مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
خدایگانی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل
خدایگانی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

کد: 45778

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: علیرضا سید احمدیان

خدایگانی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

ناشر

چشمه

مولف

علیرضا سید احمدیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تاریخ فلسفه در قرن بیستم
تاریخ فلسفه در قرن بیستم

کد: 45571

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: کریستیان دولاکامپانی

مترجم: باقر پرهام

تاریخ فلسفه در قرن بیستم

ناشر

آگه

مولف

کریستیان دولاکامپانی

مترجم

باقر پرهام

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

رشد عقل:ترجمه و شرح مقاله ی کانت با عنوان «معنای تاریخ کلی در غیاب جهان وطنی»
رشد عقل:ترجمه و شرح مقاله ی کانت با عنوان «معنای تاریخ کلی در غیاب جهان وطنی»

کد: 45512

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نقش و نگار

مولف: ایمانوئل کانت

مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی

رشد عقل:ترجمه و شرح مقاله ی کانت با عنوان «معنای تاریخ کلی در غیاب جهان وطنی»

ناشر

نقش و نگار

مولف

ایمانوئل کانت

مترجم

منوچهر صانعی دره بیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)
آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

کد: 45225

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: علی عبداللهی

آدمی با دیگران (گزین گویه ها و دو جستار از نیچه شناسان امروز)

ناشر

ثالث

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

علی عبداللهی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین،سیاست و فرهنگ)
دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین،سیاست و فرهنگ)

کد: 45161

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نقش و نگار

مولف: مرتضی مردیها

دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین،سیاست و فرهنگ)

ناشر

نقش و نگار

مولف

مرتضی مردیها

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

تجربه و هنر زندگی18 (اینترنت با مغز ما چه می کند؟)
تجربه و هنر زندگی18 (اینترنت با مغز ما چه می کند؟)

کد: 45145

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: نیکلاس کار

مترجم: محمود حبیبی

تجربه و هنر زندگی18 (اینترنت با مغز ما چه می کند؟)

ناشر

گمان

مولف

نیکلاس کار

مترجم

محمود حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

510000ریال

منطق باب فلسفه
منطق باب فلسفه

کد: 44537

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: زوار

مولف: حسین سلیمانی آملی

منطق باب فلسفه

ناشر

زوار

مولف

حسین سلیمانی آملی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

138000ریال

جستارهایی در زیبایی شناسی (مقالاتی در زیبایی شناسی،هرمنوتیک و ساختارشکنی)
جستارهایی در زیبایی شناسی (مقالاتی در زیبایی شناسی،هرمنوتیک و ساختارشکنی)

کد: 44194

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مترجم: مشیت علایی

جستارهایی در زیبایی شناسی (مقالاتی در زیبایی شناسی،هرمنوتیک و ساختارشکنی)

ناشر

اختران

مترجم

مشیت علایی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)
فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)

کد: 44067

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ولفگانگ آبندرت

مترجم: مهدی تدینی

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)

ناشر

ثالث

مولف

ولفگانگ آبندرت

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

تجربه و هنر زندگی15 (اعتقاد بدون تعصب)
تجربه و هنر زندگی15 (اعتقاد بدون تعصب)

کد: 43879

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: پیتر برگر،آنتون زایدرولد

مترجم: محمود حبیبی

تجربه و هنر زندگی15 (اعتقاد بدون تعصب)

ناشر

گمان

مولف

پیتر برگر،آنتون زایدرولد

مترجم

محمود حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

چنین گفت زرتشت
چنین گفت زرتشت

کد: 43734

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: فریدریش نیچه

مترجم: داریوش آشوری

چنین گفت زرتشت

ناشر

آگه

مولف

فریدریش نیچه

مترجم

داریوش آشوری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

درآمدی بر اندیشه ی هانس بلومنبرگ (تردید 2)
درآمدی بر اندیشه ی هانس بلومنبرگ (تردید 2)

کد: 43472

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: فرانتس یوزف وتس

مترجم: فریده فرنودفر،امیر نصری

درآمدی بر اندیشه ی هانس بلومنبرگ (تردید 2)

ناشر

چشمه

مولف

فرانتس یوزف وتس

مترجم

فریده فرنودفر،امیر نصری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

درآمدی بر فلسفه و ادبیات
درآمدی بر فلسفه و ادبیات

کد: 43167

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: اوله مارتین اسکیلاس

مترجم: مرتضی نادری دره شوری

درآمدی بر فلسفه و ادبیات

ناشر

اختران

مولف

اوله مارتین اسکیلاس

مترجم

مرتضی نادری دره شوری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

عیش پیری و راز دوستی
عیش پیری و راز دوستی

کد: 43159

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهزاد

مولف: سیسرون

مترجم: محمد حجازی

عیش پیری و راز دوستی

ناشر

بهزاد

مولف

سیسرون

مترجم

محمد حجازی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

برگسونیسم (مواجهات 9)
برگسونیسم (مواجهات 9)

کد: 42555

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزبهان

مولف: ژیل دلوز

مترجم: زهره اکسیری،پیمان غلامی

برگسونیسم (مواجهات 9)

ناشر

روزبهان

مولف

ژیل دلوز

مترجم

زهره اکسیری،پیمان غلامی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

طغیان توده ها
طغیان توده ها

کد: 42404

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: خوزه ارتگا ئی گاست

مترجم: داوود منشی زاده

طغیان توده ها
100000ریال

طغیان توده ها

ناشر

اختران

مولف

خوزه ارتگا ئی گاست

مترجم

داوود منشی زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

فرهنگ و زندگی روزمره
فرهنگ و زندگی روزمره

کد: 42483

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: اندی بنت

مترجم: لیلا جو افشانی،حسن چاوشیان

فرهنگ و زندگی روزمره

ناشر

اختران

مولف

اندی بنت

مترجم

لیلا جو افشانی،حسن چاوشیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

دولت و جامعه مدنی (آثار کلاسیک 6)
دولت و جامعه مدنی (آثار کلاسیک 6)

کد: 42396

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: آنتونیو گرامشی

مترجم: عباس میلانی

دولت و جامعه مدنی (آثار کلاسیک 6)

ناشر

اختران

مولف

آنتونیو گرامشی

مترجم

عباس میلانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اندیشه معاصر11 (مرگ گذشته)
اندیشه معاصر11 (مرگ گذشته)

کد: 42405

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: جان هرولد پلام

مترجم: عباس امانت

اندیشه معاصر11 (مرگ گذشته)

ناشر

اختران

مولف

جان هرولد پلام

مترجم

عباس امانت

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

درآمدی بر تفکر انتقادی (سنجش تفکر انتقادی و تفکر غیرانتقادی)
درآمدی بر تفکر انتقادی (سنجش تفکر انتقادی و تفکر غیرانتقادی)

کد: 42414

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: حسن قاضی مرادی

درآمدی بر تفکر انتقادی (سنجش تفکر انتقادی و تفکر غیرانتقادی)

ناشر

اختران

مولف

حسن قاضی مرادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

سرشت راستین انسان
سرشت راستین انسان

کد: 42391

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: اریک فروم

مترجم: فیروز جاوید

سرشت راستین انسان

ناشر

اختران

مولف

اریک فروم

مترجم

فیروز جاوید

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

در سایه ی آینده،تاریخ اندیشه ی مدرنیته
در سایه ی آینده،تاریخ اندیشه ی مدرنیته

کد: 42436

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: سون اریک لیدمن

مترجم: سعید مقدم

در سایه ی آینده،تاریخ اندیشه ی مدرنیته

ناشر

اختران

مولف

سون اریک لیدمن

مترجم

سعید مقدم

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

اندیشه معاصر 7 (نقد و قدرت:بازآفرینی مناظره ی فوکو و هابرماس)
اندیشه معاصر 7 (نقد و قدرت:بازآفرینی مناظره ی فوکو و هابرماس)

کد: 42399

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: مایکل کلی

مترجم: فرزان سجودی

اندیشه معاصر 7 (نقد و قدرت:بازآفرینی مناظره ی فوکو و هابرماس)

ناشر

اختران

مولف

مایکل کلی

مترجم

فرزان سجودی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

توصیف،تبیین و نقد
توصیف،تبیین و نقد

کد: 42453

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: کمال خسروی

توصیف،تبیین و نقد

ناشر

اختران

مولف

کمال خسروی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

اندیشه معاصر 9 (هابرماس (معرفی انتقادی))
اندیشه معاصر 9 (هابرماس (معرفی انتقادی))

کد: 42400

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: ویلیام اوث ویت

مترجم: لیلا جو افشانی،حسن چاوشیان

اندیشه معاصر 9 (هابرماس (معرفی انتقادی))

ناشر

اختران

مولف

ویلیام اوث ویت

مترجم

لیلا جو افشانی،حسن چاوشیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

فلسفه فرهنگ
فلسفه فرهنگ

کد: 42465

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علمی

مولف: علی اصغر مصلح

فلسفه فرهنگ
495000ریال

فلسفه فرهنگ

ناشر

علمی

مولف

علی اصغر مصلح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

495000ریال

پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)
پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)

کد: 42470

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)

ناشر

آگاه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تجربه و هنر زندگی13 (فلسفه ای برای زندگی:رواقی زیستن در دنیای امروز)
تجربه و هنر زندگی13 (فلسفه ای برای زندگی:رواقی زیستن در دنیای امروز)

کد: 42415

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: ویلیام اروین

مترجم: محمود مقدسی

تجربه و هنر زندگی13 (فلسفه ای برای زندگی:رواقی زیستن در دنیای امروز)

ناشر

گمان

مولف

ویلیام اروین

مترجم

محمود مقدسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

500000ریال

مسئله ی وظیفه ی سیاسی (نقدی بر نظریه ی لیبرالی وظیفه ی سیاسی)
مسئله ی وظیفه ی سیاسی (نقدی بر نظریه ی لیبرالی وظیفه ی سیاسی)

کد: 42302

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژواک

مولف: کرول پیتمن

مترجم: محمود راسخ افشار

مسئله ی وظیفه ی سیاسی (نقدی بر نظریه ی لیبرالی وظیفه ی سیاسی)

ناشر

پژواک

مولف

کرول پیتمن

مترجم

محمود راسخ افشار

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

منطق ابن خلدون (جستاری در اندیشه ی واقع گرای ابن خلدون از نگاه دکتر الوردی)
منطق ابن خلدون (جستاری در اندیشه ی واقع گرای ابن خلدون از نگاه دکتر الوردی)

کد: 42308

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژواک

مولف: مسعود بینش

منطق ابن خلدون (جستاری در اندیشه ی واقع گرای ابن خلدون از نگاه دکتر الوردی)

ناشر

پژواک

مولف

مسعود بینش

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

ساختن تاریخ (عاملیت،ساختار و تغییر در نظریه ی اجتماعی)
ساختن تاریخ (عاملیت،ساختار و تغییر در نظریه ی اجتماعی)

کد: 42315

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژواک

مولف: آلکس کالینیکوس

مترجم: مهدی گرایلو

ساختن تاریخ (عاملیت،ساختار و تغییر در نظریه ی اجتماعی)

ناشر

پژواک

مولف

آلکس کالینیکوس

مترجم

مهدی گرایلو

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

میان گذشته و آینده (هشت تمرین در اندیشه ی سیاسی)
میان گذشته و آینده (هشت تمرین در اندیشه ی سیاسی)

کد: 42247

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: هانا آرنت

مترجم: سعید مقدم

میان گذشته و آینده (هشت تمرین در اندیشه ی سیاسی)

ناشر

اختران

مولف

هانا آرنت

مترجم

سعید مقدم

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال