مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
چینی در 30 روز،همراه با سی دی (صوتی)
چینی در 30 روز،همراه با سی دی (صوتی)

کد:114769

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:شباهنگ

مولف:جیه خونگ جانگ،تلزه هاک

مترجم:محمد علیدوست

کتاب های دامیز (آموزش زبان اسپانیایی)
کتاب های دامیز (آموزش زبان اسپانیایی)

کد:108501

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:آوند دانش

مولف:سوسانا والد و دیگران

مترجم:شیما طیبی جزایری

کتاب های دامیز (آموزش زبان عربی)
کتاب های دامیز (آموزش زبان عربی)

کد:108269

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:آوند دانش

مولف:امین بوچنتوف

مترجم:عادل رفیعی،ذلیخا عظیم دخت

مکالمات روزمره کره ای به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره کره ای به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108146

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی،صفار

مولف:محمدعلی ذوالفقاری،کریم طهماسبی

مجموعه فلش کارت های آموزشی لغات ضروری و کلیدی برای TOEFL (2زبانه،باجعبه)
مجموعه فلش کارت های آموزشی لغات ضروری و کلیدی برای TOEFL (2زبانه،باجعبه)

کد:108139

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:رکسانا معلمیان

مکالمات روزمره ژاپنی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره ژاپنی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108156

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:حسن رضایی،فاطمه چرخچی

مکالمات روزمره اردو به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره اردو به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108148

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:شعبان آزادی کناری

مکالمات روزمره اسپانیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره اسپانیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108138

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:کامروز پارسای

انگلیسی از طریق موسیقی (ENGLISH THROUGH MUSIC)،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)
انگلیسی از طریق موسیقی (ENGLISH THROUGH MUSIC)،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)

کد:108160

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:پیام حدیدی فرد

مکالمات روزمره عربی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره عربی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108150

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:احمد موسی،عبدالکریم جرادات

مکالمات روزمره فرانسوی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره فرانسوی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108140

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:عنایت الله شکیباپور،ژاله سلیمانی

زنان کوچک (LITTLE WOMEN)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)
زنان کوچک (LITTLE WOMEN)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)

کد:108187

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:لوئیزامی آلکوت

مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ آمریکایی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ آمریکایی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108151

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:مهدی اوحدی

مکالمات روزمره آلمانی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره آلمانی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108142

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:ذبیح الله بیات،میترا یزدچی

مکالمات روزمره تایلندی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره تایلندی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108124

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:محسن داورزنی

مکالمات روزمره پرتغالی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره پرتغالی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108152

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:محمدمهدی پیروزمفرد

مکالمات روزمره رومانیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره رومانیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108144

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:مهدی اوحدی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108123

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:نادره شعیبی

مکالمات روزمره چینی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره چینی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108155

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:زهرا ملک محمدی

مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108074

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:حمید شکری خانقاه

مکالمات روزمره سوئدی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره سوئدی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108115

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:ذبیح الهه بیات،منصور بهادران

مکالمات روزمره یونانی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره یونانی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108071

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:کیومرث پارسای،فریبرز مرندی

مکالمات روزمره روسی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)
مکالمات روزمره روسی به فارسی (کتابهای آموزش زبان)،(2زبانه)

کد:108072

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:اشراقی

مولف:محمدرضا ولی نژاد

قالب های نوشتاری پرکاربرد IELTS-TOFEL براساس (Essay Activator)،(2زبانه)
قالب های نوشتاری پرکاربرد IELTS-TOFEL براساس (Essay Activator)،(2زبانه)

کد:104784

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:شباهنگ

مولف:رامین رحمانی،محمدجواد اسفندیارپور

کتاب های دامیز (واژگان انگلیسی)
کتاب های دامیز (واژگان انگلیسی)

کد:103250

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:آوند دانش

مولف:لوری روزاکیس

مترجم:شیما طیبی جزایری

شبح اپرا (THE PHANTOM OF THE OPERA)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)
شبح اپرا (THE PHANTOM OF THE OPERA)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)

کد:101672

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:جنیفر باست

پنجه میمون (THE MONKEYS POU)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)
پنجه میمون (THE MONKEYS POU)،بیگینر 1،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)

کد:101673

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:ویلیام جاکوبز

آرزوهای بزرگ (GREAT EXPECTATIONS)،آپر اینترمدیت 5،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)
آرزوهای بزرگ (GREAT EXPECTATIONS)،آپر اینترمدیت 5،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه)

کد:101674

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:چارلز دیکنز

داستان ارواح (GHOST STORIES)،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه،انگلیسی)
داستان ارواح (GHOST STORIES)،همراه با سی دی صوتی (تک زبانه،انگلیسی)

کد:101663

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:فرهنگ زبان

مولف:روزمری بوردر

هلندی در 30 روز،همراه با سی دی (صوتی)
هلندی در 30 روز،همراه با سی دی (صوتی)

کد:95201

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:شباهنگ

مولف:آنه لیس دویون

مترجم:جواد سیداشرف

گرامر پایه زبان انگلیسی براساس BASIC GRAMMAR IN USE (همراه با سی دی صوتی)
گرامر پایه زبان انگلیسی براساس BASIC GRAMMAR IN USE (همراه با سی دی صوتی)

کد:90667

گروه بندی:زبان خارجی

ناشر:شباهنگ

مولف:ریموند مورفی و دیگران

مترجم:پرویز جلالیان شیرین