مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
دل هم دلایلی دارد (بر مبنای «اصالت ایمان» و «استقلال معرفت شناسی» دین)
دل هم دلایلی دارد (بر مبنای «اصالت ایمان» و «استقلال معرفت شناسی» دین)

کد: 72567

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ناهید

مولف: بهاءالدین خرمشاهی

دل هم دلایلی دارد (بر مبنای «اصالت ایمان» و «استقلال معرفت شناسی» دین)

ناشر

ناهید

مولف

بهاءالدین خرمشاهی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

با دیگری (پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو)
با دیگری (پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو)

کد: 72514

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علمی

مولف: علی اصغر مصلح

با دیگری (پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو)

ناشر

علمی

مولف

علی اصغر مصلح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

790000ریال

شهود (ادراک و تحول درون)
شهود (ادراک و تحول درون)

کد: 72520

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهجت،شما

مولف: جودی جی

مترجم: یلدا یزدان پناه

شهود (ادراک و تحول درون)

ناشر

بهجت،شما

مولف

جودی جی

مترجم

یلدا یزدان پناه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

بحران معرفت شناختی (روایت دراماتیک و فلسفه علم)
بحران معرفت شناختی (روایت دراماتیک و فلسفه علم)

کد: 72523

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ناهید

مولف: السدیر مک اینتایر

مترجم: علیرضا بهشتی

بحران معرفت شناختی (روایت دراماتیک و فلسفه علم)

ناشر

ناهید

مولف

السدیر مک اینتایر

مترجم

علیرضا بهشتی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

مدخل فلسفه هوسرل
مدخل فلسفه هوسرل

کد: 72443

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تمدن علمی

مولف: محمود خاتمی

مدخل فلسفه هوسرل

ناشر

تمدن علمی

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

پارادایم کثرت گرا (امیدها و بیم ها)
پارادایم کثرت گرا (امیدها و بیم ها)

کد: 72447

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: بهمن بازرگانی

پارادایم کثرت گرا (امیدها و بیم ها)

ناشر

اختران

مولف

بهمن بازرگانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آیین های کنفوسیوس،دائو و بودا
آیین های کنفوسیوس،دائو و بودا

کد: 72247

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: مروارید

مولف: دووی مینگ و دیگران

مترجم: غلامرضا شیخ زین الدین

آیین های کنفوسیوس،دائو و بودا

ناشر

مروارید

مولف

دووی مینگ و دیگران

مترجم

غلامرضا شیخ زین الدین

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

فرهنگ و انفجار
فرهنگ و انفجار

کد: 72208

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تمدن علمی

مولف: یوری لوتمان

مترجم: نیلوفر آقا ابراهیمی

فرهنگ و انفجار

ناشر

تمدن علمی

مولف

یوری لوتمان

مترجم

نیلوفر آقا ابراهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

485000ریال

رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)
رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)

کد: 72041

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تیسا

مولف: پوریا پرندوش

رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)

ناشر

تیسا

مولف

پوریا پرندوش

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

249000ریال

جنسیت و فلسفه
جنسیت و فلسفه

کد: 71836

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و فلسفه
240000ریال

جنسیت و فلسفه

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)
نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)

کد: 71624

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ژرف

مولف: الکس کالینیکوس

مترجم: اعظم فرهادی

نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)

ناشر

ژرف

مولف

الکس کالینیکوس

مترجم

اعظم فرهادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

وانموده ها و وانمود
وانموده ها و وانمود

کد: 91876

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ژان بودریار

مترجم: پیروز ایزدی

وانموده ها و وانمود

ناشر

ثالث

مولف

ژان بودریار

مترجم

پیروز ایزدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

وانموده ها و وانمود
وانموده ها و وانمود

کد: 71401

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ژان بودریار

مترجم: پیروز ایزدی

وانموده ها و وانمود

ناشر

ثالث

مولف

ژان بودریار

مترجم

پیروز ایزدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

385000ریال

مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی
مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی

کد: 16809

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: گئورگ ویلهلم فردریش هگل

مترجم: محمود عبادیان

مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی

ناشر

علم

مولف

گئورگ ویلهلم فردریش هگل

مترجم

محمود عبادیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم
فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم

کد: 19335

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: جیمز دونالدباتلر

مترجم: صغری دژگاهی

فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم

ناشر

علم

مولف

جیمز دونالدباتلر

مترجم

صغری دژگاهی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

42500ریال

مدرنیته و بحران ما
مدرنیته و بحران ما

کد: 71321

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: هوشنگ ماهرویان

مدرنیته و بحران ما

ناشر

اختران

مولف

هوشنگ ماهرویان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)
فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)

کد: 71109

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: لیندا سیگل و دیگران

مترجم: مهدی کرد نوغانی

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)

ناشر

چشمه

مولف

لیندا سیگل و دیگران

مترجم

مهدی کرد نوغانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

کد: 70921

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: پیام یزدانی

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

پیام یزدانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)
آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

کد: 70922

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: علی صاحب الزمانی

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

علی صاحب الزمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)
آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

کد: 70923

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: پیام یزدانی

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

پیام یزدانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)
جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)

کد: 70924

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: گرگ آر.هاسکینز و دیگران

مترجم: مریم آقازاده و دیگران

جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)

ناشر

اختران

مولف

گرگ آر.هاسکینز و دیگران

مترجم

مریم آقازاده و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)
تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)

کد: 70920

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: اکبر سلطانی،مریم آقازاده

تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

اکبر سلطانی،مریم آقازاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

950000ریال

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)
سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

کد: 70905

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: مایکل نیومن

مترجم: حمیدرضا مصیبی

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

ناشر

آگه

مولف

مایکل نیومن

مترجم

حمیدرضا مصیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فیلسوفان و هنر
فیلسوفان و هنر

کد: 70420

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: مهر نوروز

مولف: علی اصغر فهیمی فر

فیلسوفان و هنر

ناشر

مهر نوروز

مولف

علی اصغر فهیمی فر

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)
باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

کد: 70799

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: امیرحسین خداپرست

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

ناشر

هرمس

مولف

امیرحسین خداپرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت
دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

کد: 18744

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: خسرو باقری

مترجم: خسرو باقری

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر

علم

مولف

خسرو باقری

مترجم

خسرو باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست
ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

کد: 70594

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ماهریس

مولف: آنتوان برمان

مترجم: فاطمه عشقی

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ناشر

ماهریس

مولف

آنتوان برمان

مترجم

فاطمه عشقی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کلمه و چیزها
کلمه و چیزها

کد: 21467

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: ایرج قانونی

کلمه و چیزها
85000ریال

کلمه و چیزها

ناشر

علم

مولف

ایرج قانونی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

پرسش های بزرگ (بررسی پرسش های فلسفی با استفاده از نظریه های اقتصادی،قوانین فیزیک و ریاضیات)
پرسش های بزرگ (بررسی پرسش های فلسفی با استفاده از نظریه های اقتصادی،قوانین فیزیک و ریاضیات)

کد: 70179

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: استیون ئی.لندزبرگ

مترجم: حمیدرضا ارباب

پرسش های بزرگ (بررسی پرسش های فلسفی با استفاده از نظریه های اقتصادی،قوانین فیزیک و ریاضیات)

ناشر

علم

مولف

استیون ئی.لندزبرگ

مترجم

حمیدرضا ارباب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو)
درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو)

کد: 70180

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: مالک شجاعی جشوقانی

درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو)

ناشر

علم

مولف

مالک شجاعی جشوقانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)
آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

کد: 70199

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: امین هاشمی،آرش اردهالی

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

امین هاشمی،آرش اردهالی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مدخل فلسفه ممتیک
مدخل فلسفه ممتیک

کد: 70249

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تمدن علمی

مولف: محمود خاتمی

مدخل فلسفه ممتیک

ناشر

تمدن علمی

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال