مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
تبارشناسی خاکستری است (تاملاتی درباره ی روش فوکو)
تبارشناسی خاکستری است (تاملاتی درباره ی روش فوکو)

ناشر: ناهید

مولف: عادل مشایخی

تبارشناسی خاکستری است (تاملاتی درباره ی روش فوکو)

ناشر

ناهید

مولف

عادل مشایخی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)
رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)

ناشر: تیسا

مولف: پوریا پرندوش

رخداد،سوژه و حقیقت (در اندیشه سیاسی آلن بدیو)،(کتاب پولیتیا24)

ناشر

تیسا

مولف

پوریا پرندوش

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

249000ریال

جنسیت و فلسفه
جنسیت و فلسفه

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و فلسفه
190000ریال

جنسیت و فلسفه

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)
نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)

ناشر: ژرف

مولف: الکس کالینیکوس

مترجم: اعظم فرهادی

نقد پست مدرنیسم (ردیه ای مارکسیستی)

ناشر

ژرف

مولف

الکس کالینیکوس

مترجم

اعظم فرهادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

وانموده ها و وانمود
وانموده ها و وانمود

ناشر: ثالث

مولف: ژان بودریار

مترجم: پیروز ایزدی

وانموده ها و وانمود

ناشر

ثالث

مولف

ژان بودریار

مترجم

پیروز ایزدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

265000ریال

سهروردی و غربت غربی
سهروردی و غربت غربی

ناشر: علم

مولف: پرویزعباس داکانی

سهروردی و غربت غربی

ناشر

علم

مولف

پرویزعباس داکانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

45000ریال

مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی
مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی

ناشر: علم

مولف: گئورگ ویلهلم فردریش هگل

مترجم: محمود عبادیان

مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیبا شناسی

ناشر

علم

مولف

گئورگ ویلهلم فردریش هگل

مترجم

محمود عبادیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

395000ریال

فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم
فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم

ناشر: علم

مولف: جیمز دونالدباتلر

مترجم: صغری دژگاهی

فلسفه آموزش از دیدگاه ایده آلیسم

ناشر

علم

مولف

جیمز دونالدباتلر

مترجم

صغری دژگاهی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

42500ریال

مقایسه معرفت شناسی مطهری و کانت
مقایسه معرفت شناسی مطهری و کانت

ناشر: علم

مولف: مسعود امید

مقایسه معرفت شناسی مطهری و کانت

ناشر

علم

مولف

مسعود امید

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

فلسفه اخلاق در ایران معاصر
فلسفه اخلاق در ایران معاصر

ناشر: علم

مولف: مسعود امید

فلسفه اخلاق در ایران معاصر

ناشر

علم

مولف

مسعود امید

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

مدرنیته و بحران ما
مدرنیته و بحران ما

ناشر: اختران

مولف: هوشنگ ماهرویان

مدرنیته و بحران ما

ناشر

اختران

مولف

هوشنگ ماهرویان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)
فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)

ناشر: چشمه

مولف: لیندا سیگل و دیگران

مترجم: مهدی کرد نوغانی

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی (تصویر10)

ناشر

چشمه

مولف

لیندا سیگل و دیگران

مترجم

مهدی کرد نوغانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

دیدار دانش و دین (فلسفه و کلام جدید 1)
دیدار دانش و دین (فلسفه و کلام جدید 1)

ناشر: فروزش

مولف: ایان باربو

مترجم: یوسف نوظهور،حسن اکبری بیرق

دیدار دانش و دین (فلسفه و کلام جدید 1)

ناشر

فروزش

مولف

ایان باربو

مترجم

یوسف نوظهور،حسن اکبری بیرق

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)
تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: اکبر سلطانی،مریم آقازاده

تفکر انتقادی (تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن)،(تفکر نقاد 3)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

اکبر سلطانی،مریم آقازاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: پیام یزدانی

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 5)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

پیام یزدانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)
آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: علی صاحب الزمانی

آشنایی با هنر پرسشگری (براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی)،(تفکر نقاد 6)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

علی صاحب الزمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)
آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: پیام یزدانی

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی)،(تفکر نقاد 7)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

پیام یزدانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)
جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)

ناشر: اختران

مولف: گرگ آر.هاسکینز و دیگران

مترجم: مریم آقازاده و دیگران

جامعه،فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)،(تفکر نقاد 8)

ناشر

اختران

مولف

گرگ آر.هاسکینز و دیگران

مترجم

مریم آقازاده و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

فلسفه برای همه (از سقراط تا سارتر)
فلسفه برای همه (از سقراط تا سارتر)

ناشر: نگاه

مولف: ت.ز.لاوین

مترجم: پرویز بابایی

فلسفه برای همه (از سقراط تا سارتر)

ناشر

نگاه

مولف

ت.ز.لاوین

مترجم

پرویز بابایی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)
سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

ناشر: آگه

مولف: مایکل نیومن

مترجم: حمیدرضا مصیبی

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

ناشر

آگه

مولف

مایکل نیومن

مترجم

حمیدرضا مصیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

فیلسوفان و هنر
فیلسوفان و هنر

ناشر: مهر نوروز

مولف: علی اصغر فهیمی فر

فیلسوفان و هنر

ناشر

مهر نوروز

مولف

علی اصغر فهیمی فر

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)
باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

ناشر: هرمس

مولف: امیرحسین خداپرست

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

ناشر

هرمس

مولف

امیرحسین خداپرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا
جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا

ناشر: علم

مولف: رضا اکبریان

جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا

ناشر

علم

مولف

رضا اکبریان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت
دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر: علم

مولف: خسرو باقری

مترجم: خسرو باقری

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر

علم

مولف

خسرو باقری

مترجم

خسرو باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

هنجار 7 گانه ی هستی (پایه های آرمان پارسایی)
هنجار 7 گانه ی هستی (پایه های آرمان پارسایی)

ناشر: علم

مولف: حسین وحیدی

هنجار 7 گانه ی هستی (پایه های آرمان پارسایی)

ناشر

علم

مولف

حسین وحیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

زندگی حل مسئله هاست (پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت)
زندگی حل مسئله هاست (پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت)

ناشر: علم

مولف: کارل پوپر

مترجم: عباس باقری

زندگی حل مسئله هاست (پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت)

ناشر

علم

مولف

کارل پوپر

مترجم

عباس باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

32500ریال

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست
ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ناشر: ماهریس

مولف: آنتوان برمان

مترجم: فاطمه عشقی

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ناشر

ماهریس

مولف

آنتوان برمان

مترجم

فاطمه عشقی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم
دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

ناشر: علم،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس اسلامی

مولف: معمر اسکندراوغلو

مترجم: عذرا لوعیان لنگرودی

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

ناشر

علم،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس اسلامی

مولف

معمر اسکندراوغلو

مترجم

عذرا لوعیان لنگرودی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)
آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

ناشر: علم

مولف: ادگار مورن و دیگران

مترجم: عباس باقری

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

ناشر

علم

مولف

ادگار مورن و دیگران

مترجم

عباس باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

26500ریال

اینک دین (سرشت ایمان در عصر مدرن)
اینک دین (سرشت ایمان در عصر مدرن)

ناشر: علم

مولف: جان دی.کپیوتو

مترجم: مرضیه سلیمانی

اینک دین (سرشت ایمان در عصر مدرن)

ناشر

علم

مولف

جان دی.کپیوتو

مترجم

مرضیه سلیمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

کلمه و چیزها
کلمه و چیزها

ناشر: علم

مولف: ایرج قانونی

کلمه و چیزها
85000ریال

کلمه و چیزها

ناشر

علم

مولف

ایرج قانونی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر
مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر

ناشر: علم

مولف: غلامرضا ذکیانی،محبوبه جان نثاری

مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر

ناشر

علم

مولف

غلامرضا ذکیانی،محبوبه جان نثاری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال