مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))

کد: 113261

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: حبیب اصفهانی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

حبیب اصفهانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)
نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)

کد: 113254

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیمیتریس پساتاس

مترجم: کریم عظیمی ججین

نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)

ناشر

دیدآور

مولف

دیمیتریس پساتاس

مترجم

کریم عظیمی ججین

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)
نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)

کد: 113250

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیوید گریگ

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)

ناشر

دیدآور

مولف

دیوید گریگ

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)
نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)

کد: 113256

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: هانا مسکویچ

مترجم: آرمین یاری،پوریا عنایی

نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)

ناشر

دیدآور

مولف

هانا مسکویچ

مترجم

آرمین یاری،پوریا عنایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)

کد: 113259

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: عمادالسلطنه،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

عمادالسلطنه،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)
نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)

کد: 113251

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دانکن مک میلان

مترجم: پگاه صمدزاده

نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)

ناشر

دیدآور

مولف

دانکن مک میلان

مترجم

پگاه صمدزاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)

کد: 113263

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: سامی بیک عثمانی

مترجم: میرزا ابراهیم خان آجودان باشی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)

ناشر

دیدآور

مولف

سامی بیک عثمانی

مترجم

میرزا ابراهیم خان آجودان باشی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نمایشنامه18 (رودخانه)
نمایشنامه18 (رودخانه)

کد: 113255

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: جز باترورث

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه18 (رودخانه)

ناشر

دیدآور

مولف

جز باترورث

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

نمایشنامه15 (قصه ی لیما)
نمایشنامه15 (قصه ی لیما)

کد: 113252

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: لین ناتیج

مترجم: افسانه لطفی مقدم

نمایشنامه15 (قصه ی لیما)

ناشر

دیدآور

مولف

لین ناتیج

مترجم

افسانه لطفی مقدم

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نمایشنامه20 (انگل های تابان)
نمایشنامه20 (انگل های تابان)

کد: 113257

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: فیلیپ ریدلی

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه20 (انگل های تابان)

ناشر

دیدآور

مولف

فیلیپ ریدلی

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)

کد: 113262

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: نریمان نریمانوف

مترجم: تاج ماه آفاق الدوله

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)

ناشر

دیدآور

مولف

نریمان نریمانوف

مترجم

تاج ماه آفاق الدوله

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)
نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)

کد: 113253

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیوید عجمی

مترجم: فاطمه یحیی

نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)

ناشر

دیدآور

مولف

دیوید عجمی

مترجم

فاطمه یحیی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)

کد: 113264

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: نریمان نریمانوف

مترجم: محمد حریری اکبری

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)

ناشر

دیدآور

مولف

نریمان نریمانوف

مترجم

محمد حریری اکبری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)

کد: 113260

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: فتحعلی آخوندزاده

مترجم: جعفر قراچه داغی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)

ناشر

دیدآور

مولف

فتحعلی آخوندزاده

مترجم

جعفر قراچه داغی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)

کد: 113258

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: جعفر قراچه داغی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

جعفر قراچه داغی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه12 (والس تصادفی)
نمایشنامه12 (والس تصادفی)

کد: 113248

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: ویکتور هائیم

مترجم: اصغر نوری

نمایشنامه12 (والس تصادفی)

ناشر

دیدآور

مولف

ویکتور هائیم

مترجم

اصغر نوری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)

کد: 113265

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: ابوالقاسم خان ناصرالملک

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)

ناشر

دیدآور

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

ابوالقاسم خان ناصرالملک

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)
فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)

کد: 113133

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شهید ثالث

مولف: فرانسوا تروفو

مترجم: سعید عقیقی

فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)

ناشر

شهید ثالث

مولف

فرانسوا تروفو

مترجم

سعید عقیقی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)
تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)

کد: 113112

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: ایوب خان دین

مترجم: مسعود رایگان

تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)

ناشر

افراز

مولف

ایوب خان دین

مترجم

مسعود رایگان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

دوستان با محبت
دوستان با محبت

کد: 113095

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: پریان

مولف: حمید جبلی

دوستان با محبت

ناشر

پریان

مولف

حمید جبلی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

طنزآوران جهان نمایش26 (تک گویی های کمدی)
طنزآوران جهان نمایش26 (تک گویی های کمدی)

