مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

کد: 80845

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

خرده نسیان (نمایشنامه های بیدگل:فرسی 7)
خرده نسیان (نمایشنامه های بیدگل:فرسی 7)

کد: 80846

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: بهمن فرسی

خرده نسیان (نمایشنامه های بیدگل:فرسی 7)

ناشر

بیدگل

مولف

بهمن فرسی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

طنزآوران جهان نمایش 1
طنزآوران جهان نمایش 1

کد: 80851

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: میگوئل د سروانتس،آنتون پاولوویچ چخوف

مترجم: داریوش مودبیان

طنزآوران جهان نمایش 1

ناشر

گویا

مولف

میگوئل د سروانتس،آنتون پاولوویچ چخوف

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

طنزآوران جهان نمایش 2
طنزآوران جهان نمایش 2

کد: 80852

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: ژرژکورتولین

مترجم: داریوش موبیان

طنزآوران جهان نمایش 2

ناشر

گویا

مولف

ژرژکورتولین

مترجم

داریوش موبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

طنزآوران جهان نمایش 3
طنزآوران جهان نمایش 3

کد: 80853

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: اسلاومیر مروژک

مترجم: داریوش مودبیان

طنزآوران جهان نمایش 3

ناشر

گویا

مولف

اسلاومیر مروژک

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تضادهای دوگانه در هفده نمایش نامه ی اکبر رادی
تضادهای دوگانه در هفده نمایش نامه ی اکبر رادی

کد: 80877

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: هلن اولیایی نیا

تضادهای دوگانه در هفده نمایش نامه ی اکبر رادی

ناشر

قطره

مولف

هلن اولیایی نیا

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

جزیره ی سرخ (نمایش نامه)
جزیره ی سرخ (نمایش نامه)

کد: 80878

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: میخائیل بولگاکف

مترجم: مهران سپهران

جزیره ی سرخ (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

میخائیل بولگاکف

مترجم

مهران سپهران

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جواهر سرخ:هفت نمایش نامه ی کوتاه (نمایش نامه)
جواهر سرخ:هفت نمایش نامه ی کوتاه (نمایش نامه)

کد: 80880

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: جی.جی-ام.اندیکات

مترجم: محمدعلی عبدالملکی

جواهر سرخ:هفت نمایش نامه ی کوتاه (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

جی.جی-ام.اندیکات

مترجم

محمدعلی عبدالملکی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

شب به خیر جناب کنت و کاکتوس (نمایش نامه)
شب به خیر جناب کنت و کاکتوس (نمایش نامه)

کد: 1280

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اکبر رادی

شب به خیر جناب کنت و کاکتوس (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اکبر رادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پایین،گذر سقاخانه (نمایش نامه)
پایین،گذر سقاخانه (نمایش نامه)

کد: 3584

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اکبر رادی

پایین،گذر سقاخانه (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اکبر رادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آخرین یانکی (نمایش های تک پرده ای)،(نمایش نامه)
آخرین یانکی (نمایش های تک پرده ای)،(نمایش نامه)

کد: 80735

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: دنیل هالپرن

مترجم: زهره خلیلی

آخرین یانکی (نمایش های تک پرده ای)،(نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

دنیل هالپرن

مترجم

زهره خلیلی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

آماندا (نمایش نامه در پنج پرده)،(نمایش نامه)
آماندا (نمایش نامه در پنج پرده)،(نمایش نامه)

کد: 80736

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: ژان آنوی

مترجم: حمید سمندریان

آماندا (نمایش نامه در پنج پرده)،(نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

ژان آنوی

مترجم

حمید سمندریان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

آبی نارنجی (نمایش نامه)
آبی نارنجی (نمایش نامه)

کد: 80738

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: جو پنهال

مترجم: رضا عابدین زاده

آبی نارنجی (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

جو پنهال

مترجم

رضا عابدین زاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کامینو رئال (نمایش نامه)
کامینو رئال (نمایش نامه)

کد: 80740

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: تنسی ویلیامز

مترجم: دانیال مهران زاده

کامینو رئال (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

تنسی ویلیامز

مترجم

دانیال مهران زاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 1
نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 1

کد: 80652

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چلچله

مولف: احمدرضا احمدی

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 1

ناشر

چلچله

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 2
نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 2

کد: 80653

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چلچله

مولف: احمدرضا احمدی

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 2

ناشر

چلچله

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 3
نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 3

کد: 80654

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چلچله

مولف: احمدرضا احمدی

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 3

ناشر

چلچله

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 4
نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 4

کد: 80655

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چلچله

مولف: احمدرضا احمدی

نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی 4

ناشر

چلچله

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

نمایشنامه جشن تولد پدرم
نمایشنامه جشن تولد پدرم

کد: 80611

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مهر نوروز

مولف: علیرضا کوشک جلالی

نمایشنامه جشن تولد پدرم

ناشر

مهر نوروز

مولف

علیرضا کوشک جلالی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

نمایشنامه هابیل و قابیل
نمایشنامه هابیل و قابیل

کد: 80609

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مهر نوروز

مولف: علیرضا کوشک جلالی

نمایشنامه هابیل و قابیل

ناشر

مهر نوروز

مولف

علیرضا کوشک جلالی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

نمایشنامه پستچی پابلو نرودا
نمایشنامه پستچی پابلو نرودا

کد: 80610

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مهر نوروز

مولف: آنتونیو اسکارمتا

مترجم: علیرضا کوشک جلالی

نمایشنامه پستچی پابلو نرودا

ناشر

مهر نوروز

مولف

آنتونیو اسکارمتا

مترجم

علیرضا کوشک جلالی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

چشم هایش می خندد (نمایش نامه)
چشم هایش می خندد (نمایش نامه)

کد: 80558

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: چیستا یثربی

چشم هایش می خندد (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

چیستا یثربی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

نمایش نامه ی شازده کوچولو (نمایش نامه)
نمایش نامه ی شازده کوچولو (نمایش نامه)

کد: 80569

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم: محمد قاضی

نمایش نامه ی شازده کوچولو (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم

محمد قاضی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دو زن و دو مرد در آکواریوم (شعبده و طلسم)،(نمایش نامه)
دو زن و دو مرد در آکواریوم (شعبده و طلسم)،(نمایش نامه)

کد: 80573

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: تاد موسل

مترجم: چیستا یثربی

دو زن و دو مرد در آکواریوم (شعبده و طلسم)،(نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

تاد موسل

مترجم

چیستا یثربی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

خانه ی برناردا آلبا (نمایش نامه)
خانه ی برناردا آلبا (نمایش نامه)

کد: 80574

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: فدریگو گارسیالورکا

مترجم: محمود کیانوش

خانه ی برناردا آلبا (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

فدریگو گارسیالورکا

مترجم

محمود کیانوش

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

پسر (نمایش نامه)
پسر (نمایش نامه)

کد: 80576

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: فلوریان زلر

مترجم: ساناز فلاح فرد

پسر (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

فلوریان زلر

مترجم

ساناز فلاح فرد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

از یک تا ده دقیقه نمایش (مجموعه ی نه نمایشک)،(نماش نامه)
از یک تا ده دقیقه نمایش (مجموعه ی نه نمایشک)،(نماش نامه)

کد: 80579

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: کریستوفر دورنگ،تر الگزاندر والنزا

مترجم: هایده حائری

از یک تا ده دقیقه نمایش (مجموعه ی نه نمایشک)،(نماش نامه)

ناشر

قطره

مولف

کریستوفر دورنگ،تر الگزاندر والنزا

مترجم

هایده حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

بانو و مرد مرده و دو نمایش نامه ی دیگر (نمایش نامه)
بانو و مرد مرده و دو نمایش نامه ی دیگر (نمایش نامه)

کد: 80580

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: چیستا یثربی

بانو و مرد مرده و دو نمایش نامه ی دیگر (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

چیستا یثربی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آندورا:نمایش نامه در دوازده تابلو (نمایش نامه)
آندورا:نمایش نامه در دوازده تابلو (نمایش نامه)

کد: 5423

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: ماکس فریش

مترجم: حمید سمندریان

آندورا:نمایش نامه در دوازده تابلو (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

ماکس فریش

مترجم

حمید سمندریان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

هتل عروس (نمایش نامه)
هتل عروس (نمایش نامه)

کد: 80490

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: چیتسا یثربی

هتل عروس (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

چیتسا یثربی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

دخترک شب طولانی و راحیل (نمایش نامه)
دخترک شب طولانی و راحیل (نمایش نامه)

کد: 80494

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: چیستا یثربی

دخترک شب طولانی و راحیل (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

چیستا یثربی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دو خویشاوند شریف (نمایش نامه)
دو خویشاوند شریف (نمایش نامه)

کد: 80509

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: ویلیام شکسپیر،جان فلچر

مترجم: حمیدرضا ابراهیمی

دو خویشاوند شریف (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

ویلیام شکسپیر،جان فلچر

مترجم

حمیدرضا ابراهیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال