مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
من و برادرم (خاطرات اشرف پهلوی)
من و برادرم (خاطرات اشرف پهلوی)

کد: 101377

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

من و برادرم (خاطرات اشرف پهلوی)

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

تاریخ پانصد ساله خوزستان
تاریخ پانصد ساله خوزستان

کد: 101303

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: باهم

مولف: احمد کسروی

تاریخ پانصد ساله خوزستان

ناشر

باهم

مولف

احمد کسروی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

از فین کن اشتاین تا گلستان و ترکمانچای (ناپلئون،فتحعلی شاه و عباس میرزا)
از فین کن اشتاین تا گلستان و ترکمانچای (ناپلئون،فتحعلی شاه و عباس میرزا)

کد: 101304

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سمیر

مولف: شهریار ماکان

از فین کن اشتاین تا گلستان و ترکمانچای (ناپلئون،فتحعلی شاه و عباس میرزا)

ناشر

سمیر

مولف

شهریار ماکان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

تداوم صداقت در سیاست (حزب مردم سالاری:مجموعه فعالیت های حزب مردم سالاری از کنگره دوزادهم تا...)
تداوم صداقت در سیاست (حزب مردم سالاری:مجموعه فعالیت های حزب مردم سالاری از کنگره دوزادهم تا...)

کد: 101193

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پازینه

مولف: مصطفی کواکبیان

تداوم صداقت در سیاست (حزب مردم سالاری:مجموعه فعالیت های حزب مردم سالاری از کنگره دوزادهم تا...)

ناشر

پازینه

مولف

مصطفی کواکبیان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه
ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه

کد: 50403

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پردیس دانش

مولف: ایرج رودگرکیا

ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه

ناشر

پردیس دانش

مولف

ایرج رودگرکیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

980000ریال

خاطرات و تاملات در زندان شاه
خاطرات و تاملات در زندان شاه

کد: 101053

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمد محمدی

خاطرات و تاملات در زندان شاه

ناشر

نشر نی

مولف

محمد محمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

میدان انقلاب بهمن1357/میدان انقلاب بهمن1397 (گلاسه)
میدان انقلاب بهمن1357/میدان انقلاب بهمن1397 (گلاسه)

کد: 100905

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: جمکران

مولف: محمد مهاجرانی

میدان انقلاب بهمن1357/میدان انقلاب بهمن1397 (گلاسه)

ناشر

جمکران

مولف

محمد مهاجرانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

توسعه درون زا (نگاه جامعه شناختی به امکان توسعه در دوره صفویه و قاجار)
توسعه درون زا (نگاه جامعه شناختی به امکان توسعه در دوره صفویه و قاجار)

کد: 100866

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان

مولف: رضا دهقان زاده

توسعه درون زا (نگاه جامعه شناختی به امکان توسعه در دوره صفویه و قاجار)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

رضا دهقان زاده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

سمنان دیار وارستگان
سمنان دیار وارستگان

کد: 1463

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کومش

مولف: عبدالرفیع حقیقت

سمنان دیار وارستگان

ناشر

کومش

مولف

عبدالرفیع حقیقت

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(آلمانی،گلاسه)
راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(آلمانی،گلاسه)

کد: 31648

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

مترجم: محمد رزمخواه

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(آلمانی،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

مترجم

محمد رزمخواه

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

راهنمای مستند تخت جمشید (گلاسه)
راهنمای مستند تخت جمشید (گلاسه)

کد: 23291

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

راهنمای مستند تخت جمشید (گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

راهنمای مستند نقش رستم (فارسی،گلاسه)
راهنمای مستند نقش رستم (فارسی،گلاسه)

کد: 100380

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

راهنمای مستند نقش رستم (فارسی،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(ایتالیایی،گلاسه)
راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(ایتالیایی،گلاسه)

کد: 31649

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

مترجم: علی محمد سعادت افساری

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(ایتالیایی،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

مترجم

علی محمد سعادت افساری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

راهنمای مستند نقش رستم (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)
راهنمای مستند نقش رستم (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)

کد: 100381

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

راهنمای مستند نقش رستم (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(فرانسه،گلاسه)
راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(فرانسه،گلاسه)

کد: 31650

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

مترجم: سیروس کرباسی

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(فرانسه،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

مترجم

سیروس کرباسی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن (آثار عماد افروغ 1)
انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن (آثار عماد افروغ 1)

کد: 100407

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سوره مهر

مولف: عماد افروغ

انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن (آثار عماد افروغ 1)

ناشر

سوره مهر

مولف

عماد افروغ

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)
راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)

کد: 27562

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف: علیرضا شاپورشهبازی

راهنمای مستند تخت جمشید (تک زبانه)،(انگلیسی،گلاسه)

ناشر

کتابسرای میردشتی،سفیران

مولف

علیرضا شاپورشهبازی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

باغ و باغ سازی در عصر قاجار (تجدد و فرنگی مآبی در باغ های ایران)
باغ و باغ سازی در عصر قاجار (تجدد و فرنگی مآبی در باغ های ایران)

کد: 100416

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: روزنه

مولف: غلامرضا جمال الدین

باغ و باغ سازی در عصر قاجار (تجدد و فرنگی مآبی در باغ های ایران)

ناشر

روزنه

مولف

غلامرضا جمال الدین

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1325000ریال

مجاهدان مشروطه
مجاهدان مشروطه

کد: 100288

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: سهراب یزدانی

مجاهدان مشروطه

ناشر

نشر نی

مولف

سهراب یزدانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

قبله عالم (ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران)
قبله عالم (ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران)

کد: 11095

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: عباس امانت

مترجم: حسن کامشاد

قبله عالم (ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران)

ناشر

کارنامه

مولف

عباس امانت

مترجم

حسن کامشاد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

1200000ریال

یک روایت معتبر درباره مسجد هدایت
یک روایت معتبر درباره مسجد هدایت

کد: 100167

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: به نشر

مولف: حسین یحیوی

یک روایت معتبر درباره مسجد هدایت

ناشر

به نشر

مولف

حسین یحیوی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

کشاورزی ایران در دوره قاجار
کشاورزی ایران در دوره قاجار

کد: 100169

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ویلم فلور

مترجم: شهرام غلامی

کشاورزی ایران در دوره قاجار

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ویلم فلور

مترجم

شهرام غلامی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

2190000ریال

واژگونه خوانی استبداد ایرانی
واژگونه خوانی استبداد ایرانی

کد: 100116

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مانیا هنر

مولف: آرش حیدری

واژگونه خوانی استبداد ایرانی

ناشر

مانیا هنر

مولف

آرش حیدری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

پشمینه پوشان (فرهنگ سلسله های صوفیه)
پشمینه پوشان (فرهنگ سلسله های صوفیه)

کد: 99978

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: علی سیدین

پشمینه پوشان (فرهنگ سلسله های صوفیه)

ناشر

نشر نی

مولف

علی سیدین

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

یپرم خان سردار
یپرم خان سردار

کد: 99960

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: اسماعیل رائین

یپرم خان سردار
1000000ریال

یپرم خان سردار

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

اسماعیل رائین

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

حیدرخان عمواوغلی
حیدرخان عمواوغلی

کد: 99966

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: اسماعیل رائین

حیدرخان عمواوغلی

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

اسماعیل رائین

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

هویت ایران
هویت ایران

کد: 99910

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: فخرالدین عظیمی

هویت ایران
950000ریال

هویت ایران

ناشر

آگاه

مولف

فخرالدین عظیمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کتاب تهران (نگاهی به پیشینه تاریخی و سرمایه های فرهنگی-اجتماعی شهر تهران)،(گلاسه)
کتاب تهران (نگاهی به پیشینه تاریخی و سرمایه های فرهنگی-اجتماعی شهر تهران)،(گلاسه)

کد: 99761

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: روزنه

مولف: حمیدرضا حسینی

کتاب تهران (نگاهی به پیشینه تاریخی و سرمایه های فرهنگی-اجتماعی شهر تهران)،(گلاسه)

ناشر

روزنه

مولف

حمیدرضا حسینی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

تفریحات ایرانیان (مسکرات و مخدرات از صفویه تا قاجاریه)
تفریحات ایرانیان (مسکرات و مخدرات از صفویه تا قاجاریه)

کد: 99693

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نامک

مولف: رودی مته

مترجم: مانی صالحی علامه

تفریحات ایرانیان (مسکرات و مخدرات از صفویه تا قاجاریه)

ناشر

نامک

مولف

رودی مته

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

ایران در آستانه سال 1400
ایران در آستانه سال 1400

کد: 99594

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان،توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران

مولف: حمیدرضا اشرفی

ایران در آستانه سال 1400

ناشر

اندیشه احسان،توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران

مولف

حمیدرضا اشرفی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق
خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق

کد: 99622

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ناهید

مولف: جلیل بزرگمهر

خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق

ناشر

ناهید

مولف

جلیل بزرگمهر

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

آذربایجان ایران،آغاز جنگ سرد (تاریخ معاصر ایران)
آذربایجان ایران،آغاز جنگ سرد (تاریخ معاصر ایران)

کد: 99503

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: شیرازه

مولف: جمیل حسنلی

مترجم: منصور صفوتی

آذربایجان ایران،آغاز جنگ سرد (تاریخ معاصر ایران)

ناشر

شیرازه

مولف

جمیل حسنلی

مترجم

منصور صفوتی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال