مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
نشانه شناسی و شعر (کتاب ادب)
نشانه شناسی و شعر (کتاب ادب)

ناشر: سیب سرخ

مولف: علیرضا بهنام

نشانه شناسی و شعر (کتاب ادب)

ناشر

سیب سرخ

مولف

علیرضا بهنام

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

زاغ نامه
زاغ نامه

ناشر: بهار سبز

مولف: مصطفی اعلمی

زاغ نامه
250000ریال

زاغ نامه

ناشر

بهار سبز

مولف

مصطفی اعلمی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کژتابیهای ذهن و زبان (طنزی تازه)
کژتابیهای ذهن و زبان (طنزی تازه)

ناشر: ناهید

مولف: بهاء الدین خرمشاهی

کژتابیهای ذهن و زبان (طنزی تازه)

ناشر

ناهید

مولف

بهاء الدین خرمشاهی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

طبیعت از منظر بوم شناسی در شاعرانگی
طبیعت از منظر بوم شناسی در شاعرانگی

ناشر: جغد

مولف: نصرت اله صفائیان

طبیعت از منظر بوم شناسی در شاعرانگی

ناشر

جغد

مولف

نصرت اله صفائیان

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

مقایسه آداب خانوداه در شاهنامه فردوسی با متون کهن
مقایسه آداب خانوداه در شاهنامه فردوسی با متون کهن

ناشر: زوار

مولف: مریم خادم ازغدی

مقایسه آداب خانوداه در شاهنامه فردوسی با متون کهن

ناشر

زوار

مولف

مریم خادم ازغدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

فردوسی (زندگی،اندیشه و شعر او)
فردوسی (زندگی،اندیشه و شعر او)

ناشر: سخن

مولف: محمدامین ریاحی

فردوسی (زندگی،اندیشه و شعر او)

ناشر

سخن

مولف

محمدامین ریاحی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

داستان های پشت پرده (تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران)،(کتاب بوطیقا)
داستان های پشت پرده (تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران)،(کتاب بوطیقا)

ناشر: نیماژ

مولف: آرش آذرپناه

داستان های پشت پرده (تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران)،(کتاب بوطیقا)

ناشر

نیماژ

مولف

آرش آذرپناه

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

روایت های کهن فارسی:قصه ها و حکایت ها
روایت های کهن فارسی:قصه ها و حکایت ها

ناشر: تمدن علمی

مولف: مریم درپر،مژگان میرحسینی

روایت های کهن فارسی:قصه ها و حکایت ها

ناشر

تمدن علمی

مولف

مریم درپر،مژگان میرحسینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

385000ریال

شخصیت پردازی در ادبیات داستانی (پژوهشی در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش ادبی)
شخصیت پردازی در ادبیات داستانی (پژوهشی در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش ادبی)

ناشر: مروارید

مولف: شیرین دخت دقیقیان

شخصیت پردازی در ادبیات داستانی (پژوهشی در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش ادبی)

ناشر

مروارید

مولف

شیرین دخت دقیقیان

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران
نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران

ناشر: مهر نوروز

مولف: ابوالقاسم دادور

مترجم: رویا روزبهانی

نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران

ناشر

مهر نوروز

مولف

ابوالقاسم دادور

مترجم

رویا روزبهانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

ترجمه کاوی
ترجمه کاوی

ناشر: ناهید

مولف: بهاءالدین خرمشاهی

ترجمه کاوی
350000ریال

ترجمه کاوی

ناشر

ناهید

مولف

بهاءالدین خرمشاهی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

زبان روزنامه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 3)
زبان روزنامه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 3)

ناشر: علم

مولف: دانوتا ریح

مترجم: وجیهه عزیزآبادی و دیگران

زبان روزنامه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 3)

ناشر

علم

مولف

دانوتا ریح

مترجم

وجیهه عزیزآبادی و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

42500ریال

پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران
پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

ناشر: علم

مولف: منصوره تدینی

پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

ناشر

علم

مولف

منصوره تدینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

فارسی عمومی:دریچه ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی (کتاب آموزش 8)
فارسی عمومی:دریچه ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی (کتاب آموزش 8)

ناشر: تیسا

مولف: سیما رحمانی فر

فارسی عمومی:دریچه ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی (کتاب آموزش 8)

ناشر

تیسا

مولف

سیما رحمانی فر

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

299000ریال

المعجم فی معاییر اشعار العجم
المعجم فی معاییر اشعار العجم

ناشر: علم

مولف: شمس الدین محمدبن قیس رازی

مترجم: مدرس رضوی،سیروس شمیسا

المعجم فی معاییر اشعار العجم

ناشر

علم

مولف

شمس الدین محمدبن قیس رازی

مترجم

مدرس رضوی،سیروس شمیسا

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

کارنامه تحلیلی خیام پژوهی در ایران
کارنامه تحلیلی خیام پژوهی در ایران

ناشر: علم

مولف: کاووس حسن لی،سعید حسام پور

کارنامه تحلیلی خیام پژوهی در ایران

ناشر

علم

مولف

کاووس حسن لی،سعید حسام پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

145000ریال

دستور زبان فارسی
دستور زبان فارسی

ناشر: آیدین

مولف: عبدالرسول خیام پور

دستور زبان فارسی

ناشر

آیدین

مولف

عبدالرسول خیام پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

سی دی لب لباب مثنوی
سی دی لب لباب مثنوی

ناشر: سایه سخن،هشت بهشت سبز

مولف: زهرا آجیلی،صلاح عبداللهی

سی دی لب لباب مثنوی

ناشر

سایه سخن،هشت بهشت سبز

مولف

زهرا آجیلی،صلاح عبداللهی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

معنا کاوی:به سوی نشانه شناسی اجتماعی (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 7)
معنا کاوی:به سوی نشانه شناسی اجتماعی (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 7)

ناشر: علم

مولف: فرهاد ساسانی

معنا کاوی:به سوی نشانه شناسی اجتماعی (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 7)

ناشر

علم

مولف

فرهاد ساسانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

مطبوعات ایرانی
مطبوعات ایرانی

ناشر: علم

مولف: فرید قاسمی

مطبوعات ایرانی

ناشر

علم

مولف

فرید قاسمی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

اقتدا به کفر (پژوهشی در شیخ صنعان عطار نیشابوری)
اقتدا به کفر (پژوهشی در شیخ صنعان عطار نیشابوری)

ناشر: علم

مولف: اردلان عطارپور

اقتدا به کفر (پژوهشی در شیخ صنعان عطار نیشابوری)

ناشر

علم

مولف

اردلان عطارپور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

42500ریال

کوچه پس کوچه های روزمرگی؛مجموعه یادداشت های کوتاه (دفتر دوم)
کوچه پس کوچه های روزمرگی؛مجموعه یادداشت های کوتاه (دفتر دوم)

ناشر: روزنه

مولف: محمد بهشتی

کوچه پس کوچه های روزمرگی؛مجموعه یادداشت های کوتاه (دفتر دوم)

ناشر

روزنه

مولف

محمد بهشتی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

395000ریال

موش و گربه و باقی دوستانا (گلاسه)
موش و گربه و باقی دوستانا (گلاسه)

ناشر: نیستان

مولف: عبید زاکانی و دیگران

موش و گربه و باقی دوستانا (گلاسه)

ناشر

نیستان

مولف

عبید زاکانی و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی
پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی

ناشر: توس

مولف: رضا نواب پور

مترجم: ابوالقاسم سری

پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی

ناشر

توس

مولف

رضا نواب پور

مترجم

ابوالقاسم سری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

روش تصحیح انتقادی متن
روش تصحیح انتقادی متن

ناشر: علمی

مولف: منصور ثروت

روش تصحیح انتقادی متن

ناشر

علمی

مولف

منصور ثروت

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

دویدن تا مردی که جلوتر است
دویدن تا مردی که جلوتر است

ناشر: کتابستان معرفت

مولف: محمدسادات اخوی

دویدن تا مردی که جلوتر است

ناشر

کتابستان معرفت

مولف

محمدسادات اخوی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

215000ریال

معراج خاکستر
معراج خاکستر

ناشر: آناپنا

مولف: محمد شیبانی

معراج خاکستر
120000ریال

معراج خاکستر

ناشر

آناپنا

مولف

محمد شیبانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی20)
نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی20)

ناشر: علم

مولف: رامتین شهبازی

نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی20)

ناشر

علم

مولف

رامتین شهبازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

برگزیده متون نثر فارسی (متون ادب فارسی)
برگزیده متون نثر فارسی (متون ادب فارسی)

ناشر: علم

مولف: پگاه خدیش

برگزیده متون نثر فارسی (متون ادب فارسی)

ناشر

علم

مولف

پگاه خدیش

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

داستان رستم و اسفندیار (متون ادب فارسی)
داستان رستم و اسفندیار (متون ادب فارسی)

ناشر: علم

مولف: ایرج شهبازی

داستان رستم و اسفندیار (متون ادب فارسی)

ناشر

علم

مولف

ایرج شهبازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

225000ریال

بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی
بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی

ناشر: علم،مرکز تحقیقات صدا و سیما

مولف: نعمت الله فاضلی،امیر هاشمی مقدم

بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی

ناشر

علم،مرکز تحقیقات صدا و سیما

مولف

نعمت الله فاضلی،امیر هاشمی مقدم

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

لطفن صندلی عقب بنشینید
لطفن صندلی عقب بنشینید

ناشر: نیماژ

مولف: احمد حسینی

لطفن صندلی عقب بنشینید

ناشر

نیماژ

مولف

احمد حسینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال