
کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)

کد: 39223

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

کتاب اشباح 1 (ویلای اشباح)
کتاب اشباح 1 (ویلای اشباح)

کد: 39245

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کورنلیا فونکه

مترجم: مسعود حجوانی

کتاب اشباح 1 (ویلای اشباح)

ناشر

پیدایش

مولف

کورنلیا فونکه

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)
خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)

کد: 39234

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)
کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)

کد: 39224

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

جادوگر کوچولو (رمان کودک 5)
جادوگر کوچولو (رمان کودک 5)

کد: 39246

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: اوتفرید پرویسلر

مترجم: سپیده خلیلی

جادوگر کوچولو (رمان کودک 5)

ناشر

پیدایش

مولف

اوتفرید پرویسلر

مترجم

سپیده خلیلی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)
خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)

کد: 39235

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

کتاب اشباح 2 (شکار شبح آتشین)
کتاب اشباح 2 (شکار شبح آتشین)

کد: 39229

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کورنلیا فونکه

مترجم: مسعود حجوانی

کتاب اشباح 2 (شکار شبح آتشین)

ناشر

پیدایش

مولف

کورنلیا فونکه

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

کتاب اشباح 4 (کتاب طلسم:شب ها گرگ می شوم)
کتاب اشباح 4 (کتاب طلسم:شب ها گرگ می شوم)

کد: 39023

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کورنلیا فونکه

مترجم: مسعود حجوانی

کتاب اشباح 4 (کتاب طلسم:شب ها گرگ می شوم)

ناشر

پیدایش

مولف

کورنلیا فونکه

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

خانه ای روی آب (رمان کودک14)
خانه ای روی آب (رمان کودک14)

کد: 39019

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: پت هات چینز

مترجم: چیستا یثربی

خانه ای روی آب (رمان کودک14)

ناشر

پیدایش

مولف

پت هات چینز

مترجم

چیستا یثربی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

190000ریال

کوتوله کلاه گنده (رمان کودک18)
کوتوله کلاه گنده (رمان کودک18)

کد: 39020

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: اتفرید پرویسلر

مترجم: سحر حسینی میلانی

کوتوله کلاه گنده (رمان کودک18)

ناشر

پیدایش

مولف

اتفرید پرویسلر

مترجم

سحر حسینی میلانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

خانم ویز بوی موش می دهد (رمان کودک12)
خانم ویز بوی موش می دهد (رمان کودک12)

کد: 39018

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ترنس بلکر

مترجم: فرزاد اکبرپور

خانم ویز بوی موش می دهد (رمان کودک12)

ناشر

پیدایش

مولف

ترنس بلکر

مترجم

فرزاد اکبرپور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

کتاب اشباح 6 (خطر،خون آشام کوچک 2)
کتاب اشباح 6 (خطر،خون آشام کوچک 2)

کد: 39129

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: آنجلا بودن بورگ

مترجم: مسعود حجوانی

کتاب اشباح 6 (خطر،خون آشام کوچک 2)

ناشر

پیدایش

مولف

آنجلا بودن بورگ

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

موشی به نام ولف (رمان کودک 3)
موشی به نام ولف (رمان کودک 3)

کد: 39131

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: دیک کینگ اسمیت

مترجم: مژگان کلهر

موشی به نام ولف (رمان کودک 3)

ناشر

پیدایش

مولف

دیک کینگ اسمیت

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

زیر درختان میش مش (رمان کودک15)
زیر درختان میش مش (رمان کودک15)

کد: 39132

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: دیک کینگ اسمیت

مترجم: شیدا رنجبر

زیر درختان میش مش (رمان کودک15)

ناشر

پیدایش

مولف

دیک کینگ اسمیت

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

روباه زرنگ (رمان کودک 7)
روباه زرنگ (رمان کودک 7)

کد: 39152

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: رولد دال

مترجم: نسرین مهاجرانی

روباه زرنگ (رمان کودک 7)

ناشر

پیدایش

مولف

رولد دال

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

بیلی پرنده (رمان کودک 9)
بیلی پرنده (رمان کودک 9)

کد: 39118

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: دیک کینگ اسمیت

مترجم: شهلا انتظاریان

بیلی پرنده (رمان کودک 9)

ناشر

پیدایش

مولف

دیک کینگ اسمیت

مترجم

شهلا انتظاریان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

دمپایی های جادویی (رمان کودک 8)
دمپایی های جادویی (رمان کودک 8)

کد: 39120

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: دیک کینگ اسمیت

مترجم: شیدا رنجبر

دمپایی های جادویی (رمان کودک 8)

ناشر

پیدایش

مولف

دیک کینگ اسمیت

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

گربه توپولو و موش کوچولو (رمان کودک19)
گربه توپولو و موش کوچولو (رمان کودک19)

کد: 38957

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کارا می

مترجم: مهشید مجتهدزاده

گربه توپولو و موش کوچولو (رمان کودک19)

ناشر

پیدایش

مولف

کارا می

مترجم

مهشید مجتهدزاده

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

15000ریال

انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)
انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)

کد: 38958

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: رولد دال

مترجم: نسرین مهاجرانی

انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)

ناشر

پیدایش

مولف

رولد دال

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

چند روز با پدربزرگ (رمان کودک 4)
چند روز با پدربزرگ (رمان کودک 4)

کد: 38952

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: پنه لوپه لایولی

مترجم: فرمهر منجزی

چند روز با پدربزرگ (رمان کودک 4)

ناشر

پیدایش

مولف

پنه لوپه لایولی

مترجم

فرمهر منجزی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

خرابکار کوچولو (رمان کودک11)
خرابکار کوچولو (رمان کودک11)

کد: 38959

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: رلف هیمان

مترجم: فرزاد اکبرپور

خرابکار کوچولو (رمان کودک11)

ناشر

پیدایش

مولف

رلف هیمان

مترجم

فرزاد اکبرپور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

تندتر از اونه که یواش باشه (رمان کودک20)
تندتر از اونه که یواش باشه (رمان کودک20)

کد: 38953

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: فریبا کلهر

تندتر از اونه که یواش باشه (رمان کودک20)

ناشر

پیدایش

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

چیچی کلاغ (رمان کودک13)
چیچی کلاغ (رمان کودک13)

کد: 38964

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ناصر یوسفی

چیچی کلاغ (رمان کودک13)

ناشر

پیدایش

مولف

ناصر یوسفی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

25000ریال