کد: 112904

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: شارل کرو،ریمون دووس

مترجم: داریوش مودبیان

طنزآوران جهان نمایش26 (تک گویی های کمدی)

ناشر

گویا

مولف

شارل کرو،ریمون دووس

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

پچ پچه در قطار ایستاده (نمایشنامه های مدرن آلمانی)
پچ پچه در قطار ایستاده (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

کد: 112823

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: کلمنس جی.ستز

مترجم: بهروز قنبرحسینی

پچ پچه در قطار ایستاده (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

ناشر

قطره

مولف

کلمنس جی.ستز

مترجم

بهروز قنبرحسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

جایگاهت در جهان (نمایشنامه های مدرن آلمانی)
جایگاهت در جهان (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

کد: 112822

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: دومینیک بوش

مترجم: بهروز قنبرحسینی

جایگاهت در جهان (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

ناشر

قطره

مولف

دومینیک بوش

مترجم

بهروز قنبرحسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مهمان ناخوانده
مهمان ناخوانده

کد: 112623

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کتابستان معرفت

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: وحیده نعیم آبادی

مهمان ناخوانده

ناشر

کتابستان معرفت

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

وحیده نعیم آبادی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

اجرای ویژه (ادبیات برتر،نمایشنامه136)
اجرای ویژه (ادبیات برتر،نمایشنامه136)

کد: 112533

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نیستان

مولف: صادق عاشورپور

اجرای ویژه (ادبیات برتر،نمایشنامه136)

ناشر

نیستان

مولف

صادق عاشورپور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

760000ریال

هنرمند از پله ها پایین می آید (دیوار چهارم 7)
هنرمند از پله ها پایین می آید (دیوار چهارم 7)

کد: 112475

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: تام استاپارد

مترجم: مهسا خراسانی

هنرمند از پله ها پایین می آید (دیوار چهارم 7)

ناشر

قطره

مولف

تام استاپارد

مترجم

مهسا خراسانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

اژدهای طلایی (نمایشنامه های مدرن آلمانی)
اژدهای طلایی (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

کد: 112491

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: رولاند شیمل فنیگ

مترجم: بهروز قنبرحسینی

اژدهای طلایی (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

ناشر

قطره

مولف

رولاند شیمل فنیگ

مترجم

بهروز قنبرحسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

عرق سرد (نمایش نامه،جهان نمایش24)
عرق سرد (نمایش نامه،جهان نمایش24)

کد: 112449

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نشر نی

مولف: لین ناتج

مترجم: محمدرضا ترک تتاری

عرق سرد (نمایش نامه،جهان نمایش24)

ناشر

نشر نی

مولف

لین ناتج

مترجم

محمدرضا ترک تتاری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

دعوت به مراسم اسیدپاشی و آدامسخوانی (نمایشنامه)
دعوت به مراسم اسیدپاشی و آدامسخوانی (نمایشنامه)

کد: 112356

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: خانه کاغذی

مولف: محمد رحمانیان،حسن علیشیری

دعوت به مراسم اسیدپاشی و آدامسخوانی (نمایشنامه)

ناشر

خانه کاغذی

مولف

محمد رحمانیان،حسن علیشیری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

نمایشنامه ی انبساط خاطر
نمایشنامه ی انبساط خاطر

کد: 112301

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: چارسو

مولف: تهمینه محمدی

نمایشنامه ی انبساط خاطر

ناشر

چارسو

مولف

تهمینه محمدی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

بچه و این جا کجاست؟ (جهان نمایش25)
بچه و این جا کجاست؟ (جهان نمایش25)

کد: 112201

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نشر نی

مولف: نغمه ثمینی،رحمان سهندی

بچه و این جا کجاست؟ (جهان نمایش25)

ناشر

نشر نی

مولف

نغمه ثمینی،رحمان سهندی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

دزدها (نمایشنامه های مدرن آلمانی)
دزدها (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

کد: 112054

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: دآ لوهر

مترجم: بهروز قنبرحسینی

دزدها (نمایشنامه های مدرن آلمانی)

ناشر

قطره

مولف

دآ لوهر

مترجم

بهروز قنبرحسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال