مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89113

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: سعید صادقی

عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

سعید صادقی

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

زمان سخت (THE HARD TIME)،(راستانی)،(2زبانه،گلاسه)
زمان سخت (THE HARD TIME)،(راستانی)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 89108

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان و دفاع مقدس

مولف: محسن راستانی

زمان سخت (THE HARD TIME)،(راستانی)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان و دفاع مقدس

مولف

محسن راستانی

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

450000ریال

عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)

کد: 89110

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: اباصلت بیات

مترجم: مجتبی احمدخان

عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

اباصلت بیات

مترجم

مجتبی احمدخان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89116

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: محمدحسین حیدری

مترجم: مجتبی احمدخان

عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

محمدحسین حیدری

مترجم

مجتبی احمدخان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1200000ریال

روزهای انقلاب (میشل ستبون)،(2زبانه،گلاسه)
روزهای انقلاب (میشل ستبون)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 89126

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: میشل ستبون

مترجم: مجتبی احمدخان

روزهای انقلاب (میشل ستبون)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

میشل ستبون

مترجم

مجتبی احمدخان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

رحلی

قیمت

1350000ریال

عکاسان جنگ (فریدونی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (فریدونی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89119

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: علی فریدونی

عکاسان جنگ (فریدونی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

علی فریدونی

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89114

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: مریم کاظم زاده

مترجم: نگین شیدوش

عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

مریم کاظم زاده

مترجم

نگین شیدوش

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

600000ریال

عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89105

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: ساسان مویدی

عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

ساسان مویدی

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

300000ریال

عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89123

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: اباصلت بیات

عکاسان جنگ (بیات:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

اباصلت بیات

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

750000ریال

عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89112

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: سامان مویدی

مترجم: مجتبی احمدخان

عکاسان جنگ (مویدی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

سامان مویدی

مترجم

مجتبی احمدخان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1000000ریال

عکاسی زیر آتش (گلاسه)
عکاسی زیر آتش (گلاسه)

کد: 89104

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: پیتر هاو

مترجم: سولماز حدادیان

عکاسی زیر آتش (گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

پیتر هاو

مترجم

سولماز حدادیان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)

کد: 89115

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس،بنیاد فرهنگی روایت فتح

مولف: مریم کاظم زاده

مترجم: نگین شیدوش

عکاسان جنگ (کاظم زاده:عراق-ایران 1365-1357)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس،بنیاد فرهنگی روایت فتح

مولف

مریم کاظم زاده

مترجم

نگین شیدوش

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89106

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: محمدحسین حیدری

مترجم: مجتبی احمدخان

عکاسان جنگ (حیدری:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

محمدحسین حیدری

مترجم

مجتبی احمدخان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)
عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

کد: 89107

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: سعید صادقی

مترجم: زهرا درویشیان

عکاسان جنگ (صادقی:عراق-ایران 1367-1359)،(گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

سعید صادقی

مترجم

زهرا درویشیان

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

550000ریال

عکاسان جنگ 3 (نوحی:عراق ایران 1367-1359)،(2زبانه،گلاسه)
عکاسان جنگ 3 (نوحی:عراق ایران 1367-1359)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 89102

گروه بندی: عکس و نقاشی

ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف: احمد علیزاده نوحی

عکاسان جنگ 3 (نوحی:عراق ایران 1367-1359)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

مولف

احمد علیزاده نوحی

گروه بندی

عکس و نقاشی

قطع

جیبی

قیمت

120000ریال

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 233)
کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 233)

کد: 89045

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 233)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

300000ریال

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 247)
کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 247)

کد: 89046

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 247)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

300000ریال

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 220)
کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 220)

کد: 89047

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 220)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

300000ریال

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 119)
کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 119)

کد: 89036

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 119)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

150000ریال

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 224)
کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 224)

کد: 89042

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 224)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

300000ریال

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 221)
کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 221)

کد: 89044

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای بزرگ (کد 221)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

300000ریال

در جست و جوی میس (گلاسه)
در جست و جوی میس (گلاسه)

کد: 89012

گروه بندی: هنر

ناشر: مشکی

مولف: ریکاردو دازا

مترجم: علیرضا شلویری

در جست و جوی میس (گلاسه)

ناشر

مشکی

مولف

ریکاردو دازا

مترجم

علیرضا شلویری

گروه بندی

هنر

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

430000ریال

دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)
دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)

کد: 88954

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: بین المللی حافظ

مولف: دایانا تامپسون

مترجم: اکرم ذاکری

دنیای هنر خودآموز جامع منبت کاری (طرح های سه بعدی)

ناشر

بین المللی حافظ

مولف

دایانا تامپسون

مترجم

اکرم ذاکری

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

لاکومب لوسین (کلوزآپ11)
لاکومب لوسین (کلوزآپ11)

کد: 88921

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: لویی مال،پاتریک مودیانو

مترجم: افشین جهان دیده

لاکومب لوسین (کلوزآپ11)

ناشر

شورآفرین

مولف

لویی مال،پاتریک مودیانو

مترجم

افشین جهان دیده

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کینو-آگورا:دکوپاژ
کینو-آگورا:دکوپاژ

کد: 88920

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: لگا

مولف: تیموتی بارنار

مترجم: قاسم مومنی

کینو-آگورا:دکوپاژ

ناشر

لگا

مولف

تیموتی بارنار

مترجم

قاسم مومنی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

پالتوئی

قیمت

195000ریال

کتابچه پاد زیبایی شناسی
کتابچه پاد زیبایی شناسی

کد: 88922

گروه بندی: هنر

ناشر: نگاه

مولف: الن بدیو

مترجم: علی معصومی

کتابچه پاد زیبایی شناسی

ناشر

نگاه

مولف

الن بدیو

مترجم

علی معصومی

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

485000ریال

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 147)
کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 147)

کد: 88913

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 147)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

150000ریال

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 130)
کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 130)

کد: 88917

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 130)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

150000ریال

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 150)
کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 150)

کد: 88915

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 150)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

150000ریال

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 125)
کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 125)

کد: 88916

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف خرید پارچه ای کوچک (کد 125)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

150000ریال

ویرایش بدن بازیگر (برای دانشجویان و بازیگران سینما و تئاتر)
ویرایش بدن بازیگر (برای دانشجویان و بازیگران سینما و تئاتر)

کد: 88912

گروه بندی: هنر

ناشر: نودا

مولف: حامد نصرآبادیان

ویرایش بدن بازیگر (برای دانشجویان و بازیگران سینما و تئاتر)

ناشر

نودا

مولف

حامد نصرآبادیان

گروه بندی

هنر

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

روز به خیر! (و دو نمایش نامه دیگر)
روز به خیر! (و دو نمایش نامه دیگر)

کد: 88837

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شباهنگ

مولف: امانوئل پلوسو

مترجم: محمد حفاظی

روز به خیر! (و دو نمایش نامه دیگر)

ناشر

شباهنگ

مولف

امانوئل پلوسو

مترجم

محمد حفاظی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال