مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد:104671

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:هوش ناب

مولف:هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد:104672

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:هوش ناب

مولف:هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد:104669

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:هوش ناب

مولف:هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد:104670

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:هوش ناب

مولف:هوش ناب،عمیم سیاح

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه)
مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه)

کد:40531

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:فاطمی

مولف:جاوید ولیدشتی

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه مسطحه)،(مقدمه ای بر هندسه نوین مثلث و دایره)
مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه مسطحه)،(مقدمه ای بر هندسه نوین مثلث و دایره)

کد:40420

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:فاطمی

مولف:ناتان آلتشیلر کورت

مترجم:محمود دیانی

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (شاره ها،حرارت و نور)
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (شاره ها،حرارت و نور)

کد:40385

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:فاطمی

مولف:امیر آقامحمدی و دیگران

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)

کد:40413

گروه بندی:کمک آموزشی

ناشر:فاطمی

مولف:بهمن اصلاح پذیر،مرتضی عالمگیر