مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 51409

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)
سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

کد: 50362

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)
سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)

کد: 50116

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: کریستین نوآی کلوزاد

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)

ناشر

هرمس

مولف

کریستین نوآی کلوزاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

کد: 48876

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: محمود روح الامینی

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

ناشر

آگاه

مولف

محمود روح الامینی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)
گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)

کد: 48908

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یار محمدی

گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یار محمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی
جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

کد: 48578

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

ناشر

هرمس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 48393

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

530000ریال

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)
ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)

کد: 48239

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یارمحمدی

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یارمحمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جستارهایی در قصه شناسی
جستارهایی در قصه شناسی

کد: 47919

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: چشمه

مولف: محمد پارسانسب

جستارهایی در قصه شناسی

ناشر

چشمه

مولف

محمد پارسانسب

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)
چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

کد: 47753

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: چشمه

مولف: شاپور بهیان

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

ناشر

چشمه

مولف

شاپور بهیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

زین دایره مینا
زین دایره مینا

کد: 21914

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

زین دایره مینا

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

فرهنگ،خرد و آزادی
فرهنگ،خرد و آزادی

کد: 47516

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: رضا داوری اردکانی

فرهنگ،خرد و آزادی

ناشر

سخن

مولف

رضا داوری اردکانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)
ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

کد: 47456

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

ناشر

توس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

نشانه شناسی فرهنگ (ی)،(مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری)
نشانه شناسی فرهنگ (ی)،(مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری)

کد: 28536

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: امیرعلی نجومیان

نشانه شناسی فرهنگ (ی)،(مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری)

ناشر

سخن

مولف

امیرعلی نجومیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

49000ریال

چون من در این دیار
چون من در این دیار

کد: 22445

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف: محمدرضا راشد و دیگران

چون من در این دیار

ناشر

سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف

محمدرضا راشد و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)
نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

کد: 29995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)
خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

کد: 30988

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 47327

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

895000ریال

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 47329

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

695000ریال

لذت خیانت
لذت خیانت

کد: 44293

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: بیدگل

مترجم: نصراله مرادیانی

لذت خیانت
160000ریال

لذت خیانت

ناشر

بیدگل

مترجم

نصراله مرادیانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)
شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

کد: 44073

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: کتاب آمه

مولف: جواد مجابی

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

ناشر

کتاب آمه

مولف

جواد مجابی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)
از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

کد: 44075

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اختران

مترجم: امیر کمالی

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

ناشر

اختران

مترجم

امیر کمالی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)
مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

کد: 44020

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)
مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

کد: 44016

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها
مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

کد: 42879

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: دوران

مولف: علی اکبر سیف

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

ناشر

دوران

مولف

علی اکبر سیف

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری
آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

کد: 42444

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اختران

مولف: حاتم قادری

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

ناشر

اختران

مولف

حاتم قادری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)
دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

کد: 42484

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اختران

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

ناشر

اختران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)
نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

کد: 41191

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: احمد غلامی و دیگران

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

ناشر

نگاه

مولف

احمد غلامی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

قصه نویسی
قصه نویسی

کد: 41133

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: رضا براهنی

قصه نویسی
400000ریال

قصه نویسی

ناشر

نگاه

مولف

رضا براهنی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

زبان گفتن و گوش شنیدن
زبان گفتن و گوش شنیدن

کد: 40959

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سپیده باوران

مولف: پرویز خرسند

زبان گفتن و گوش شنیدن

ناشر

سپیده باوران

مولف

پرویز خرسند

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی
در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی

کد: 40771

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: ثالث

مولف: سوزان سونتاگ

مترجم: رضا فرنام

در عین حال:رمان نویس و استدلال اخلاقی

ناشر

ثالث

مولف

سوزان سونتاگ

مترجم

رضا فرنام

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

195000ریال

مطالعاتی درباره فاوست
مطالعاتی درباره فاوست

کد: 40269

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: ثالث

مولف: گئورگ لوکاچ

مترجم: امید مهرگان

مطالعاتی درباره فاوست

ناشر

ثالث

مولف

گئورگ لوکاچ

مترجم

امید مهرگان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال