مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
سفر شعر
سفر شعر

کد:114567

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:علم

مولف:ضیاءالدین ترابی

سفر شعر
550000ریال

سفر شعر

ناشر

علم

مولف

ضیاءالدین ترابی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

مثنوی های عطار آسان خوان (منطق الطیر،اسرار نامه،الهی نامه،مصیبت نامه)،(چرم،پل دار)
مثنوی های عطار آسان خوان (منطق الطیر،اسرار نامه،الهی نامه،مصیبت نامه)،(چرم،پل دار)

کد:114474

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:بدیهه،لیوسا

مولف:محمدبن ابراهیم عطار

مثنوی های عطار آسان خوان (منطق الطیر،اسرار نامه،الهی نامه،مصیبت نامه)،(چرم،پل دار)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

محمدبن ابراهیم عطار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

4000000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام فرشچیان،با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام فرشچیان،با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)

کد:114401

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:گویا،سماع قلم

مولف:عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم:ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام فرشچیان،با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا،سماع قلم

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

8500000ریال

خراسان ها
خراسان ها

کد:114341

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:کتابسرای میردشتی

مولف:نجیب بارور

خراسان ها
900000ریال

خراسان ها

ناشر

کتابسرای میردشتی

مولف

نجیب بارور

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

کتابهای ایران ما14،شاهنامه ها 1 (شاهنامه نگاری)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما14،شاهنامه ها 1 (شاهنامه نگاری)،(گلاسه)

کد:114196

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما14،شاهنامه ها 1 (شاهنامه نگاری)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

کتابهای ایران ما25،شاهنامه ها12 (شاهنامه علیقلی خویی)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما25،شاهنامه ها12 (شاهنامه علیقلی خویی)،(گلاسه)

کد:114207

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما25،شاهنامه ها12 (شاهنامه علیقلی خویی)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

کتابهای ایران ما20،شاهنامه ها 7 (شاهنامه شاملو)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما20،شاهنامه ها 7 (شاهنامه شاملو)،(گلاسه)

کد:114202

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما20،شاهنامه ها 7 (شاهنامه شاملو)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

کتابهای ایران ما15،شاهنامه ها 2 (شاهنامه ایلخانی)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما15،شاهنامه ها 2 (شاهنامه ایلخانی)،(گلاسه)

کد:114197

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما15،شاهنامه ها 2 (شاهنامه ایلخانی)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

350000ریال

کتابهای ایران ما27،شاهنامه ها14 (نقاشیهای معاصر)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما27،شاهنامه ها14 (نقاشیهای معاصر)،(گلاسه)

کد:114209

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما27،شاهنامه ها14 (نقاشیهای معاصر)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

شاهنامه رشیدا (کتابهای ایران ما21،شاهنامه ها 8)،(گلاسه)
شاهنامه رشیدا (کتابهای ایران ما21،شاهنامه ها 8)،(گلاسه)

کد:114203

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

شاهنامه رشیدا (کتابهای ایران ما21،شاهنامه ها 8)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

کتابهای ایران ما16،شاهنامه ها 3 (شاهنامه بایسنقری)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما16،شاهنامه ها 3 (شاهنامه بایسنقری)،(گلاسه)

کد:114198

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما16،شاهنامه ها 3 (شاهنامه بایسنقری)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

مردم و شاهنامه (کتابهای ایران ما28،شاهنامه ها15)،(گلاسه)
مردم و شاهنامه (کتابهای ایران ما28،شاهنامه ها15)،(گلاسه)

کد:114210

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

مردم و شاهنامه (کتابهای ایران ما28،شاهنامه ها15)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

کتابهای ایران ما22،شاهنامه ها 9 (شاهنامه مجلس)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما22،شاهنامه ها 9 (شاهنامه مجلس)،(گلاسه)

کد:114204

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما22،شاهنامه ها 9 (شاهنامه مجلس)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

کتابهای ایران ما17،شاهنامه ها 4 (شاهنامه شاه طهماسبی)،(گلاسه
کتابهای ایران ما17،شاهنامه ها 4 (شاهنامه شاه طهماسبی)،(گلاسه

کد:114199

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما17،شاهنامه ها 4 (شاهنامه شاه طهماسبی)،(گلاسه

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

750000ریال

دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال گونه (2زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)
دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال گونه (2زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)

کد:114187

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:سمیر

مولف:شمس الدین محمد حافظ شیرازی

مترجم:ویلبر فورس کلارک

دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال گونه (2زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

سمیر

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

مترجم

ویلبر فورس کلارک

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

7000000ریال

کتابهای ایران ما29،شاهنامه ها16 (کتاب آرایی به سبک شاهنامه)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما29،شاهنامه ها16 (کتاب آرایی به سبک شاهنامه)،(گلاسه)

کد:114211

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما29،شاهنامه ها16 (کتاب آرایی به سبک شاهنامه)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

شاهنامه داوری (کتابهای ایران ما23،شاهنامه ها10)،(گلاسه)
شاهنامه داوری (کتابهای ایران ما23،شاهنامه ها10)،(گلاسه)

کد:114205

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

شاهنامه داوری (کتابهای ایران ما23،شاهنامه ها10)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

کتابهای ایران ما18،شاهنامه ها 5 (شاهنامه شاه اسماعیل)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما18،شاهنامه ها 5 (شاهنامه شاه اسماعیل)،(گلاسه)

کد:114200

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالحمید حسینی راد

کتابهای ایران ما18،شاهنامه ها 5 (شاهنامه شاه اسماعیل)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالحمید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)

کد:114188

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:باهم

مولف:عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم:ادوارد فیتزجرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)

ناشر

باهم

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتزجرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

6500000ریال

کتابهای ایران ما24،شاهنامه ها11 (سایر شاهنامه ها)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما24،شاهنامه ها11 (سایر شاهنامه ها)،(گلاسه)

کد:114206

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما24،شاهنامه ها11 (سایر شاهنامه ها)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

کتابهای ایران ما19،شاهنامه ها 6 (شاهنامه قوام)،(گلاسه)
کتابهای ایران ما19،شاهنامه ها 6 (شاهنامه قوام)،(گلاسه)

کد:114201

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:زرین و سیمین

مولف:عبدالمجید حسینی راد

کتابهای ایران ما19،شاهنامه ها 6 (شاهنامه قوام)،(گلاسه)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

عبدالمجید حسینی راد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

سرو و سهره
سرو و سهره

کد:114110

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:گویا

مولف:نگین ایلخانی پور

سرو و سهره
320000ریال

سرو و سهره

ناشر

گویا

مولف

نگین ایلخانی پور

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

اجاق سرد (شعر ایران48)،(2زبانه)
اجاق سرد (شعر ایران48)،(2زبانه)

کد:113910

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:سرزمین اهورایی

مولف:نیما یوشیج

مترجم:فرامرز آقابیگی

اجاق سرد (شعر ایران48)،(2زبانه)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

نیما یوشیج

مترجم

فرامرز آقابیگی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

گزینه اشعار (سیاوش کسرایی)
گزینه اشعار (سیاوش کسرایی)

کد:113709

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:مروارید

مولف:سیاوش کسرایی

گزینه اشعار (سیاوش کسرایی)

ناشر

مروارید

مولف

سیاوش کسرایی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

گزینه اشعار (عمران صلاحی)
گزینه اشعار (عمران صلاحی)

کد:113708

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:مروارید

مولف:عمران صلاحی

گزینه اشعار (عمران صلاحی)

ناشر

مروارید

مولف

عمران صلاحی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

رفتستون (مجموعه ی ترانه)
رفتستون (مجموعه ی ترانه)

کد:113628

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:نگاه

مولف:کسری بختیاریان

رفتستون (مجموعه ی ترانه)

ناشر

نگاه

مولف

کسری بختیاریان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

شناسنامه اندوه
شناسنامه اندوه

کد:113641

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:گویا

مولف:سمیرا عاطفی

شناسنامه اندوه

ناشر

گویا

مولف

سمیرا عاطفی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال (باقاب،چرم،لیزری)
دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال (باقاب،چرم،لیزری)

کد:113616

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:پارمیس

مولف:شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دیوان حافظ،همراه با تفسیر فال (باقاب،چرم،لیزری)

ناشر

پارمیس

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

3550000ریال

گزینه اشعار (گروس عبدالملکیان)
گزینه اشعار (گروس عبدالملکیان)

کد:113498

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:مروارید

مولف:گروس عبدالملکیان

گزینه اشعار (گروس عبدالملکیان)

ناشر

مروارید

مولف

گروس عبدالملکیان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

2100000ریال

معارضه
معارضه

کد:113499

گروه بندی:شعر فارسی

ناشر:افراز

مولف:نگین فرهود

معارضه
550000ریال

معارضه

ناشر

افراز

مولف

نگین فرهود

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال