مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
خطوط تفننی در ایران
خطوط تفننی در ایران

کد: 92245

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: عقربه

مولف: تکتم رحمانی

خطوط تفننی در ایران

ناشر

عقربه

مولف

تکتم رحمانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

پهلوی اول در نگاه تاریخ
پهلوی اول در نگاه تاریخ

کد: 92120

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

پهلوی اول در نگاه تاریخ

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

مصدق بنیانگذار راه نوین
مصدق بنیانگذار راه نوین

کد: 92104

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

مصدق بنیانگذار راه نوین

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

بابک خرمدین
بابک خرمدین

کد: 92124

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

بابک خرمدین
420000ریال

بابک خرمدین

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

داریوش اول
داریوش اول

کد: 92108

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

داریوش اول
420000ریال

داریوش اول

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

کوروش حکمران جهان
کوروش حکمران جهان

کد: 92127

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

کوروش حکمران جهان

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

شاه عباس صفوی
شاه عباس صفوی

کد: 92111

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

شاه عباس صفوی
420000ریال

شاه عباس صفوی

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

خسرو انوشیروان
خسرو انوشیروان

کد: 92093

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

خسرو انوشیروان

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

آغا محمدخان قاجار
آغا محمدخان قاجار

کد: 92117

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

آغا محمدخان قاجار

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

امیرکبیر در آینه تاریخ
امیرکبیر در آینه تاریخ

کد: 92097

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی

امیرکبیر در آینه تاریخ

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

پادشاهی ناصرالدین شاه
پادشاهی ناصرالدین شاه

کد: 92119

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی

پادشاهی ناصرالدین شاه

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

حسن صباح و قلعه الموت
حسن صباح و قلعه الموت

کد: 92102

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

حسن صباح و قلعه الموت

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

تعلیم و تربیت در عصر صفویان
تعلیم و تربیت در عصر صفویان

کد: 91975

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمد درخشانی

تعلیم و تربیت در عصر صفویان

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمد درخشانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1670000ریال

از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)
از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)

کد: 91980

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهریس

مولف: اردوان امیراصلانی

از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)

ناشر

ماهریس

مولف

اردوان امیراصلانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)
سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)

کد: 91982

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهریس

مولف: خسرو معتضد

سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)

ناشر

ماهریس

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال

خاطرات شش دهه روزنامه نگاری
خاطرات شش دهه روزنامه نگاری

کد: 91913

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمد بلوری

خاطرات شش دهه روزنامه نگاری

ناشر

نشر نی

مولف

محمد بلوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)
عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

کد: 91742

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: عمادالدین محمودی

عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

ناشر

نشر نی

مولف

عمادالدین محمودی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)

کد: 91749

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمدحسن رجبی

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمدحسن رجبی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)
پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)

کد: 91597

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: رضا نساجی

پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)

ناشر

نشر نی

مولف

رضا نساجی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)
با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)

کد: 91662

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتاب سرا

مولف: محسن میرزایی

مترجم: محسن میرزایی،مینو میرزایی

با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)

ناشر

کتاب سرا

مولف

محسن میرزایی

مترجم

محسن میرزایی،مینو میرزایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

1950000ریال

افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عرب ها)
افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عرب ها)

کد: 91560

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: پروانه پورشریعتی

مترجم: آوا واحدی نوایی

افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عرب ها)

ناشر

نشر نی

مولف

پروانه پورشریعتی

مترجم

آوا واحدی نوایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)
گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)

کد: 91572

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مترجم: معصومه ارباب

گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)

ناشر

نشر نی

مترجم

معصومه ارباب

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))
جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))

کد: 91584

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: عباس عبدی

جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))

ناشر

نشر نی

مولف

عباس عبدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم (انقلاب مشروطه 1285)
ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم (انقلاب مشروطه 1285)

کد: 91491

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: ونسا مارتین

مترجم: محمدابراهیم فتاحی

ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم (انقلاب مشروطه 1285)

ناشر

نشر نی

مولف

ونسا مارتین

مترجم

محمدابراهیم فتاحی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان)
تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان)

کد: 91537

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: شجاع احمدوند

تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان)

ناشر

نشر نی

مولف

شجاع احمدوند

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تهران-56 (سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)
تهران-56 (سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

کد: 91442

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محسن گودرزی،آرش نصراصفهانی

تهران-56 (سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

ناشر

نشر نی

مولف

محسن گودرزی،آرش نصراصفهانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

فقه و حکمرانی حزبی
فقه و حکمرانی حزبی

کد: 91455

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: داود فیرحی

فقه و حکمرانی حزبی

ناشر

نشر نی

مولف

داود فیرحی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

ابن بطوطه
ابن بطوطه

کد: 91348

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمدعلی موحد

ابن بطوطه
560000ریال

ابن بطوطه

ناشر

نشر نی

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

نواندیشان ایرانی (نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر)
نواندیشان ایرانی (نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر)

کد: 91383

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: علی محمودی

نواندیشان ایرانی (نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر)

ناشر

نشر نی

مولف

علی محمودی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

گرگ و میش هوای خردادماه
گرگ و میش هوای خردادماه

کد: 91424

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: احمد زیدآبادی

گرگ و میش هوای خردادماه

ناشر

نشر نی

مولف

احمد زیدآبادی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نبرد قدرت در ایران (چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟)
نبرد قدرت در ایران (چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟)

کد: 91279

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمد سمیعی

نبرد قدرت در ایران (چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد سمیعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

860000ریال

مشکله هویت ایرانیان امروز:ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ
مشکله هویت ایرانیان امروز:ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ

کد: 91210

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: فرهنگ رجایی

مشکله هویت ایرانیان امروز:ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ

ناشر

نشر نی

مولف

فرهنگ رجایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال