مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
دیزاین + انسان شناسی (دیزاین مشکی21)
دیزاین + انسان شناسی (دیزاین مشکی21)

کد: 113277

گروه بندی: هنر

ناشر: مشکی

مولف: کریستین میلر

مترجم: هادی آقاجانزاده،آرش حسن پور

دیزاین + انسان شناسی (دیزاین مشکی21)

ناشر

مشکی

مولف

کریستین میلر

مترجم

هادی آقاجانزاده،آرش حسن پور

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)
نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)

کد: 113250

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیوید گریگ

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه13 (خلبان امریکایی)

ناشر

دیدآور

مولف

دیوید گریگ

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)
نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)

کد: 113256

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: هانا مسکویچ

مترجم: آرمین یاری،پوریا عنایی

نمایشنامه19 (نمایش روسی و شرق برلین)

ناشر

دیدآور

مولف

هانا مسکویچ

مترجم

آرمین یاری،پوریا عنایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)

کد: 113259

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: عمادالسلطنه،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 2 (عروسی مجبوری/حکایت طبیب اجباری)

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

عمادالسلطنه،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)
نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)

کد: 113251

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دانکن مک میلان

مترجم: پگاه صمدزاده

نمایشنامه14 (آدم ها،مکان ها،چیزها)

ناشر

دیدآور

مولف

دانکن مک میلان

مترجم

پگاه صمدزاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)

کد: 113263

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: سامی بیک عثمانی

مترجم: میرزا ابراهیم خان آجودان باشی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 6 (تیاتر ضحاک)

ناشر

دیدآور

مولف

سامی بیک عثمانی

مترجم

میرزا ابراهیم خان آجودان باشی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نمایشنامه18 (رودخانه)
نمایشنامه18 (رودخانه)

کد: 113255

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: جز باترورث

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه18 (رودخانه)

ناشر

دیدآور

مولف

جز باترورث

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

نمایشنامه15 (قصه ی لیما)
نمایشنامه15 (قصه ی لیما)

کد: 113252

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: لین ناتیج

مترجم: افسانه لطفی مقدم

نمایشنامه15 (قصه ی لیما)

ناشر

دیدآور

مولف

لین ناتیج

مترجم

افسانه لطفی مقدم

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نمایشنامه20 (انگل های تابان)
نمایشنامه20 (انگل های تابان)

کد: 113257

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: فیلیپ ریدلی

مترجم: حمید دشتی

نمایشنامه20 (انگل های تابان)

ناشر

دیدآور

مولف

فیلیپ ریدلی

مترجم

حمید دشتی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)

کد: 113262

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: نریمان نریمانوف

مترجم: تاج ماه آفاق الدوله

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 5 (نامه ی نادری)

ناشر

دیدآور

مولف

نریمان نریمانوف

مترجم

تاج ماه آفاق الدوله

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)
نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)

کد: 113253

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیوید عجمی

مترجم: فاطمه یحیی

نمایشنامه16 (ماری آنتوانت)

ناشر

دیدآور

مولف

دیوید عجمی

مترجم

فاطمه یحیی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)

کد: 113264

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: نریمان نریمانوف

مترجم: محمد حریری اکبری

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 7 (نادانی)

ناشر

دیدآور

مولف

نریمان نریمانوف

مترجم

محمد حریری اکبری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)

کد: 113260

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: فتحعلی آخوندزاده

مترجم: جعفر قراچه داغی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 3 (سرگذشت مرد خسیس)

ناشر

دیدآور

مولف

فتحعلی آخوندزاده

مترجم

جعفر قراچه داغی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)

کد: 113258

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: جعفر قراچه داغی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 1 (تمثیل عروس و داماد)

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

جعفر قراچه داغی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه12 (والس تصادفی)
نمایشنامه12 (والس تصادفی)

کد: 113248

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: ویکتور هائیم

مترجم: اصغر نوری

نمایشنامه12 (والس تصادفی)

ناشر

دیدآور

مولف

ویکتور هائیم

مترجم

اصغر نوری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)

کد: 113265

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: ابوالقاسم خان ناصرالملک

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 8 (داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک)

ناشر

دیدآور

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

ابوالقاسم خان ناصرالملک

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))
گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))

کد: 113261

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: مولیر

مترجم: حبیب اصفهانی

گنجینه ی آثار نمایشی دوران قاجار 4 (گزارش مردم گریز (میزانتروپ))

ناشر

دیدآور

مولف

مولیر

مترجم

حبیب اصفهانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)
نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)

کد: 113254

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دیدآور

مولف: دیمیتریس پساتاس

مترجم: کریم عظیمی ججین

نمایشنامه17 (به دنبال دروغ گو و دگماتیسم)

ناشر

دیدآور

مولف

دیمیتریس پساتاس

مترجم

کریم عظیمی ججین

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)
فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)

کد: 113133

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شهید ثالث

مولف: فرانسوا تروفو

مترجم: سعید عقیقی

فیلمنامه 1 (سرگذشت آدل ه.)

ناشر

شهید ثالث

مولف

فرانسوا تروفو

مترجم

سعید عقیقی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

فیلمنامه 2 (زندگی دیگران)
فیلمنامه 2 (زندگی دیگران)

کد: 113134

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: شهید ثالث

مولف: فلوریان هنکل فون دونر سمارک

مترجم: سحر خوشنام

فیلمنامه 2 (زندگی دیگران)

ناشر

شهید ثالث

مولف

فلوریان هنکل فون دونر سمارک

مترجم

سحر خوشنام

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟
چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

کد: 113110

گروه بندی: هنر

ناشر: افراز

مولف: کیانگ آن،جسیکا کراسی

مترجم: شراره آذر

چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

ناشر

افراز

مولف

کیانگ آن،جسیکا کراسی

مترجم

شراره آذر

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)
تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)

کد: 113112

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: ایوب خان دین

مترجم: مسعود رایگان

تیکل تاکل (نمایشنامه های برتر جهان212)

ناشر

افراز

مولف

ایوب خان دین

مترجم

مسعود رایگان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

چگونه بازیگری را آموزش دهیم (سینما و تئاتر500)
چگونه بازیگری را آموزش دهیم (سینما و تئاتر500)

کد: 113083

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: افراز

مولف: محسن خمیسی

چگونه بازیگری را آموزش دهیم (سینما و تئاتر500)

ناشر

افراز

مولف

محسن خمیسی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

دوستان با محبت
دوستان با محبت

کد: 113095

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: پریان

مولف: حمید جبلی

دوستان با محبت

ناشر

پریان

مولف

حمید جبلی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B002)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B002)

کد: 112941

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B002)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B007)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B007)

کد: 112953

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B007)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B003)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B003)

کد: 112942

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B003)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B008)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B008)

کد: 112955

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B008)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B004)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B004)

کد: 112943

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B004)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B005)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B005)

کد: 112947

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B005)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال

ابسورد در تئاتر
ابسورد در تئاتر

کد: 112948

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: نگاه

مولف: نوربر ابودرهم

مترجم: هومن حسین زاده

ابسورد در تئاتر

ناشر

نگاه

مولف

نوربر ابودرهم

مترجم

هومن حسین زاده

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

کیف پارچه ای 27*37 (کد B001)
کیف پارچه ای 27*37 (کد B001)

کد: 112940

گروه بندی: کیف پارچه ای

ناشر: کتابدار توس

کیف پارچه ای 27*37 (کد B001)

ناشر

کتابدار توس

گروه بندی

کیف پارچه ای

قطع

سایر

قیمت

450000ریال