مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
نمایشنامه های آسان17 (نامه ای به خدا)
نمایشنامه های آسان17 (نامه ای به خدا)

کد: 70232

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان17 (نامه ای به خدا)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

169000ریال

نمایشنامه های آسان18 (چرا نهنگ ترسید؟)
نمایشنامه های آسان18 (چرا نهنگ ترسید؟)

کد: 70233

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان18 (چرا نهنگ ترسید؟)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

169000ریال

نمایشنامه های آسان19 (این خونه دیگه موش نمی خواد)
نمایشنامه های آسان19 (این خونه دیگه موش نمی خواد)

کد: 70234

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان19 (این خونه دیگه موش نمی خواد)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

189000ریال

نمایشنامه های آسان20 (آیا نمک خدا را خورده ای؟)
نمایشنامه های آسان20 (آیا نمک خدا را خورده ای؟)

کد: 70235

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان20 (آیا نمک خدا را خورده ای؟)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

149000ریال

نمایشنامه های آسان21 (قصد دعوا ندارم)
نمایشنامه های آسان21 (قصد دعوا ندارم)

کد: 70236

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان21 (قصد دعوا ندارم)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

149000ریال

نمایشنامه های آسان22 (شهر بی گدا)
نمایشنامه های آسان22 (شهر بی گدا)

کد: 70237

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان22 (شهر بی گدا)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایشنامه های آسان23 (آخرین تابلو)
نمایشنامه های آسان23 (آخرین تابلو)

کد: 70238

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان23 (آخرین تابلو)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایشنامه های آسان24 (بوسه بر دست پدر)
نمایشنامه های آسان24 (بوسه بر دست پدر)

کد: 70239

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان24 (بوسه بر دست پدر)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایشنامه های آسان25 (وقتی روباه رفیق می شود)
نمایشنامه های آسان25 (وقتی روباه رفیق می شود)

کد: 70240

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان25 (وقتی روباه رفیق می شود)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایشنامه های آسان26 (خوشا به حال آن شهر)
نمایشنامه های آسان26 (خوشا به حال آن شهر)

کد: 70241

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان26 (خوشا به حال آن شهر)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

189000ریال

نمایشنامه های آسان27 (آتش به جان دشمن)
نمایشنامه های آسان27 (آتش به جان دشمن)

کد: 70242

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان27 (آتش به جان دشمن)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

179000ریال

نمایشنامه های آسان28 (از صمیم قلب)
نمایشنامه های آسان28 (از صمیم قلب)

کد: 70243

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان28 (از صمیم قلب)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

179000ریال

نمایشنامه های آسان30 (جنگه و جنگه،بیا تماشا)
نمایشنامه های آسان30 (جنگه و جنگه،بیا تماشا)

کد: 70245

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان30 (جنگه و جنگه،بیا تماشا)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

169000ریال

نمایشنامه های آسان 1 (خدا ما را دوست دارد)
نمایشنامه های آسان 1 (خدا ما را دوست دارد)

کد: 70216

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان 1 (خدا ما را دوست دارد)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

149000ریال

نمایشنامه های آسان 2 (وقتی ماهی غرق می شود)
نمایشنامه های آسان 2 (وقتی ماهی غرق می شود)

کد: 70217

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان 2 (وقتی ماهی غرق می شود)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

169000ریال

نمایشنامه های آسان 3 (مادرها مهربون اند)
نمایشنامه های آسان 3 (مادرها مهربون اند)

کد: 70218

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان 3 (مادرها مهربون اند)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایشنامه های آسان 4 (غول خودخواه،غول مهربان)
نمایشنامه های آسان 4 (غول خودخواه،غول مهربان)

کد: 70219

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حسن دولت آبادی

نمایشنامه های آسان 4 (غول خودخواه،غول مهربان)

ناشر

سوره مهر

مولف

حسن دولت آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

159000ریال

نمایش نامه مرد مقابل
نمایش نامه مرد مقابل

کد: 69511

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کتاب آمه

مولف: هاله مشتاقی نیا

نمایش نامه مرد مقابل

ناشر

کتاب آمه

مولف

هاله مشتاقی نیا

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

سه نمایشنامه تک پرده ای
سه نمایشنامه تک پرده ای

کد: 68857

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: روزنه

مولف: فرناندو آرابال

مترجم: ایرج انور

سه نمایشنامه تک پرده ای

ناشر

روزنه

مولف

فرناندو آرابال

مترجم

ایرج انور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

تاجر ونیزی
تاجر ونیزی

کد: 68880

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: ابوالحسن تهامی

تاجر ونیزی
220000ریال

تاجر ونیزی

ناشر

نگاه

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

ابوالحسن تهامی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

کاسپار
کاسپار

کد: 68780

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: ماهی

مولف: پتر هاندکه

مترجم: علی اصغر حداد

کاسپار
140000ریال

کاسپار

ناشر

ماهی

مولف

پتر هاندکه

مترجم

علی اصغر حداد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

پنج نمایشنامه (بادبزن لیدی ویندرمیر،زن بی اهمیت،شوهر دلخواه،اهمیت ارنست بودن،سالومه)
پنج نمایشنامه (بادبزن لیدی ویندرمیر،زن بی اهمیت،شوهر دلخواه،اهمیت ارنست بودن،سالومه)

کد: 68501

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: اسکار وایلد

مترجم: ابوالحسن تهامی

پنج نمایشنامه (بادبزن لیدی ویندرمیر،زن بی اهمیت،شوهر دلخواه،اهمیت ارنست بودن،سالومه)

ناشر

نگاه

مولف

اسکار وایلد

مترجم

ابوالحسن تهامی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

بازگشت به خان نخست/هشتمین خان (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های بیدگل:رضایی راد 2)
بازگشت به خان نخست/هشتمین خان (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های بیدگل:رضایی راد 2)

کد: 68453

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: محمد رضایی راد

بازگشت به خان نخست/هشتمین خان (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های بیدگل:رضایی راد 2)

ناشر

بیدگل

مولف

محمد رضایی راد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)
کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

کد: 66827

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: رضا گشتاسب

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

ناشر

نودا

مولف

رضا گشتاسب

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

قضاوت گذرا یا اعترافات آقای کی نه
قضاوت گذرا یا اعترافات آقای کی نه

کد: 66814

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: ترانه

مولف: محمدرضا امیری

قضاوت گذرا یا اعترافات آقای کی نه

ناشر

ترانه

مولف

محمدرضا امیری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها
توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

کد: 66650

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بان

مولف: برتولت برشت

مترجم: محمود حسینی زاد

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

ناشر

بان

مولف

برتولت برشت

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

مبشران و یک نمایشنامه دیگر (نمایشنامه12)
مبشران و یک نمایشنامه دیگر (نمایشنامه12)

کد: 66589

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مروارید

مولف: اسواومیر مروژک

مترجم: غلامرضا صراف

مبشران و یک نمایشنامه دیگر (نمایشنامه12)

ناشر

مروارید

مولف

اسواومیر مروژک

مترجم

غلامرضا صراف

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

خاک شیرین و دو نمایشنامه «این عکس که می ماند» و «کمین ژاله»
خاک شیرین و دو نمایشنامه «این عکس که می ماند» و «کمین ژاله»

کد: 66526

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: حامد مکملی

خاک شیرین و دو نمایشنامه «این عکس که می ماند» و «کمین ژاله»

ناشر

سوره مهر

مولف

حامد مکملی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مده آ (کلاسیک یونانی 3)
مده آ (کلاسیک یونانی 3)

کد: 66483

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: اوریپید

مترجم: غلامرضا شهبازی

مده آ (کلاسیک یونانی 3)

ناشر

بیدگل

مولف

اوریپید

مترجم

غلامرضا شهبازی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

هوم بادی/کابل (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی13)
هوم بادی/کابل (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی13)

کد: 66222

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: تونی کوشنر

مترجم: خاطره کردکریمی

هوم بادی/کابل (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی13)

ناشر

بیدگل

مولف

تونی کوشنر

مترجم

خاطره کردکریمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

ریچارد (ادبیات نمایشی75)
ریچارد (ادبیات نمایشی75)

کد: 66203

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: حمیدرضا نعیمی

ریچارد (ادبیات نمایشی75)

ناشر

نودا

مولف

حمیدرضا نعیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مردی برای همیشه (نمایشنامه ای براساس زندگی امام موسی صدر)
مردی برای همیشه (نمایشنامه ای براساس زندگی امام موسی صدر)

کد: 66099

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سوره مهر

مولف: شهرام کرمی

مردی برای همیشه (نمایشنامه ای براساس زندگی امام موسی صدر)

ناشر

سوره مهر

مولف

شهرام کرمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال