مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

کد: 20765

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 6

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)
25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

کد: 20760

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

25 سال در ایران چه گذشت؟ 1 (از بازرگان تا خاتمی)

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

کد: 20766

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابائی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 7

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابائی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

کد: 20761

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: داود علی بابایی

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 2

ناشر

امید فردا

مولف

داود علی بابایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

660000ریال

مرز مزدایی
مرز مزدایی

کد: 20541

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آشیانه کتاب

مولف: امید عطایی فرد

مرز مزدایی
650000ریال

مرز مزدایی

ناشر

آشیانه کتاب

مولف

امید عطایی فرد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

گزینه ادب پارسی18 (گزیده تاریخ بیهقی)
گزینه ادب پارسی18 (گزیده تاریخ بیهقی)

کد: 20514

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: قدیانی

مولف: محمد بن حسین بیهقی

گزینه ادب پارسی18 (گزیده تاریخ بیهقی)

ناشر

قدیانی

مولف

محمد بن حسین بیهقی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

پالتوئی

قیمت

220000ریال

سالهای بحرانی نسل ما
سالهای بحرانی نسل ما

کد: 20423

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: رحمت الله مقدم مراغه ای

سالهای بحرانی نسل ما

ناشر

علم

مولف

رحمت الله مقدم مراغه ای

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

115000ریال

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون (عیلامی-هخامنشی)
سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون (عیلامی-هخامنشی)

کد: 20225

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: گری یو،سوزینی فرانسواز

مترجم: داریوش اکبرزاده

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون (عیلامی-هخامنشی)

ناشر

پازینه

مولف

گری یو،سوزینی فرانسواز

مترجم

داریوش اکبرزاده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

از تزار تا شاه (زندگینامه و خاطرات سپهبد امان الله جهانبانی)
از تزار تا شاه (زندگینامه و خاطرات سپهبد امان الله جهانبانی)

کد: 19574

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

از تزار تا شاه (زندگینامه و خاطرات سپهبد امان الله جهانبانی)

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی
فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

کد: 19551

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: رلف نارمن شارپ

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

ناشر

پازینه

مولف

رلف نارمن شارپ

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

750000ریال

پژوهشی در سکه های اولجایتو
پژوهشی در سکه های اولجایتو

کد: 19543

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: حمیدرضا علیزاده مقدم

پژوهشی در سکه های اولجایتو

ناشر

پازینه

مولف

حمیدرضا علیزاده مقدم

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون
سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون

کد: 19545

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: فلورانس ملبرن لابا

مترجم: داریوش اکبرزاده

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون

ناشر

پازینه

مولف

فلورانس ملبرن لابا

مترجم

داریوش اکبرزاده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

تاریخ بیهقی (3جلدی)
تاریخ بیهقی (3جلدی)

کد: 19045

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهتاب

مولف: محمد بن حسین بیهقی

تاریخ بیهقی (3جلدی)

ناشر

مهتاب

مولف

محمد بن حسین بیهقی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2250000ریال

نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی
نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی

کد: 19046

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: کرولد والرز

مترجم: دورا اسمودا خوبنظر

نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی

ناشر

پازینه

مولف

کرولد والرز

مترجم

دورا اسمودا خوبنظر

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی
راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی

کد: 18776

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آرتامیس

مولف: فرانک دوانلو

راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی

ناشر

آرتامیس

مولف

فرانک دوانلو

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

فرمان (نخستین منشور جهانی حقوق بشر)،(کورش بزرگ)،(3زبانه)
فرمان (نخستین منشور جهانی حقوق بشر)،(کورش بزرگ)،(3زبانه)

کد: 18455

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: علی اصغر شریعت زاده

فرمان (نخستین منشور جهانی حقوق بشر)،(کورش بزرگ)،(3زبانه)

ناشر

پازینه

مولف

علی اصغر شریعت زاده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)
دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)

کد: 18296

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آرتامیس،پژواک فرزان

مولف: رشید کیخسروی

دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)

ناشر

آرتامیس،پژواک فرزان

مولف

رشید کیخسروی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

نوروز (جشن کهن و جاودان آریایی)
نوروز (جشن کهن و جاودان آریایی)

کد: 18295

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آرتامیس

مولف: احمد نوری

نوروز (جشن کهن و جاودان آریایی)

ناشر

آرتامیس

مولف

احمد نوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز
بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز

کد: 18259

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: تهران

مولف: محمود طلوعی

بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز

ناشر

تهران

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

پیشدادیان و کیانیان
پیشدادیان و کیانیان

کد: 18238

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مرسا

مولف: احمد نوری

پیشدادیان و کیانیان

ناشر

مرسا

مولف

احمد نوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ستارخان
ستارخان

کد: 18243

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نگاه،اختر

مولف: عباس پناهی ماکوئی

مترجم: غلام خاتون

ستارخان
350000ریال

ستارخان

ناشر

نگاه،اختر

مولف

عباس پناهی ماکوئی

مترجم

غلام خاتون

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

ایران باستان
ایران باستان

کد: 18237

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهی

مولف: ماریا بروسیوس

مترجم: عیسی عبدی

ایران باستان
380000ریال

ایران باستان

ناشر

ماهی

مولف

ماریا بروسیوس

مترجم

عیسی عبدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

از مجموعه تاریخ کمبریج (تاریخ ایران:دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی)
از مجموعه تاریخ کمبریج (تاریخ ایران:دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی)

کد: 18068

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: جامی

مولف: پتر آوری و دیگران

مترجم: مرتضی ثاقب فر

از مجموعه تاریخ کمبریج (تاریخ ایران:دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی)

ناشر

جامی

مولف

پتر آوری و دیگران

مترجم

مرتضی ثاقب فر

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

درآمدی بر رقص و حرکت
درآمدی بر رقص و حرکت

کد: 17695

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: افراز

مولف: آرزو افشار

درآمدی بر رقص و حرکت

ناشر

افراز

مولف

آرزو افشار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

شهریاری ایلام
شهریاری ایلام

کد: 17605

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهی

مولف: والتر هینتس

مترجم: پرویز رجبی

شهریاری ایلام
350000ریال

شهریاری ایلام

ناشر

ماهی

مولف

والتر هینتس

مترجم

پرویز رجبی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)
تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)

کد: 17606

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهی

مولف: شائول شاکد

مترجم: احمدرضا قائم مقامی

تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)

ناشر

ماهی

مولف

شائول شاکد

مترجم

احمدرضا قائم مقامی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

قیام آذربایجان و ستارخان
قیام آذربایجان و ستارخان

کد: 17374

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آیدین،یانار

مولف: اسماعیل امیرخیزی

قیام آذربایجان و ستارخان

ناشر

آیدین،یانار

مولف

اسماعیل امیرخیزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)
داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)

کد: 17366

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

ایران در دوره سلطنت قاجار (قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم)
ایران در دوره سلطنت قاجار (قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم)

کد: 17212

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: علی اصغر شمیم

ایران در دوره سلطنت قاجار (قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم)

ناشر

علم

مولف

علی اصغر شمیم

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1350000ریال

تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه
تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه

کد: 16642

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: حسن پیرنیا،عباس اقبال آشتیانی

تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه

ناشر

علم

مولف

حسن پیرنیا،عباس اقبال آشتیانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1550000ریال

زیبای تنها
زیبای تنها

کد: 16504

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

زیبای تنها
950000ریال

زیبای تنها

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)،(2جلدی)
بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)،(2جلدی)

کد: 16508

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)،(2جلدی)

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2450000ریال