مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

ناشر: آگه

مولف: مایکل نیومن

مترجم: حمیدرضا مصیبی

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

ناشر

آگه

مولف

مایکل نیومن

مترجم

حمیدرضا مصیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

فیلسوفان و هنر

ناشر: مهر نوروز

مولف: علی اصغر فهیمی فر

فیلسوفان و هنر

ناشر

مهر نوروز

مولف

علی اصغر فهیمی فر

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

ناشر: هرمس

مولف: امیرحسین خداپرست

باور دینی و فضیلت فکری (تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت شناسی فضیلت گرایانه زگزبسکی)

ناشر

هرمس

مولف

امیرحسین خداپرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا

ناشر: علم

مولف: رضا اکبریان

جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا

ناشر

علم

مولف

رضا اکبریان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر: علم

مولف: خسرو باقری

مترجم: خسرو باقری

دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر

علم

مولف

خسرو باقری

مترجم

خسرو باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

هنجار 7 گانه ی هستی (پایه های آرمان پارسایی)

ناشر: علم

مولف: حسین وحیدی

هنجار 7 گانه ی هستی (پایه های آرمان پارسایی)

ناشر

علم

مولف

حسین وحیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

زندگی حل مسئله هاست (پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت)

ناشر: علم

مولف: کارل پوپر

مترجم: عباس باقری

زندگی حل مسئله هاست (پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت)

ناشر

علم

مولف

کارل پوپر

مترجم

عباس باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

32500ریال

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ناشر: ماهریس

مولف: آنتوان برمان

مترجم: فاطمه عشقی

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ناشر

ماهریس

مولف

آنتوان برمان

مترجم

فاطمه عشقی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

ناشر: علم،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس اسلامی

مولف: معمر اسکندراوغلو

مترجم: عذرا لوعیان لنگرودی

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

ناشر

علم،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس اسلامی

مولف

معمر اسکندراوغلو

مترجم

عذرا لوعیان لنگرودی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

ناشر: علم

مولف: ادگار مورن و دیگران

مترجم: عباس باقری

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

ناشر

علم

مولف

ادگار مورن و دیگران

مترجم

عباس باقری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

26500ریال

اینک دین (سرشت ایمان در عصر مدرن)

ناشر: علم

مولف: جان دی.کپیوتو

مترجم: مرضیه سلیمانی

اینک دین (سرشت ایمان در عصر مدرن)

ناشر

علم

مولف

جان دی.کپیوتو

مترجم

مرضیه سلیمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

کلمه و چیزها

ناشر: علم

مولف: ایرج قانونی

کلمه و چیزها
85000ریال

کلمه و چیزها

ناشر

علم

مولف

ایرج قانونی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر

ناشر: علم

مولف: غلامرضا ذکیانی،محبوبه جان نثاری

مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر

ناشر

علم

مولف

غلامرضا ذکیانی،محبوبه جان نثاری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

درخشش ابن رشد در حکمت مشاء

ناشر: علم

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی

درخشش ابن رشد در حکمت مشاء

ناشر

علم

مولف

غلامحسین ابراهیمی دینانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

135000ریال

نظریه های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه

ناشر: علم

مولف: مصطفی ازکیا و دیگران

نظریه های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه

ناشر

علم

مولف

مصطفی ازکیا و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

فارابی فیلسوف غریب

ناشر: علم،دانشگاه شهید بهشتی

مولف: نصرالله حکمت

فارابی فیلسوف غریب

ناشر

علم،دانشگاه شهید بهشتی

مولف

نصرالله حکمت

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی

ناشر: علم

مولف: محمد اصغری

نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی

ناشر

علم

مولف

محمد اصغری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

49500ریال

پسامدرنیسم (درآمدی بسیار کوتاه)

ناشر: علم

مولف: کریستوفر باتلر

مترجم: محمد عظیمی

پسامدرنیسم (درآمدی بسیار کوتاه)

ناشر

علم

مولف

کریستوفر باتلر

مترجم

محمد عظیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

ایمان و تجدد

ناشر: علم

مولف: حسین نصر و دیگران

مترجم: مرضیه سلیمانی

ایمان و تجدد
185000ریال

ایمان و تجدد

ناشر

علم

مولف

حسین نصر و دیگران

مترجم

مرضیه سلیمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

185000ریال

پیام فیلسوف (گزیده هایی از آثار صدرای شیرازی و شارحانش)

ناشر: علم

مولف: اکبر ثبوت

پیام فیلسوف (گزیده هایی از آثار صدرای شیرازی و شارحانش)

ناشر

علم

مولف

اکبر ثبوت

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

ایمان به مثابه عقل (رهیافتی معرفت شناسانه به الهیات فمینیستی)

ناشر: علم

مولف: زهرا مبلغ

ایمان به مثابه عقل (رهیافتی معرفت شناسانه به الهیات فمینیستی)

ناشر

علم

مولف

زهرا مبلغ

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

جامعه شناسی و فلسفه (تعریف پدیده های دینی)

ناشر: علم

مولف: امیل دورکیم

مترجم: مرتضی ثاقب فر

جامعه شناسی و فلسفه (تعریف پدیده های دینی)

ناشر

علم

مولف

امیل دورکیم

مترجم

مرتضی ثاقب فر

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

115000ریال

پرسش های بزرگ (بررسی پرسش های فلسفی با استفاده از نظریه های اقتصادی،قوانین فیزیک و ریاضیات)

ناشر: علم

مولف: استیون ئی.لندزبرگ

مترجم: حمیدرضا ارباب

پرسش های بزرگ (بررسی پرسش های فلسفی با استفاده از نظریه های اقتصادی،قوانین فیزیک و ریاضیات)

ناشر

علم

مولف

استیون ئی.لندزبرگ

مترجم

حمیدرضا ارباب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو)

ناشر: علم

مولف: مالک شجاعی جشوقانی

درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو)

ناشر

علم

مولف

مالک شجاعی جشوقانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

ناشر: اختران

مولف: لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم: امین هاشمی،آرش اردهالی

آشنایی با هنر تفکر راهبردی (تفکر نقاد 4)

ناشر

اختران

مولف

لیندا الدر،ریچارد پل

مترجم

امین هاشمی،آرش اردهالی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مدخل فلسفه ممتیک

ناشر: تمدن علمی

مولف: محمود خاتمی

مدخل فلسفه ممتیک

ناشر

تمدن علمی

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

ایمانوئل کانت:نقد عقل محض

ناشر: زندگی روزانه

مولف: میشل گریر

مترجم: آرش جمشیدپور

ایمانوئل کانت:نقد عقل محض

ناشر

زندگی روزانه

مولف

میشل گریر

مترجم

آرش جمشیدپور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

گئورک ویلهلم فردریش هگل:پدیدارشناسی روح

ناشر: زندگی روزانه

مولف: مایکل اینوود

مترجم: محمدهادی حاجی بیگلو

گئورک ویلهلم فردریش هگل:پدیدارشناسی روح

ناشر

زندگی روزانه

مولف

مایکل اینوود

مترجم

محمدهادی حاجی بیگلو

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سورن کیرکگور:پاره های فلسفی

ناشر: زندگی روزانه

مولف: سی.استیون اونز

مترجم: محمدهادی حاجی بیگلو

سورن کیرکگور:پاره های فلسفی

ناشر

زندگی روزانه

مولف

سی.استیون اونز

مترجم

محمدهادی حاجی بیگلو

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

105000ریال

کارل مارکس:سرمایه

ناشر: زندگی روزانه

مولف: تام راکمور

مترجم: محمد هدایتی

کارل مارکس:سرمایه

ناشر

زندگی روزانه

مولف

تام راکمور

مترجم

محمد هدایتی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

ادموند هوسرل:ایده ی پدیده شناسی

ناشر: زندگی روزانه

مولف: ای.دی.اسمیت

مترجم: حسن عرب

ادموند هوسرل:ایده ی پدیده شناسی

ناشر

زندگی روزانه

مولف

ای.دی.اسمیت

مترجم

حسن عرب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ژان-پل سارتر:هستی و نیستی

ناشر: زندگی روزانه

مولف: ویلیام آر.شرودر

مترجم: محمدزمان زمانی

ژان-پل سارتر:هستی و نیستی

ناشر

زندگی روزانه

مولف

ویلیام آر.شرودر

مترجم

محمدزمان زمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال