مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)

کد: 88392

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان کرمان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)

کد: 88394

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان گلستان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)

کد: 88390

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان اردبیل (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)

کد: 88379

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان کردستان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)
رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)

کد: 88395

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: ایران شناسی

مولف: محمدرضا نوروزی

رصد ماه (راهنمای آسمان)،(گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

محمدرضا نوروزی

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)

کد: 88399

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان ایلام (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)
نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)

کد: 88373

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

نقشه سیاحتی استان زنجان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

اطلس جاده ای ایران (گلاسه،سیمی)
اطلس جاده ای ایران (گلاسه،سیمی)

کد: 15046

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: امیرحسین بختیاری

اطلس جاده ای ایران (گلاسه،سیمی)

ناشر

ایران شناسی

مولف

امیرحسین بختیاری

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نقشه آسمان شب (کهکشان ها،سحابی ها،خوشه های ستاره ای،ستاره های دو تایی،صورت های فلکی)
نقشه آسمان شب (کهکشان ها،سحابی ها،خوشه های ستاره ای،ستاره های دو تایی،صورت های فلکی)

کد: 88115

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: ایران شناسی

مولف: امیرحسین بختیاری

نقشه آسمان شب (کهکشان ها،سحابی ها،خوشه های ستاره ای،ستاره های دو تایی،صورت های فلکی)

ناشر

ایران شناسی

مولف

امیرحسین بختیاری

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

اطلس جامع گردشگری ایران و جهان (گلاسه)
اطلس جامع گردشگری ایران و جهان (گلاسه)

کد: 88133

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: امیرحسین بختیاری

اطلس جامع گردشگری ایران و جهان (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

امیرحسین بختیاری

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

600000ریال

اطلس جیبی گردشگری شهر تهران (گلاسه،سیمی)
اطلس جیبی گردشگری شهر تهران (گلاسه،سیمی)

کد: 18428

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: ایران شناسی

مولف: امیرحسین بختیاری

اطلس جیبی گردشگری شهر تهران (گلاسه،سیمی)

ناشر

ایران شناسی

مولف

امیرحسین بختیاری

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

خشتی کوچک

قیمت

50000ریال

زمین (گلاسه)
زمین (گلاسه)

کد: 88137

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: ایران شناسی

مولف: پالابی بی. تومار

مترجم: فرشته خادم الشریعه

زمین (گلاسه)
150000ریال

زمین (گلاسه)

ناشر

ایران شناسی

مولف

پالابی بی. تومار

مترجم

فرشته خادم الشریعه

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

نقشه راهنمای پوشش گیاهی و محیط زیست ایران کد 1623 (گلاسه)
نقشه راهنمای پوشش گیاهی و محیط زیست ایران کد 1623 (گلاسه)

کد: 86974

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راهنمای پوشش گیاهی و محیط زیست ایران کد 1623 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

نقشه راهنمای مردم شناسی ایران کد 1627 (گلاسه)
نقشه راهنمای مردم شناسی ایران کد 1627 (گلاسه)

کد: 86979

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راهنمای مردم شناسی ایران کد 1627 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

نقشه راهنمای کشاورزی و دامپروری ایران کد 1624 (گلاسه)
نقشه راهنمای کشاورزی و دامپروری ایران کد 1624 (گلاسه)

کد: 86981

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راهنمای کشاورزی و دامپروری ایران کد 1624 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

نقشه راهنمای پراکندگی جانوران ایران کد 1626 (گلاسه)
نقشه راهنمای پراکندگی جانوران ایران کد 1626 (گلاسه)

کد: 86982

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راهنمای پراکندگی جانوران ایران کد 1626 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

نقشه راههای ایران انگلیسی کد 1491 (گلاسه)
نقشه راههای ایران انگلیسی کد 1491 (گلاسه)

کد: 86909

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راههای ایران انگلیسی کد 1491 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

500000ریال

نقشه راهنمای منطقه 4 تهران کد 1304 (گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه 4 تهران کد 1304 (گلاسه)

کد: 86665

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه راهنمای منطقه 4 تهران کد 1304 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

آثار باقیه (از مردمان گذشته)
آثار باقیه (از مردمان گذشته)

کد: 85970

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: علمی

مولف: محمدبن احمد ابوریحان بیرونی

مترجم: پرویز سپیتمان

آثار باقیه (از مردمان گذشته)

ناشر

علمی

مولف

محمدبن احمد ابوریحان بیرونی

مترجم

پرویز سپیتمان

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

وزیری

قیمت

1950000ریال

نجوم و اخترفیزیک کد 1620
نجوم و اخترفیزیک کد 1620

کد: 85557

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: گیتاشناسی نوین

مولف: سعدالله نصیری قیداری

نجوم و اخترفیزیک کد 1620

ناشر

گیتاشناسی نوین

مولف

سعدالله نصیری قیداری

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

نقشه گردشگری شهر آمل کد 1621 (گلاسه)
نقشه گردشگری شهر آمل کد 1621 (گلاسه)

کد: 85110

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه گردشگری شهر آمل کد 1621 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

نقشه گردشگری شهر رشت کد 1611 (گلاسه)
نقشه گردشگری شهر رشت کد 1611 (گلاسه)

کد: 85111

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه گردشگری شهر رشت کد 1611 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

نقشه تقسیمات اداری ایران کد1390 (2تکه)،(گلاسه)
نقشه تقسیمات اداری ایران کد1390 (2تکه)،(گلاسه)

کد: 84948

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه تقسیمات اداری ایران کد1390 (2تکه)،(گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی بزرگ

قیمت

1500000ریال

نخستین نقشه جهان من 50*70 (کد1613)،(2زبانه،گلاسه،باجعبه)
نخستین نقشه جهان من 50*70 (کد1613)،(2زبانه،گلاسه،باجعبه)

کد: 83303

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نخستین نقشه جهان من 50*70 (کد1613)،(2زبانه،گلاسه،باجعبه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

نخستین نقشه ایران من 50*70 (کد1612)،(گلاسه،باجعبه)
نخستین نقشه ایران من 50*70 (کد1612)،(گلاسه،باجعبه)

کد: 83304

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نخستین نقشه ایران من 50*70 (کد1612)،(گلاسه،باجعبه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

اطلس گنگ ایران و جهان (خودآزمون اطلس جهان امروز)،(کد1619)
اطلس گنگ ایران و جهان (خودآزمون اطلس جهان امروز)،(کد1619)

کد: 83306

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

اطلس گنگ ایران و جهان (خودآزمون اطلس جهان امروز)،(کد1619)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

نقشه طبیعی ایران کد 1113 (گلاسه)
نقشه طبیعی ایران کد 1113 (گلاسه)

کد: 82227

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه طبیعی ایران کد 1113 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

120000ریال

اطلس جهان امروز (کد1615)
اطلس جهان امروز (کد1615)

کد: 81147

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

اطلس جهان امروز (کد1615)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

500000ریال

مهبانگ
مهبانگ

کد: 80879

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: تمدن علمی

مولف: مارکس چاون

مترجم: ابوالفضل حقیری قزوینی

مهبانگ
185000ریال

مهبانگ

ناشر

تمدن علمی

مولف

مارکس چاون

مترجم

ابوالفضل حقیری قزوینی

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

جیبی

قیمت

185000ریال

جغرافیای عمومی ژاپن (به انضمام سه مقاله علمی،تخصصی در باب جغرافیای طبیعی ژاپن)
جغرافیای عمومی ژاپن (به انضمام سه مقاله علمی،تخصصی در باب جغرافیای طبیعی ژاپن)

کد: 80899

گروه بندی: نجوم و جغرافیا

ناشر: پارس کتاب

مولف: نیپون چیری کیوکای

مترجم: نرجس حاجی آبادی،مهران محبوبی

جغرافیای عمومی ژاپن (به انضمام سه مقاله علمی،تخصصی در باب جغرافیای طبیعی ژاپن)

ناشر

پارس کتاب

مولف

نیپون چیری کیوکای

مترجم

نرجس حاجی آبادی،مهران محبوبی

گروه بندی

نجوم و جغرافیا

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر قم کد 552 (گلاسه)
نقشه سیاحتی و گردشگری شهر قم کد 552 (گلاسه)

کد: 80480

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی

نقشه سیاحتی و گردشگری شهر قم کد 552 (گلاسه)

ناشر

گیتاشناسی

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

نقشه گردشگری تهران کد 1519 (انگلیسی)
نقشه گردشگری تهران کد 1519 (انگلیسی)

کد: 79949

گروه بندی: نقشه و اطلس

ناشر: گیتاشناسی نوین

نقشه گردشگری تهران کد 1519 (انگلیسی)

ناشر

گیتاشناسی نوین

گروه بندی

نقشه و اطلس

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال