مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادی
تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادی

کد: 95241

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: علم

مولف: دونالد بودرو

مترجم: محمد ماشین چیان

تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادی

ناشر

علم

مولف

دونالد بودرو

مترجم

محمد ماشین چیان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

255000ریال

راز جهش اقتصادی (هنر هم پایی)
راز جهش اقتصادی (هنر هم پایی)

کد: 95244

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: کئون لی

مترجم: ابراهیم سوزنچی کاشانی و دیگران

راز جهش اقتصادی (هنر هم پایی)

ناشر

رسا

مولف

کئون لی

مترجم

ابراهیم سوزنچی کاشانی و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

خود تحریمی (جستاری در مفهوم،ابعاد و پیامدهای خسارت بار FATF)
خود تحریمی (جستاری در مفهوم،ابعاد و پیامدهای خسارت بار FATF)

کد: 95170

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: شهید کاظمی،دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

مولف: علی نادری و دیگران

خود تحریمی (جستاری در مفهوم،ابعاد و پیامدهای خسارت بار FATF)

ناشر

شهید کاظمی،دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

مولف

علی نادری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مجموعه فرهنگ ثروت آفرین (8جلدی،باقاب)
مجموعه فرهنگ ثروت آفرین (8جلدی،باقاب)

کد: 94991

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری

مجموعه فرهنگ ثروت آفرین (8جلدی،باقاب)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

3600000ریال

ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی
ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی

کد: 95003

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: محمد نوفرستی

ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی

ناشر

رسا

مولف

محمد نوفرستی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

بهبود بی تردید (آموزش کاربردی مهندسی ارزش)
بهبود بی تردید (آموزش کاربردی مهندسی ارزش)

کد: 95011

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: محمود کریمی

بهبود بی تردید (آموزش کاربردی مهندسی ارزش)

ناشر

رسا

مولف

محمود کریمی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی اسباب بازی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی اسباب بازی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94943

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی اسباب بازی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

420000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خلاق و فرهنگی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خلاق و فرهنگی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94951

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خلاق و فرهنگی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

580000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی بازی های ویدئویی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی بازی های ویدئویی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94945

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله جعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی بازی های ویدئویی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله جعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی گردشگری (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی گردشگری (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94952

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی گردشگری (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع دستی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع دستی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94946

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع دستی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

360000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94947

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

430000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94948

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی (فرهنگ ثروت آفرین)
بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی (فرهنگ ثروت آفرین)

کد: 94949

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: رسا

مولف: روح اله ابوجعفری و دیگران

بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی (فرهنگ ثروت آفرین)

ناشر

رسا

مولف

روح اله ابوجعفری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رحلی

قیمت

330000ریال

راهنمای علم اقتصاد (از الف تا ی)
راهنمای علم اقتصاد (از الف تا ی)

کد: 94838

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امین الضرب

مولف: متیو بیشاپ

مترجم: نسیم بنایی،شکیب شیخی

راهنمای علم اقتصاد (از الف تا ی)

ناشر

امین الضرب

مولف

متیو بیشاپ

مترجم

نسیم بنایی،شکیب شیخی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

یک تاریخ جهانی امپراتوری پنبه
یک تاریخ جهانی امپراتوری پنبه

کد: 94725

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: کتابستان

مولف: اسون بکرت

مترجم: هاتف خالدی

یک تاریخ جهانی امپراتوری پنبه

ناشر

کتابستان

مولف

اسون بکرت

مترجم

هاتف خالدی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)
پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

کد: 94272

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: آنجل گاریه

مترجم: موسی عنبری،حسن مومنی

پارادایم نوین توسعه روستایی (تجارب جهانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

آنجل گاریه

مترجم

موسی عنبری،حسن مومنی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)
مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)

کد: 94025

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگه

مولف: تری ایگلتون

مترجم: اکبر معصوم بیگی

مارکس (فیلسوفان بزرگ 3)

ناشر

آگه

مولف

تری ایگلتون

مترجم

اکبر معصوم بیگی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

مبانی مدیریت کارآفرینی
مبانی مدیریت کارآفرینی

کد: 94007

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: ابریشمی

مولف: عباس حیدری

مبانی مدیریت کارآفرینی

ناشر

ابریشمی

مولف

عباس حیدری

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کد: 93392

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: کاسپین دانش

مولف: جان جی.مورفی

مترجم: محمدمهدی قدیری

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

ناشر

کاسپین دانش

مولف

جان جی.مورفی

مترجم

محمدمهدی قدیری

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

890000ریال

بازآفرینی بازار (تاریخ طبیعی بازارها)
بازآفرینی بازار (تاریخ طبیعی بازارها)

کد: 93862

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نشر نی

مولف: جان مک میلان

مترجم: زهرا کریمی و دیگران

بازآفرینی بازار (تاریخ طبیعی بازارها)

ناشر

نشر نی

مولف

جان مک میلان

مترجم

زهرا کریمی و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

ارز دیجیتال (راهنمای جامع چگونگی داد و ستد با بیت کوین و آلت کوین ها)
ارز دیجیتال (راهنمای جامع چگونگی داد و ستد با بیت کوین و آلت کوین ها)

کد: 93789

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نوین توسعه

مولف: ماروین نیوفیند،مارچین کاسپرچیک

مترجم: ابوالفضل آدرسی،امید خیاط

ارز دیجیتال (راهنمای جامع چگونگی داد و ستد با بیت کوین و آلت کوین ها)

ناشر

نوین توسعه

مولف

ماروین نیوفیند،مارچین کاسپرچیک

مترجم

ابوالفضل آدرسی،امید خیاط

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

آرمان شهری برای واقع گراها و چگونه به آن برسیم
آرمان شهری برای واقع گراها و چگونه به آن برسیم

کد: 93733

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نوین توسعه

مولف: روتگر برگمن

مترجم: هادی بهمنی

آرمان شهری برای واقع گراها و چگونه به آن برسیم

ناشر

نوین توسعه

مولف

روتگر برگمن

مترجم

هادی بهمنی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

توسعه یعنی آزادی
توسعه یعنی آزادی

کد: 93773

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نشر نی

مولف: آمارتیا سن

مترجم: محمدسعید نوری نائینی

توسعه یعنی آزادی

ناشر

نشر نی

مولف

آمارتیا سن

مترجم

محمدسعید نوری نائینی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

مینیمالیسم دیجیتال (انتخاب زندگی متمرکز در دنیایی آشفته)
مینیمالیسم دیجیتال (انتخاب زندگی متمرکز در دنیایی آشفته)

کد: 93726

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نوین توسعه

مولف: کال نیوپورت

مترجم: ناهید ملکی

مینیمالیسم دیجیتال (انتخاب زندگی متمرکز در دنیایی آشفته)

ناشر

نوین توسعه

مولف

کال نیوپورت

مترجم

ناهید ملکی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

اقتصاد روایی (چگونه داستان های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را می سازند)
اقتصاد روایی (چگونه داستان های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را می سازند)

کد: 93163

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آموخته

مولف: رابرت شیلر

مترجم: سعید زرگریان

اقتصاد روایی (چگونه داستان های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را می سازند)

ناشر

آموخته

مولف

رابرت شیلر

مترجم

سعید زرگریان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

چین و غرب (آیا چین تهدیدی برای نظم بین المللی لیبرال است؟)
چین و غرب (آیا چین تهدیدی برای نظم بین المللی لیبرال است؟)

کد: 93072

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: علم

مولف: اچ.آر.مک مستر و دیگران

مترجم: علی ایرانمنش

چین و غرب (آیا چین تهدیدی برای نظم بین المللی لیبرال است؟)

ناشر

علم

مولف

اچ.آر.مک مستر و دیگران

مترجم

علی ایرانمنش

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

بلاک چین (بیت کوین،سایر ارزهای رمزنهاد و کاربردهای دیگر)
بلاک چین (بیت کوین،سایر ارزهای رمزنهاد و کاربردهای دیگر)

کد: 92969

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: گوتنبرگ،شربیانی

مولف: مهدی شجری و دیگران

بلاک چین (بیت کوین،سایر ارزهای رمزنهاد و کاربردهای دیگر)

ناشر

گوتنبرگ،شربیانی

مولف

مهدی شجری و دیگران

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

معمای فراوانی (رونق های نفتی و دولت های نفتی)
معمای فراوانی (رونق های نفتی و دولت های نفتی)

کد: 92982

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: نشر نی

مولف: تری لین کارل

مترجم: جعفر خیرخواهان

معمای فراوانی (رونق های نفتی و دولت های نفتی)

ناشر

نشر نی

مولف

تری لین کارل

مترجم

جعفر خیرخواهان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نظریه های توسعه
نظریه های توسعه

کد: 92738

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مصطفی ازکیا،رشید احمدرش

نظریه های توسعه

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مصطفی ازکیا،رشید احمدرش

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

میلیاردرهای بیت کوین (کتاب های مثبت نیویورک تایمز)
میلیاردرهای بیت کوین (کتاب های مثبت نیویورک تایمز)

کد: 92598

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: هورمزد

مولف: بن مزریک

مترجم: علی خرمشاهی

میلیاردرهای بیت کوین (کتاب های مثبت نیویورک تایمز)

ناشر

هورمزد

مولف

بن مزریک

مترجم

علی خرمشاهی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

معامله گر با انضباط
معامله گر با انضباط

کد: 92472

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: شمشاد

مولف: مارک داگلاس

مترجم: مهدیه مهدیان

معامله گر با انضباط

ناشر

شمشاد

مولف

مارک داگلاس

مترجم

مهدیه مهدیان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

550000ریالاقتصاد

در این گروه سعی بر آن داریم تا شما را با علم اقتصاد آشنا کنیم.