مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی
جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

ناشر: هرمس

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

ناشر

هرمس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)
عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)

ناشر: هرمس

مولف: قاسم هاشمی نژاد

عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)

ناشر

هرمس

مولف

قاسم هاشمی نژاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

530000ریال

با احترام (مجموعه مقالات اهداء شده به استادان)
با احترام (مجموعه مقالات اهداء شده به استادان)

ناشر: هرمس

مولف: غلامعلی حداد عادل

با احترام (مجموعه مقالات اهداء شده به استادان)

ناشر

هرمس

مولف

غلامعلی حداد عادل

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

زبان و ادبیات24 (ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی)
زبان و ادبیات24 (ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی)

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یارمحمدی

زبان و ادبیات24 (ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یارمحمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جستارهایی در قصه شناسی
جستارهایی در قصه شناسی

ناشر: چشمه

مولف: محمد پارسانسب

جستارهایی در قصه شناسی

ناشر

چشمه

مولف

محمد پارسانسب

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)
چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

ناشر: چشمه

مولف: شاپور بهیان

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

ناشر

چشمه

مولف

شاپور بهیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

زین دایره مینا
زین دایره مینا

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

زین دایره مینا

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

فرهنگ،خرد و آزادی
فرهنگ،خرد و آزادی

ناشر: سخن

مولف: رضا داوری اردکانی

فرهنگ،خرد و آزادی

ناشر

سخن

مولف

رضا داوری اردکانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)
ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

ناشر: توس

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

ناشر

توس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری (نشانه شناسی فرهنگ (ی))
مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری (نشانه شناسی فرهنگ (ی))

ناشر: سخن

مولف: امیرعلی نجومیان

مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری (نشانه شناسی فرهنگ (ی))

ناشر

سخن

مولف

امیرعلی نجومیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

49000ریال

چون من در این دیار
چون من در این دیار

ناشر: سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف: محمدرضا راشد و دیگران

چون من در این دیار

ناشر

سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف

محمدرضا راشد و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)
نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

ناشر: سخن

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)
خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

راهنمای کتاب (21جلدی)
راهنمای کتاب (21جلدی)

ناشر: سخن

مولف: احسان یارشاطر،ایرج افشار

راهنمای کتاب (21جلدی)

ناشر

سخن

مولف

احسان یارشاطر،ایرج افشار

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

4500000ریال

لذت خیانت
لذت خیانت

ناشر: بیدگل

مترجم: نصراله مرادیانی

لذت خیانت
120000ریال

لذت خیانت

ناشر

بیدگل

مترجم

نصراله مرادیانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

120000ریال

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)
شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

ناشر: کتاب آمه

مولف: جواد مجابی

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

ناشر

کتاب آمه

مولف

جواد مجابی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)
از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

ناشر: اختران

مترجم: امیر کمالی

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

ناشر

اختران

مترجم

امیر کمالی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)
مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)
مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

720000ریال

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها
مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

ناشر: دوران

مولف: علی اکبر سیف

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

ناشر

دوران

مولف

علی اکبر سیف

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری
آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

ناشر: اختران

مولف: حاتم قادری

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

ناشر

اختران

مولف

حاتم قادری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)
دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

ناشر: اختران

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

ناشر

اختران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

60000ریال

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)
نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

ناشر: نگاه

مولف: احمد غلامی و دیگران

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

ناشر

نگاه

مولف

احمد غلامی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

تاریخ مذکر
تاریخ مذکر

ناشر: نگاه

مولف: رضا براهنی

تاریخ مذکر
190000ریال

تاریخ مذکر

ناشر

نگاه

مولف

رضا براهنی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

قصه نویسی
قصه نویسی

ناشر: نگاه

مولف: رضا براهنی

قصه نویسی
400000ریال

قصه نویسی

ناشر

نگاه

مولف

رضا براهنی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی
در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی

ناشر: ثالث

مولف: سوزان سونتاگ

مترجم: رضا فرنام

در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی

ناشر

ثالث

مولف

سوزان سونتاگ

مترجم

رضا فرنام

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

195000ریال

مطالعاتی درباره فاوست
مطالعاتی درباره فاوست

ناشر: ثالث

مولف: گئورگ لوکاچ

مترجم: امید مهرگان

مطالعاتی درباره فاوست

ناشر

ثالث

مولف

گئورگ لوکاچ

مترجم

امید مهرگان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته (مجموعه مقالات)
زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته (مجموعه مقالات)

ناشر: آگه

مولف: علی محمد حق شناس

زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته (مجموعه مقالات)

ناشر

آگه

مولف

علی محمد حق شناس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال