مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
زندگی و مرگ جان شاه (نمایشنامه های برتر جهان 134)
زندگی و مرگ جان شاه (نمایشنامه های برتر جهان 134)

ناشر: افراز

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: حمیدرضا ابراهیمی

زندگی و مرگ جان شاه (نمایشنامه های برتر جهان 134)

ناشر

افراز

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

حمیدرضا ابراهیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نهال گردو (نمایشنامه های بهین 8)
نهال گردو (نمایشنامه های بهین 8)

ناشر: افراز

مولف: نیاز اسماعیل پور

نهال گردو (نمایشنامه های بهین 8)

ناشر

افراز

مولف

نیاز اسماعیل پور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سیاستمدار مهتر (نمایشنامه های برتر جهان141)
سیاستمدار مهتر (نمایشنامه های برتر جهان141)

ناشر: افراز

مولف: تی.اس.الیوت

مترجم: معصومه بوذری

سیاستمدار مهتر (نمایشنامه های برتر جهان141)

ناشر

افراز

مولف

تی.اس.الیوت

مترجم

معصومه بوذری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نمایش یک رویا (نمایشنامه های برتر جهان145)
نمایش یک رویا (نمایشنامه های برتر جهان145)

ناشر: افراز

مولف: آگوست استریندبرگ

مترجم: جواد عاطفه

نمایش یک رویا (نمایشنامه های برتر جهان145)

ناشر

افراز

مولف

آگوست استریندبرگ

مترجم

جواد عاطفه

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

لگد زدن به اسب مرده (نمایشنامه های برتر جهان176)
لگد زدن به اسب مرده (نمایشنامه های برتر جهان176)

ناشر: افراز

مولف: سم شپرد

مترجم: علی منصوری

لگد زدن به اسب مرده (نمایشنامه های برتر جهان176)

ناشر

افراز

مولف

سم شپرد

مترجم

علی منصوری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

این سر که نشان سرپرستی ست! (نمایشنامه)
این سر که نشان سرپرستی ست! (نمایشنامه)

ناشر: افراز

مولف: سروش مظفرمقدم

این سر که نشان سرپرستی ست! (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

سروش مظفرمقدم

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

فرهنگ کوچک هنریک ایبسن
فرهنگ کوچک هنریک ایبسن

ناشر: افراز

مولف: علیرضا کوشک جلالی

فرهنگ کوچک هنریک ایبسن

ناشر

افراز

مولف

علیرضا کوشک جلالی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بهشت کوچکی روی زمین
بهشت کوچکی روی زمین

ناشر: افراز

مولف: تائوش روژویچ

مترجم: سودابه فضایلی

بهشت کوچکی روی زمین

ناشر

افراز

مولف

تائوش روژویچ

مترجم

سودابه فضایلی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جایی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان168)
جایی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان168)

ناشر: افراز

مولف: شار وایت

مترجم: رضا تجویدی

جایی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان168)

ناشر

افراز

مولف

شار وایت

مترجم

رضا تجویدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

115000ریال

شبی که گوزن ها در آتش سوختند (نمایشنامه)
شبی که گوزن ها در آتش سوختند (نمایشنامه)

ناشر: افراز

مولف: محمدرضا آریان فر

شبی که گوزن ها در آتش سوختند (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

محمدرضا آریان فر

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

خون و ماتیک (نمایشنامه های بهین11)
خون و ماتیک (نمایشنامه های بهین11)

ناشر: افراز

مولف: صحرا رمضانیان

خون و ماتیک (نمایشنامه های بهین11)

ناشر

افراز

مولف

صحرا رمضانیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

سیاوش در آتش (نمایشنامه)
سیاوش در آتش (نمایشنامه)

ناشر: افراز

مولف: مهدی میرباقری

سیاوش در آتش (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

مهدی میرباقری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

برهان (نمایشنامه های برتر جهان48)
برهان (نمایشنامه های برتر جهان48)

ناشر: افراز

مولف: دیوید آبرن

مترجم: امیرحسین طاهری

برهان (نمایشنامه های برتر جهان48)

ناشر

افراز

مولف

دیوید آبرن

مترجم

امیرحسین طاهری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

کوچک با آرزوهای بزرگ (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی114)
کوچک با آرزوهای بزرگ (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی114)

ناشر: نودا

مولف: مجتبی رستمی فر

کوچک با آرزوهای بزرگ (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی114)

ناشر

نودا

مولف

مجتبی رستمی فر

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مرثیه ای برای یک مرد مرده (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی115)
مرثیه ای برای یک مرد مرده (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی115)

ناشر: نودا

مولف: رسول حق جو

مرثیه ای برای یک مرد مرده (ادبیات نمایشی،نمایشنامه ایرانی115)

ناشر

نودا

مولف

رسول حق جو

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

گربه روی شیروانی داغ (نمایشنامه)
گربه روی شیروانی داغ (نمایشنامه)

ناشر: مروارید

مولف: تنسی ویلیامز

مترجم: پرویز ارشد

گربه روی شیروانی داغ (نمایشنامه)

ناشر

مروارید

مولف

تنسی ویلیامز

مترجم

پرویز ارشد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دیدار ازیک سیاره ی کوچک و والدین آدم اند (نمایشنامه های برتر جهان،157)
دیدار ازیک سیاره ی کوچک و والدین آدم اند (نمایشنامه های برتر جهان،157)

ناشر: افراز

مولف: گور ویدال،ام.جری ویس

مترجم: منصوره شریف زاده

دیدار ازیک سیاره ی کوچک و والدین آدم اند (نمایشنامه های برتر جهان،157)

ناشر

افراز

مولف

گور ویدال،ام.جری ویس

مترجم

منصوره شریف زاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مزا مزا (یا قضیه سین هه)
مزا مزا (یا قضیه سین هه)

ناشر: کتاب نیستان

مولف: سیروس همتی

مزا مزا (یا قضیه سین هه)

ناشر

کتاب نیستان

مولف

سیروس همتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

دو نمایشنامه ی دیگر
دو نمایشنامه ی دیگر

ناشر: روزنه

مولف: لارش نورن

مترجم: محمد حامد

دو نمایشنامه ی دیگر

ناشر

روزنه

مولف

لارش نورن

مترجم

محمد حامد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

295000ریال

می خواستم ببوسم ات،باران گرفت (مجموعه نمایشنامه)
می خواستم ببوسم ات،باران گرفت (مجموعه نمایشنامه)

ناشر: کتاب نیستان

مولف: میلاد اکبرنژاد

می خواستم ببوسم ات،باران گرفت (مجموعه نمایشنامه)

ناشر

کتاب نیستان

مولف

میلاد اکبرنژاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نمایش نامه های من و مامت
نمایش نامه های من و مامت

ناشر: سیب سرخ

مولف: فیض شریفی

نمایش نامه های من و مامت

ناشر

سیب سرخ

مولف

فیض شریفی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

جاده آرامگاه 2 (مجموعه آثار نمایشی محمود طیاری)
جاده آرامگاه 2 (مجموعه آثار نمایشی محمود طیاری)

ناشر: افراز

مولف: محمود طیاری

جاده آرامگاه 2 (مجموعه آثار نمایشی محمود طیاری)

ناشر

افراز

مولف

محمود طیاری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

تیر بار چوبی (و 2 نمایشنامه دیگر)
تیر بار چوبی (و 2 نمایشنامه دیگر)

ناشر: افراز

مولف: سیدصادق فاضلی

تیر بار چوبی (و 2 نمایشنامه دیگر)

ناشر

افراز

مولف

سیدصادق فاضلی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

144000ریال

هیچستان
هیچستان

ناشر: افراز

مولف: یاسمینا رضا

مترجم: ماریا تابع بردبار

هیچستان
100000ریال

هیچستان

ناشر

افراز

مولف

یاسمینا رضا

مترجم

ماریا تابع بردبار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اگر دوباره شروع می کردیم (نمایشنامه های برتر جهان162)
اگر دوباره شروع می کردیم (نمایشنامه های برتر جهان162)

ناشر: افراز

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: رویا لهراسبی

اگر دوباره شروع می کردیم (نمایشنامه های برتر جهان162)

ناشر

افراز

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

رویا لهراسبی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

بیست و یک نمایشنامه و شش طرح نمایشی (دریچه ای به ادبیات نمایشی کودکان و نوجوانان ایران 3)
بیست و یک نمایشنامه و شش طرح نمایشی (دریچه ای به ادبیات نمایشی کودکان و نوجوانان ایران 3)

ناشر: افراز

مولف: داوود کیانیان

بیست و یک نمایشنامه و شش طرح نمایشی (دریچه ای به ادبیات نمایشی کودکان و نوجوانان ایران 3)

ناشر

افراز

مولف

داوود کیانیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

660000ریال

تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)
تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)

ناشر: افراز

مولف: سارا رول

مترجم: مازیار معاونی

تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)

ناشر

افراز

مولف

سارا رول

مترجم

مازیار معاونی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قرمز و دیگران:اگر می دانید چرا زنده اید،با من حرف بزنید (ایران این روزها…17)
قرمز و دیگران:اگر می دانید چرا زنده اید،با من حرف بزنید (ایران این روزها…17)

ناشر: افراز

مولف: محمد یعقوبی

قرمز و دیگران:اگر می دانید چرا زنده اید،با من حرف بزنید (ایران این روزها…17)

ناشر

افراز

مولف

محمد یعقوبی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سر هیچ و پوچ و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان159)
سر هیچ و پوچ و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان159)

ناشر: افراز

مولف: ناتالی ساروت

مترجم: محمود گودرزی،عظیم جابری

سر هیچ و پوچ و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان159)

ناشر

افراز

مولف

ناتالی ساروت

مترجم

محمود گودرزی،عظیم جابری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سه مرثیه هذیان (نمایشنامه)،(2زبانه)
سه مرثیه هذیان (نمایشنامه)،(2زبانه)

ناشر: افراز

مولف: روزبه حسینی

مترجم: بونا الخاص

سه مرثیه هذیان (نمایشنامه)،(2زبانه)

ناشر

افراز

مولف

روزبه حسینی

مترجم

بونا الخاص

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

یوکاستا (نمایشنامه های برتر جهان163)
یوکاستا (نمایشنامه های برتر جهان163)

ناشر: افراز

مولف: ساندرا پرلمن

مترجم: مرضیه صادقی نسب

یوکاستا (نمایشنامه های برتر جهان163)

ناشر

افراز

مولف

ساندرا پرلمن

مترجم

مرضیه صادقی نسب

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تقدیر بازان (نمایشنامه)
تقدیر بازان (نمایشنامه)

ناشر: افراز

مولف: هاله مشتاقی نیا

تقدیر بازان (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

هاله مشتاقی نیا

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال