مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
استالین مخوف (خنده و بیست میلیون)
استالین مخوف (خنده و بیست میلیون)

کد: 92379

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: نشر نی

مولف: مارتین ایمیس

مترجم: حسن کامشاد

استالین مخوف (خنده و بیست میلیون)

ناشر

نشر نی

مولف

مارتین ایمیس

مترجم

حسن کامشاد

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)

کد: 92296

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 8 (بیست مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

زنی که مهم نبود (داستان ناگفته اولین زن جاسوس جنگ جهانی دوم)
زنی که مهم نبود (داستان ناگفته اولین زن جاسوس جنگ جهانی دوم)

کد: 92304

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: شمشاد

مولف: سونیا پرنل

زنی که مهم نبود (داستان ناگفته اولین زن جاسوس جنگ جهانی دوم)

ناشر

شمشاد

مولف

سونیا پرنل

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

شکسپیر،ایران و شرق
شکسپیر،ایران و شرق

کد: 92231

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مروارید

مولف: سیروس غنی

مترجم: مسعود فرهمندفر

شکسپیر،ایران و شرق

ناشر

مروارید

مولف

سیروس غنی

مترجم

مسعود فرهمندفر

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

خطوط تفننی در ایران
خطوط تفننی در ایران

کد: 92245

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: عقربه

مولف: تکتم رحمانی

خطوط تفننی در ایران

ناشر

عقربه

مولف

تکتم رحمانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

کوروش حکمران جهان
کوروش حکمران جهان

کد: 92127

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

کوروش حکمران جهان

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

شاه عباس صفوی
شاه عباس صفوی

کد: 92111

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

شاه عباس صفوی
420000ریال

شاه عباس صفوی

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

خسرو انوشیروان
خسرو انوشیروان

کد: 92093

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

خسرو انوشیروان

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

آغا محمدخان قاجار
آغا محمدخان قاجار

کد: 92117

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

آغا محمدخان قاجار

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

امیرکبیر در آینه تاریخ
امیرکبیر در آینه تاریخ

کد: 92097

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی

امیرکبیر در آینه تاریخ

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

پادشاهی ناصرالدین شاه
پادشاهی ناصرالدین شاه

کد: 92119

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی

پادشاهی ناصرالدین شاه

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

حسن صباح و قلعه الموت
حسن صباح و قلعه الموت

کد: 92102

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

حسن صباح و قلعه الموت

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

پهلوی اول در نگاه تاریخ
پهلوی اول در نگاه تاریخ

کد: 92120

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

پهلوی اول در نگاه تاریخ

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

مصدق بنیانگذار راه نوین
مصدق بنیانگذار راه نوین

کد: 92104

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

مصدق بنیانگذار راه نوین

ناشر

بهزاد

مولف

محمد قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

بابک خرمدین
بابک خرمدین

کد: 92124

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

بابک خرمدین
420000ریال

بابک خرمدین

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی،امیرمسعود رضایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

داریوش اول
داریوش اول

کد: 92108

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بهزاد

مولف: سعید قانعی

داریوش اول
420000ریال

داریوش اول

ناشر

بهزاد

مولف

سعید قانعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

سکاها (پیدایش،زندگی،هنر)
سکاها (پیدایش،زندگی،هنر)

کد: 92028

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: باهم

مولف: علیرضا کورش لی

سکاها (پیدایش،زندگی،هنر)

ناشر

باهم

مولف

علیرضا کورش لی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تعلیم و تربیت در عصر صفویان
تعلیم و تربیت در عصر صفویان

کد: 91975

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اندیشه احسان

مولف: محمد درخشانی

تعلیم و تربیت در عصر صفویان

ناشر

اندیشه احسان

مولف

محمد درخشانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1670000ریال

از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)
از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)

کد: 91980

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهریس

مولف: اردوان امیراصلانی

از پارس تا ایران (دو هزار و پانصد سال تاریخ)

ناشر

ماهریس

مولف

اردوان امیراصلانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)
سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)

کد: 91982

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهریس

مولف: خسرو معتضد

سایه به سایه رضاشاه:«تاریخ راه آهن سراسری ایران» (خاطرات یک وزیر،دکتر محمد سجادی)

ناشر

ماهریس

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال

دولت و جامعه در گذار چین به دموکراسی
دولت و جامعه در گذار چین به دموکراسی

کد: 91968

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: اختران

مولف: شیائوجین گوئو

مترجم: پرویز علوی

دولت و جامعه در گذار چین به دموکراسی

ناشر

اختران

مولف

شیائوجین گوئو

مترجم

پرویز علوی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

سال های گم شده (لنین و تجربه انقلاب اکتبر)
سال های گم شده (لنین و تجربه انقلاب اکتبر)

کد: 91969

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: اختران

مولف: حمید شوکت

سال های گم شده (لنین و تجربه انقلاب اکتبر)

ناشر

اختران

مولف

حمید شوکت

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

یادداشت های روزانه
یادداشت های روزانه

کد: 91942

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ثالث

مولف: داوید روبینویچ

مترجم: محمود حسینی زاد

یادداشت های روزانه

ناشر

ثالث

مولف

داوید روبینویچ

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

خاطرات شش دهه روزنامه نگاری
خاطرات شش دهه روزنامه نگاری

کد: 91913

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمد بلوری

خاطرات شش دهه روزنامه نگاری

ناشر

نشر نی

مولف

محمد بلوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

ناسیونالیسم و قومیت در ایران
ناسیونالیسم و قومیت در ایران

کد: 91831

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: آیت الله میرزایی

ناسیونالیسم و قومیت در ایران

ناشر

آگاه

مولف

آیت الله میرزایی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)
عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

کد: 91742

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: عمادالدین محمودی

عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

ناشر

نشر نی

مولف

عمادالدین محمودی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)

کد: 91749

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمدحسن رجبی

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار (جلدهای 5تا9)،(5جلدی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمدحسن رجبی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)
گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)

کد: 91572

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مترجم: معصومه ارباب

گزارش کار ملیت ها از ایران (در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)

ناشر

نشر نی

مترجم

معصومه ارباب

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))
جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))

کد: 91584

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: عباس عبدی

جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر (1357-1338))

ناشر

نشر نی

مولف

عباس عبدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)
پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)

کد: 91597

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: رضا نساجی

پرسیدن و جنگیدن (گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران)

ناشر

نشر نی

مولف

رضا نساجی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

68؛پاریس،پراگ،مکزیک
68؛پاریس،پراگ،مکزیک

کد: 91659

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: خرد سرخ

مولف: کارلوس فوئنتس

مترجم: زهرا نعیمی

68؛پاریس،پراگ،مکزیک

ناشر

خرد سرخ

مولف

کارلوس فوئنتس

مترجم

زهرا نعیمی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)
با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)

کد: 91662

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتاب سرا

مولف: محسن میرزایی

مترجم: محسن میرزایی،مینو میرزایی

با ایران چه ها که نکردند (2زبانه)

ناشر

کتاب سرا

مولف

محسن میرزایی

مترجم

محسن میرزایی،مینو میرزایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

1950000ریال