مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
خدا کند تو بیایی
خدا کند تو بیایی

کد: 52924

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

خدا کند تو بیایی

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)
حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

کد: 52950

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

20000ریال

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)
یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

کد: 52898

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: علیرضا کمری

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

ناشر

سوره مهر

مولف

علیرضا کمری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

79000ریال

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)
امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

کد: 52659

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: همایون همتی

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

ناشر

سوره مهر

مولف

همایون همتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)
مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

کد: 52610

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)
مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

کد: 52611

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 51409

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)
سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

کد: 50362

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)
سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)

کد: 50116

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: کریستین نوآی کلوزاد

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن (زبان و ادبیات66)

ناشر

هرمس

مولف

کریستین نوآی کلوزاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

کد: 48876

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: محمود روح الامینی

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

ناشر

آگاه

مولف

محمود روح الامینی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)
گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)

کد: 48908

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یار محمدی

گفتمان شناسی رایج و انتقادی (زبان و ادبیات20)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یار محمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی
جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

کد: 48578

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبائی

ناشر

هرمس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 48393

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 4 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

530000ریال

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)
ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)

کد: 48239

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یارمحمدی

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقاد (زبان و ادبیات24)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یارمحمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جستارهایی در قصه شناسی
جستارهایی در قصه شناسی

کد: 47919

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: چشمه

مولف: محمد پارسانسب

جستارهایی در قصه شناسی

ناشر

چشمه

مولف

محمد پارسانسب

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)
چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

کد: 47753

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: چشمه

مولف: شاپور بهیان

چکامه ی گذشته/مرثیه ی زوال (مجموعه مقالات)

ناشر

چشمه

مولف

شاپور بهیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

زین دایره مینا
زین دایره مینا

کد: 21914

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

زین دایره مینا

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)
ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

کد: 47456

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

ارج نامه شهریاری (به پاس پنجاه سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری)

ناشر

توس

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

چون من در این دیار
چون من در این دیار

کد: 22445

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف: محمدرضا راشد و دیگران

چون من در این دیار

ناشر

سخن،دانشگاه فردوسی مشهد

مولف

محمدرضا راشد و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)
نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

کد: 29995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

نامه های خاموشان 1 (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)
خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

کد: 30988

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: محمدجعفر یاحقی

خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی)

ناشر

سخن

مولف

محمدجعفر یاحقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 47327

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا12 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

895000ریال

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 47329

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا 3 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

695000ریال

لذت خیانت
لذت خیانت

کد: 44293

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: بیدگل

مترجم: نصراله مرادیانی

لذت خیانت
160000ریال

لذت خیانت

ناشر

بیدگل

مترجم

نصراله مرادیانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)
شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

کد: 44073

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: کتاب آمه

مولف: جواد مجابی

شکل نوشتنم هستم (مقالات و گفت و شنیدها)

ناشر

کتاب آمه

مولف

جواد مجابی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)
از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

کد: 44075

گروه بندی: مقاله ادبی

مترجم: امیر کمالی

از مصائب معنا (جستارهایی در فیزیولوژی،زمان و شعر)

مترجم

امیر کمالی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)
مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

کد: 44020

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده17 (تعلیم و تربیت)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)
مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

کد: 44016

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده16 (سرمقاله های کاوه 1922-1916 میلادی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها
مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

کد: 42879

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: دوران

مولف: علی اکبر سیف

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

ناشر

دوران

مولف

علی اکبر سیف

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری
آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

کد: 42444

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اختران

مولف: حاتم قادری

آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری

ناشر

اختران

مولف

حاتم قادری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)
دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

کد: 42484

گروه بندی: مقاله ادبی

دهخدا،مرغ سحر در شب تار (مجموعه مقاله)

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)
نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

کد: 41191

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: احمد غلامی و دیگران

نگاه آدینه (متن.نقد.گفتار)

ناشر

نگاه

مولف

احمد غلامی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال