مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
شهربازی هوش هیجانی ج-1 (کودک خودآگاه)
شهربازی هوش هیجانی ج-1 (کودک خودآگاه)

کد: 76596

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: رضاعلی نوروزی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ج-1 (کودک خودآگاه)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

رضاعلی نوروزی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 6-3 سال))
هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 6-3 سال))

کد: 76591

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا

مولف: پریسا جعفری،داود حاج خدادادی

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 6-3 سال))

ناشر

یار مانا

مولف

پریسا جعفری،داود حاج خدادادی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

شهربازی هوش هیجانی الف-1 (کودک منعطف)
شهربازی هوش هیجانی الف-1 (کودک منعطف)

کد: 76602

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: مریم صانعی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی الف-1 (کودک منعطف)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

مریم صانعی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

شهربازی هوش هیجانی ج-2 (کودک اجتماعی)
شهربازی هوش هیجانی ج-2 (کودک اجتماعی)

کد: 76597

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: رضاعلی نوروزی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ج-2 (کودک اجتماعی)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

رضاعلی نوروزی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 9-7 سال))
هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 9-7 سال))

کد: 76592

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا

مولف: سمیه موسوی

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 9-7 سال))

ناشر

یار مانا

مولف

سمیه موسوی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

شهربازی هوش هیجانی الف-2 (کودک واقع گرا)
شهربازی هوش هیجانی الف-2 (کودک واقع گرا)

کد: 76603

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: آسیه محسنی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی الف-2 (کودک واقع گرا)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

آسیه محسنی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

شهربازی هوش هیجانی ج-3 (کودک خوش بین)
شهربازی هوش هیجانی ج-3 (کودک خوش بین)

کد: 76598

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: رضاعلی نوروزی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ج-3 (کودک خوش بین)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

رضاعلی نوروزی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 12-10سال))
هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 12-10سال))

کد: 76593

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا

مولف: ریحانه رامشگر،سمیه جابری

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 12-10سال))

ناشر

یار مانا

مولف

ریحانه رامشگر،سمیه جابری

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

شهربازی هوش هیجانی ب-1 (کودک خلاق)
شهربازی هوش هیجانی ب-1 (کودک خلاق)

کد: 76599

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: مریم صانعی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ب-1 (کودک خلاق)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

مریم صانعی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 15-13سال))
هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 15-13سال))

کد: 76594

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا

مولف: داود حاج خدادادی،ریحانه رامشگر

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 15-13سال))

ناشر

یار مانا

مولف

داود حاج خدادادی،ریحانه رامشگر

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

شهربازی هوش هیجانی ب-2 (کودک سازگار)
شهربازی هوش هیجانی ب-2 (کودک سازگار)

کد: 76600

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: آسیه محسنی و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ب-2 (کودک سازگار)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

آسیه محسنی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 18-16سال))
هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 18-16سال))

کد: 76595

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا

مولف: سمیه جابری،پریسا جعفری

هوش برتر (فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی (EQ)،ویژه 18-16سال))

ناشر

یار مانا

مولف

سمیه جابری،پریسا جعفری

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی،(8-5 سال))
پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی،(8-5 سال))

کد: 76590

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: آموخته،یار مانا

مولف: طاهره بابازاده و دیگران

پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی،(8-5 سال))

ناشر

آموخته،یار مانا

مولف

طاهره بابازاده و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

شهربازی هوش هیجانی ب-3 (کودک مستقل)
شهربازی هوش هیجانی ب-3 (کودک مستقل)

کد: 76601

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف: منیره عابدی درچه و دیگران

شهربازی هوش هیجانی ب-3 (کودک مستقل)

ناشر

یار مانا،مرکز مشاوره مهرآفرین

مولف

منیره عابدی درچه و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

زندگی شاد با فرزندان (زندگی با قواعد تربیت)
زندگی شاد با فرزندان (زندگی با قواعد تربیت)

کد: 76011

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: رسا

مولف: پرواتی پاتی و دیگران

مترجم: رحیم کاویانی

زندگی شاد با فرزندان (زندگی با قواعد تربیت)

ناشر

رسا

مولف

پرواتی پاتی و دیگران

مترجم

رحیم کاویانی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

دانش آموز با انگیزه (ایجاد اشتیاق برای یادگیری)
دانش آموز با انگیزه (ایجاد اشتیاق برای یادگیری)

کد: 75486

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: رابرت ا.سالو

مترجم: حسن ملکیان

دانش آموز با انگیزه (ایجاد اشتیاق برای یادگیری)

ناشر

سایه سخن

مولف

رابرت ا.سالو

مترجم

حسن ملکیان

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

کار با نوجوانان (راهنمای درمانگران،روان شناسان و مشاوران)
کار با نوجوانان (راهنمای درمانگران،روان شناسان و مشاوران)

کد: 74482

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: دیدآور

مولف: جولی آن لسر،نیکول نیکوترا

مترجم: اسماعیل سعدی پور،نادیا رستمی

کار با نوجوانان (راهنمای درمانگران،روان شناسان و مشاوران)

ناشر

دیدآور

مولف

جولی آن لسر،نیکول نیکوترا

مترجم

اسماعیل سعدی پور،نادیا رستمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

10 اصل در فرزند پروری
10 اصل در فرزند پروری

کد: 74344

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: عالی تبار

مولف: لارنس اشتاینبرگ

مترجم: الهام قدوسی جعفری

10 اصل در فرزند پروری

ناشر

عالی تبار

مولف

لارنس اشتاینبرگ

مترجم

الهام قدوسی جعفری

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی
مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی

کد: 73963

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فراروان

مولف: مارک پارسل،جیسن مورفی

مترجم: آذر متین،نیلوفر اعظمی

مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی

ناشر

فراروان

مولف

مارک پارسل،جیسن مورفی

مترجم

آذر متین،نیلوفر اعظمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

ODD کودکان و نوجوانان سرکش و ستیزه جو
ODD کودکان و نوجوانان سرکش و ستیزه جو

کد: 73422

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: علم

مولف: اسکات والز

مترجم: مریم مشایخ

ODD کودکان و نوجوانان سرکش و ستیزه جو

ناشر

علم

مولف

اسکات والز

مترجم

مریم مشایخ

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

425000ریال

راهنمای بقا برای کودکان دارای اختلال کم توجهی ADD یا اختلال کم توجهی-بیش فعالی ADHD
راهنمای بقا برای کودکان دارای اختلال کم توجهی ADD یا اختلال کم توجهی-بیش فعالی ADHD

کد: 72692

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: وانیا

مولف: جان اف تیلور

مترجم: محمد عالی جناب منفرد،فرانک نجاری

راهنمای بقا برای کودکان دارای اختلال کم توجهی ADD یا اختلال کم توجهی-بیش فعالی ADHD

ناشر

وانیا

مولف

جان اف تیلور

مترجم

محمد عالی جناب منفرد،فرانک نجاری

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

پرورش هوش هیجانی کودکان
پرورش هوش هیجانی کودکان

کد: 71937

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فراروان

مولف: مصطفی تبریزی و دیگران

پرورش هوش هیجانی کودکان

ناشر

فراروان

مولف

مصطفی تبریزی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

اتیسم در هفت آینه (هفت روایت والدین کودکان دارای اتیسم از روند درمان موفق فرزندانشان)
اتیسم در هفت آینه (هفت روایت والدین کودکان دارای اتیسم از روند درمان موفق فرزندانشان)

کد: 71862

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: تمدن علمی

مولف: حمیدرضا پوراعتماد

اتیسم در هفت آینه (هفت روایت والدین کودکان دارای اتیسم از روند درمان موفق فرزندانشان)

ناشر

تمدن علمی

مولف

حمیدرضا پوراعتماد

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

285000ریال

چگونه به با سواد شدن کودکانمان کمک کنیم؟ (یک راهنمای عملی برای والدین،معلمان و مربیان)
چگونه به با سواد شدن کودکانمان کمک کنیم؟ (یک راهنمای عملی برای والدین،معلمان و مربیان)

کد: 71381

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: تمدن علمی

مولف: لوری مکین،ماریان وایت هد

مترجم: علی اکبر شیری

چگونه به با سواد شدن کودکانمان کمک کنیم؟ (یک راهنمای عملی برای والدین،معلمان و مربیان)

ناشر

تمدن علمی

مولف

لوری مکین،ماریان وایت هد

مترجم

علی اکبر شیری

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

مهارتهای زندگی29 (خواهرها و برادرها)
مهارتهای زندگی29 (خواهرها و برادرها)

کد: 71099

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: آر.دبلیو.الی

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی29 (خواهرها و برادرها)

ناشر

صابرین

مولف

آر.دبلیو.الی

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

فرزند پروری بدون شرط! (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)
فرزند پروری بدون شرط! (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)

کد: 71096

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: الفی کن

مترجم: کامیار سنایی

فرزند پروری بدون شرط! (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)

ناشر

صابرین

مولف

الفی کن

مترجم

کامیار سنایی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مهارتهای زندگی28 (سلام محله جدید)
مهارتهای زندگی28 (سلام محله جدید)

کد: 71098

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: مایکلین ماندی

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی28 (سلام محله جدید)

ناشر

صابرین

مولف

مایکلین ماندی

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

مهارتهای زندگی25 (همان ستاره ای باش که هستی!)
مهارتهای زندگی25 (همان ستاره ای باش که هستی!)

کد: 70416

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: سوزان هی بور اوکیف

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی25 (همان ستاره ای باش که هستی!)

ناشر

صابرین

مولف

سوزان هی بور اوکیف

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

مهارتهای زندگی26 (جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش)
مهارتهای زندگی26 (جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش)

کد: 70417

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: دنیل گریپو

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی26 (جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش)

ناشر

صابرین

مولف

دنیل گریپو

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

مهارتهای زندگی27 (حرف هایت را به خدا بگو)
مهارتهای زندگی27 (حرف هایت را به خدا بگو)

کد: 70418

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: مایکلین ماندی

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی27 (حرف هایت را به خدا بگو)

ناشر

صابرین

مولف

مایکلین ماندی

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

مهارتهای زندگی24 (وقتی پدر و مادر جدا می شوند)
مهارتهای زندگی24 (وقتی پدر و مادر جدا می شوند)

کد: 70415

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: صابرین

مولف: امیلی منندزآپونته

مترجم: برزو سریزدی

مهارتهای زندگی24 (وقتی پدر و مادر جدا می شوند)

ناشر

صابرین

مولف

امیلی منندزآپونته

مترجم

برزو سریزدی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

ماجراهای کری (داستانی درباره کودکان دارای «اختلال بیش فعالی،کمبود توجه»)
ماجراهای کری (داستانی درباره کودکان دارای «اختلال بیش فعالی،کمبود توجه»)

کد: 70147

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: جین گراوس

مترجم: مریم منفرد

ماجراهای کری (داستانی درباره کودکان دارای «اختلال بیش فعالی،کمبود توجه»)

ناشر

هرمس

مولف

جین گراوس

مترجم

مریم منفرد

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

40000ریالبسیاری از بچه های ADHD نمی توانند موفقیت در مدرسه و دیگر موقعیت ها را کسب کنند و بسیاری از بزرگسالان ADHD افراد موفقی بوده اند.

بیان پاسخ صحیح در کلاس درس، تحسین برانگیز است. خارج از مدرسه نیز، بیان یک راه حل بدیع برای حل مشکلات و مسائل بسیار پیچیده می تواند موضوع مرگ و زندگی باشد. مثلا یک ADHD آتش نشان را در نظر بگیرید، این فرد باید بسیار فعال باشد و شغل او اصلا کسل کننده نیست. بسیاری از چیزهایی که در مدرسه برای او مشکل ساز بوده اند، در بزرگسالی به عواملی تبدیل می شوند که در موفقیت این فرد در جایگاه یک آتشنشان اثرگذار هستند.