مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104669

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104670

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104671

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104672

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

540000ریال

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)

کد: 40413

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: فاطمی

مولف: بهمن اصلاح پذیر،مرتضی عالمگیر

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)

ناشر

فاطمی

مولف

بهمن اصلاح پذیر،مرتضی عالمگیر

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال