مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
نیچه (فیلسوف،روان شناس و دجال)
نیچه (فیلسوف،روان شناس و دجال)

کد: 88802

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: والتر کوفمان

مترجم: فریدالدین رادمهر

نیچه (فیلسوف،روان شناس و دجال)

ناشر

چشمه

مولف

والتر کوفمان

مترجم

فریدالدین رادمهر

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

بنیاد کلی گرایی (پل قدیس و منطق حقیقت)
بنیاد کلی گرایی (پل قدیس و منطق حقیقت)

کد: 88628

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ماهی

مولف: آلن بدیو

مترجم: مراد فرهادپور،صالح نجفی

بنیاد کلی گرایی (پل قدیس و منطق حقیقت)

ناشر

ماهی

مولف

آلن بدیو

مترجم

مراد فرهادپور،صالح نجفی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پختستان
پختستان

کد: 88632

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: کارنامه

مولف: ادوین ابوت

مترجم: منوچهر انور

پختستان
500000ریال

پختستان

ناشر

کارنامه

مولف

ادوین ابوت

مترجم

منوچهر انور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

ساختار منطقی فلسفه های اشراقی
ساختار منطقی فلسفه های اشراقی

کد: 88554

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: زهرا مبلغ

ساختار منطقی فلسفه های اشراقی

ناشر

هرمس

مولف

زهرا مبلغ

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

فلسفه باستانی چیست؟
فلسفه باستانی چیست؟

کد: 88523

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: پی یر آدو

مترجم: عباس باقری

فلسفه باستانی چیست؟

ناشر

علم

مولف

پی یر آدو

مترجم

عباس باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی (ادغام هستی شناسی مادی و اجتماعی)
ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی (ادغام هستی شناسی مادی و اجتماعی)

کد: 88451

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: الکساندر ونت

مترجم: الهام حیدری

ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی (ادغام هستی شناسی مادی و اجتماعی)

ناشر

علم

مولف

الکساندر ونت

مترجم

الهام حیدری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن (تفکر،احساس،خواستن و معضل خردگریزی)،(تفکر نقاد13)
آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن (تفکر،احساس،خواستن و معضل خردگریزی)،(تفکر نقاد13)

کد: 88273

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: ریچارد پل،لیندا الدر

مترجم: پیام یزدانی

آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن (تفکر،احساس،خواستن و معضل خردگریزی)،(تفکر نقاد13)

ناشر

اختران

مولف

ریچارد پل،لیندا الدر

مترجم

پیام یزدانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

تبارنامه اشراقیان
تبارنامه اشراقیان

کد: 88276

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: زهرا زارع

تبارنامه اشراقیان

ناشر

هرمس

مولف

زهرا زارع

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

970000ریال

مارکس و اخلاق (مقاله هایی درباره ی فلسفه ی اخلاق در اندیشه ی مارکس)
مارکس و اخلاق (مقاله هایی درباره ی فلسفه ی اخلاق در اندیشه ی مارکس)

کد: 88046

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ژرف

مولف: فیلیپ کین و دیگران

مترجم: پوریا گل شناس

مارکس و اخلاق (مقاله هایی درباره ی فلسفه ی اخلاق در اندیشه ی مارکس)

ناشر

ژرف

مولف

فیلیپ کین و دیگران

مترجم

پوریا گل شناس

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

استبداد شرقی
استبداد شرقی

کد: 88044

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: کارل آوگوست ویتفوگل

مترجم: محسن ثلاثی

استبداد شرقی
1100000ریال

استبداد شرقی

ناشر

ثالث

مولف

کارل آوگوست ویتفوگل

مترجم

محسن ثلاثی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز
تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز

کد: 87975

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: ویلیام ساهاکیان

مترجم: حمیدرضا بسحاق

تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز

ناشر

چشمه

مولف

ویلیام ساهاکیان

مترجم

حمیدرضا بسحاق

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

پینک فلوید و فلسفه (مراقب آن اصل باش،یوجین!)
پینک فلوید و فلسفه (مراقب آن اصل باش،یوجین!)

کد: 87682

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: لگا

مولف: جرج ای.رایش

مترجم: یاسر پوراسماعیل

پینک فلوید و فلسفه (مراقب آن اصل باش،یوجین!)

ناشر

لگا

مولف

جرج ای.رایش

مترجم

یاسر پوراسماعیل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

510000ریال

درآمدی تصویری بر فلسفه علم (درآمدهای تصویری)
درآمدی تصویری بر فلسفه علم (درآمدهای تصویری)

کد: 87648

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ضیاءالدین سردار،بورین ونلون

مترجم: زهرا دشتبان

درآمدی تصویری بر فلسفه علم (درآمدهای تصویری)

ناشر

ثالث

مولف

ضیاءالدین سردار،بورین ونلون

مترجم

زهرا دشتبان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

285000ریال

چرا فیلسوفان نمی توانند بخندند؟
چرا فیلسوفان نمی توانند بخندند؟

کد: 87655

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: کاترین فروزه

مترجم: علی سیاح

چرا فیلسوفان نمی توانند بخندند؟

ناشر

چشمه

مولف

کاترین فروزه

مترجم

علی سیاح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

روش شناسی فلسفی ایمره لاکاتوش
روش شناسی فلسفی ایمره لاکاتوش

کد: 87358

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تمدن علمی

مولف: علیرضا محمدی

روش شناسی فلسفی ایمره لاکاتوش

ناشر

تمدن علمی

مولف

علیرضا محمدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

485000ریال

جمهور افلاطون
جمهور افلاطون

کد: 87288

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: انجی هابز

مترجم: ابوالفضل حقیری قزوینی

جمهور افلاطون
245000ریال

جمهور افلاطون

ناشر

علم

مولف

انجی هابز

مترجم

ابوالفضل حقیری قزوینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

درباره مسئله یهود (گامی در نقد فلسفه حق هگل)
درباره مسئله یهود (گامی در نقد فلسفه حق هگل)

کد: 87268

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: کارل مارکس

مترجم: مرتضی محیط

درباره مسئله یهود (گامی در نقد فلسفه حق هگل)

ناشر

اختران

مولف

کارل مارکس

مترجم

مرتضی محیط

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

نیچه در هنر
نیچه در هنر

کد: 87206

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی

مولف: آیرون ریدلی

مترجم: مجید هوشنگی

نیچه در هنر
350000ریال

نیچه در هنر

ناشر

جامی

مولف

آیرون ریدلی

مترجم

مجید هوشنگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

پاره های انسان شناسی آنارشیستی
پاره های انسان شناسی آنارشیستی

کد: 87145

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: خرد سرخ

مولف: دیوید گریبر

مترجم: رضا اسکندری و دیگران

پاره های انسان شناسی آنارشیستی

ناشر

خرد سرخ

مولف

دیوید گریبر

مترجم

رضا اسکندری و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)
نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)

کد: 87082

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جهان کتاب

مولف: استیون هاوکینگ

مترجم: محمدرضا غفاری

نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)

ناشر

جهان کتاب

مولف

استیون هاوکینگ

مترجم

محمدرضا غفاری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)

کد: 87003

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: مری ایبرشتات

مترجم: محمد معماریان

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)

ناشر

ترجمان

مولف

مری ایبرشتات

مترجم

محمد معماریان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

سوسیالیسم و فردگرایی
سوسیالیسم و فردگرایی

کد: 86937

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: اسکار وایلد

مترجم: باوند بهپور

سوسیالیسم و فردگرایی

ناشر

چشمه

مولف

اسکار وایلد

مترجم

باوند بهپور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)
راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

کد: 86929

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: دیوید رز

مترجم: احمد موسوی خوئینی

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

ناشر

ترجمان

مولف

دیوید رز

مترجم

احمد موسوی خوئینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)
تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)

کد: 86919

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهجت،شما

مولف: فریتجوف کاپرا

مترجم: بیژن دوستی

تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)

ناشر

بهجت،شما

مولف

فریتجوف کاپرا

مترجم

بیژن دوستی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

650000ریال

مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)
مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)

کد: 86923

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: حسین مصباحیان

مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)

ناشر

آگه

مولف

حسین مصباحیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)
راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)

کد: 86925

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: فرانک لاوت

مترجم: محمد ملاعباسی

راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)

ناشر

ترجمان

مولف

فرانک لاوت

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)
ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)

کد: 86798

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: پری اندرسون

مترجم: علیرضا خزائی

ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)

ناشر

چشمه

مولف

پری اندرسون

مترجم

علیرضا خزائی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی
آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی

کد: 86657

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: اورسولا لیندکویست

مترجم: آرش حسن پور،شادمان رفیعی

آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی

ناشر

روزنه

مولف

اورسولا لیندکویست

مترجم

آرش حسن پور،شادمان رفیعی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)
آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

کد: 86612

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: کارلو روولی

مترجم: محمدابراهیم محجوب

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

ناشر

گمان

مولف

کارلو روولی

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

300000ریال

آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)
آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)

کد: 86580

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: فلات

مولف: ابونصر فارابی

مترجم: حمیدرضا میررکنی بنادکی

آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)

ناشر

فلات

مولف

ابونصر فارابی

مترجم

حمیدرضا میررکنی بنادکی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

تاملی فلسفی در باب سرمایه داری
تاملی فلسفی در باب سرمایه داری

کد: 85945

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: محمود خاتمی

تاملی فلسفی در باب سرمایه داری

ناشر

علم

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

کی یر کگور
کی یر کگور

کد: 86530

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: شلی اوهارا

مترجم: نادیا بدری زاده

کی یر کگور
215000ریال

کی یر کگور

ناشر

ثالث

مولف

شلی اوهارا

مترجم

نادیا بدری زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

215000ریال