مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
مثل یک خواب عمیق
مثل یک خواب عمیق

کد: 78029

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: به نشر

مولف: عزت اله الوندی

مثل یک خواب عمیق

ناشر

به نشر

مولف

عزت اله الوندی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

من زنده ماندم 5 (گردباد ژاپلین2011)
من زنده ماندم 5 (گردباد ژاپلین2011)

کد: 78060

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فروزش

مولف: لارن تارشیس

مترجم: آذین سرداری

من زنده ماندم 5 (گردباد ژاپلین2011)

ناشر

فروزش

مولف

لارن تارشیس

مترجم

آذین سرداری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

درسا و عمه غولاب
درسا و عمه غولاب

کد: 78065

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران

مولف: معصومه یزدانی

درسا و عمه غولاب

ناشر

فنی ایران

مولف

معصومه یزدانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

شکارچی
شکارچی

کد: 78066

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران

مولف: محمد هاشمی

شکارچی
180000ریال

شکارچی

ناشر

فنی ایران

مولف

محمد هاشمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مجموعه پهلوانان (ناجی کاروان)
مجموعه پهلوانان (ناجی کاروان)

کد: 77894

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (ناجی کاروان)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (مرد بیدار)
مجموعه پهلوانان (مرد بیدار)

کد: 77895

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (مرد بیدار)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (جوانمرد)
مجموعه پهلوانان (جوانمرد)

کد: 77896

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (جوانمرد)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (پهلوان سربدار)
مجموعه پهلوانان (پهلوان سربدار)

کد: 77897

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (پهلوان سربدار)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (پیلتن)
مجموعه پهلوانان (پیلتن)

کد: 77898

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (پیلتن)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (والی دادگر)
مجموعه پهلوانان (والی دادگر)

کد: 77900

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (والی دادگر)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (جهان پهلوان)
مجموعه پهلوانان (جهان پهلوان)

کد: 77901

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: بردیا سرشار

مجموعه پهلوانان (جهان پهلوان)

ناشر

سوره مهر

مولف

بردیا سرشار

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (رسم پهلوانی)
مجموعه پهلوانان (رسم پهلوانی)

کد: 77902

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (رسم پهلوانی)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

مجموعه پهلوانان (پهلوان شیردل)
مجموعه پهلوانان (پهلوان شیردل)

کد: 77903

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: احمد عربلو

مجموعه پهلوانان (پهلوان شیردل)

ناشر

سوره مهر

مولف

احمد عربلو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

قصه هایی از پیامبران 1 (آفرینش جهان هستی)
قصه هایی از پیامبران 1 (آفرینش جهان هستی)

کد: 77932

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 1 (آفرینش جهان هستی)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 2 (کشتی حضرت نوح)
قصه هایی از پیامبران 2 (کشتی حضرت نوح)

کد: 77936

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 2 (کشتی حضرت نوح)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 3 (حضرت ابراهیم و اسماعیل)
قصه هایی از پیامبران 3 (حضرت ابراهیم و اسماعیل)

کد: 77937

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 3 (حضرت ابراهیم و اسماعیل)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 4 (حضرت ابراهیم،معمار کعبه)
قصه هایی از پیامبران 4 (حضرت ابراهیم،معمار کعبه)

کد: 77938

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 4 (حضرت ابراهیم،معمار کعبه)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 5 (حضرت یوسف)
قصه هایی از پیامبران 5 (حضرت یوسف)

کد: 77939

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 5 (حضرت یوسف)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 6 (حضرت موسی و ملکه مهربان)
قصه هایی از پیامبران 6 (حضرت موسی و ملکه مهربان)

کد: 77940

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 6 (حضرت موسی و ملکه مهربان)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 7 (حضرت ایوب)
قصه هایی از پیامبران 7 (حضرت ایوب)

کد: 77941

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 7 (حضرت ایوب)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 8 (حضرت سلیمان)
قصه هایی از پیامبران 8 (حضرت سلیمان)

کد: 77942

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 8 (حضرت سلیمان)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران 9 (حضرت زکریا)
قصه هایی از پیامبران 9 (حضرت زکریا)

کد: 77943

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران 9 (حضرت زکریا)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از پیامبران10 (حضرت مریم)
قصه هایی از پیامبران10 (حضرت مریم)

کد: 77944

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: فاطمه قدیانی

قصه هایی از پیامبران10 (حضرت مریم)

ناشر

برف

مولف

فاطمه قدیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (1تا7)،(7جلدی،باقاب)
مجموعه خاطرات یک بی عرضه (1تا7)،(7جلدی،باقاب)

کد: 77998

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

مجموعه خاطرات یک بی عرضه (1تا7)،(7جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

الما کجا رفتی؟ (سرنوشت الما در جنگ از نگاه شما…)
الما کجا رفتی؟ (سرنوشت الما در جنگ از نگاه شما…)

کد: 77823

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرمان رشد

مولف: هدیه صفی بگی داریانی

الما کجا رفتی؟ (سرنوشت الما در جنگ از نگاه شما…)

ناشر

آرمان رشد

مولف

هدیه صفی بگی داریانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

اعترافات یک دوست خیالی
اعترافات یک دوست خیالی

کد: 77837

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: چشمه

مولف: میشل کیوواس

مترجم: زهرا چوپانکاره

اعترافات یک دوست خیالی

ناشر

چشمه

مولف

میشل کیوواس

مترجم

زهرا چوپانکاره

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

هفت افسانه
هفت افسانه

کد: 77849

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مهاجر

مولف: زهرا عبدالمنافی

هفت افسانه
200000ریال

هفت افسانه

ناشر

مهاجر

مولف

زهرا عبدالمنافی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

راز لنج عروس دریا
راز لنج عروس دریا

کد: 77858

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نخستین

مولف: ابوالقاسم فیض آبادی

راز لنج عروس دریا

ناشر

نخستین

مولف

ابوالقاسم فیض آبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

پسری که قلب ناسا را نشانه رفت
پسری که قلب ناسا را نشانه رفت

کد: 77860

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نخستین

مولف: ابوالقاسم فیض آبادی

پسری که قلب ناسا را نشانه رفت

ناشر

نخستین

مولف

ابوالقاسم فیض آبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

2 رکاب و چهارپا
2 رکاب و چهارپا

کد: 77876

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: محمد حمزه زاده

2 رکاب و چهارپا

ناشر

سوره مهر

مولف

محمد حمزه زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

داستان های کوتاه دارن شان
داستان های کوتاه دارن شان

کد: 77877

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: موج

مولف: دارن شان

مترجم: رضا کیامحمدی

داستان های کوتاه دارن شان

ناشر

موج

مولف

دارن شان

مترجم

رضا کیامحمدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

هاگوروسان
هاگوروسان

کد: 77878

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: موج

مولف: دارن شان

مترجم: رضا کیامحمدی

هاگوروسان
150000ریال

هاگوروسان

ناشر

موج

مولف

دارن شان

مترجم

رضا کیامحمدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال