مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)
در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)

کد: 61885

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: سجاد آیدنلو

در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)

ناشر

سخن

مولف

سجاد آیدنلو

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

490000ریال

گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)
گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)

کد: 60731

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: اصغر رستگار

گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)

ناشر

نگاه

مولف

اصغر رستگار

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)
نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

کد: 60650

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: احمد کاظمی موسوی

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

ناشر

آگاه

مولف

احمد کاظمی موسوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کاغذ زر
کاغذ زر

کد: 60591

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: غلامحسین یوسفی

کاغذ زر
350000ریال

کاغذ زر

ناشر

سخن

مولف

غلامحسین یوسفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)
آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)

کد: 60404

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: هرمز میلانیان

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)

ناشر

هرمس

مولف

هرمز میلانیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 59815

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: احمد بهشتی شیرازی

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

احمد بهشتی شیرازی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز 2 (مجموعه مقالات دومین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی…)
وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز 2 (مجموعه مقالات دومین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی…)

کد: 59127

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)
نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)

کد: 57837

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علمی

مولف: کوروش صفوی

نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)

ناشر

علمی

مولف

کوروش صفوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

345000ریال

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)
در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

کد: 57684

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گل آذین

مولف: کلیم صدیقی و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

ناشر

گل آذین

مولف

کلیم صدیقی و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)
آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)

کد: 57488

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: غلامعلی حداد عادل

آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)

ناشر

سخن

مولف

غلامعلی حداد عادل

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)
زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

کد: 57426

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)
مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

کد: 57328

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)
درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

کد: 56996

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گمان

مولف: میشل دومنتنی

مترجم: لاله قدکپور

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

ناشر

گمان

مولف

میشل دومنتنی

مترجم

لاله قدکپور

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا
گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

کد: 56951

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستینا پومورسکا

مترجم: فرهاد ساسانی

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستینا پومورسکا

مترجم

فرهاد ساسانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)
واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

کد: 56959

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)
زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)

کد: 56945

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

صرف (همایش ملی32)
صرف (همایش ملی32)

کد: 56948

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

صرف (همایش ملی32)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)
ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)

کد: 56949

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)
زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)

کد: 56958

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

نشانه شناسی مقالات کلیدی
نشانه شناسی مقالات کلیدی

کد: 56492

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: مروارید

مولف: امیرعلی نجومیان

نشانه شناسی مقالات کلیدی

ناشر

مروارید

مولف

امیرعلی نجومیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

720000ریال

زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)
زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)

کد: 56499

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

واج شناسی (همایش های ملی25)
واج شناسی (همایش های ملی25)

کد: 56466

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گلناز مدرسی قوامی

واج شناسی (همایش های ملی25)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گلناز مدرسی قوامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)
رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

کد: 55450

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نشانه

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

ناشر

نشانه

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)
حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

کد: 52950

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

20000ریال

خدا کند تو بیایی
خدا کند تو بیایی

کد: 52924

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

خدا کند تو بیایی

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)
یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

کد: 52898

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: علیرضا کمری

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

ناشر

سوره مهر

مولف

علیرضا کمری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

79000ریال

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)
امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

کد: 52659

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: همایون همتی

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

ناشر

سوره مهر

مولف

همایون همتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)
مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

کد: 52610

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)
مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

کد: 52611

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)
عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)

کد: 52158

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: قاسم هاشمی نژاد

عشق گوش،عشق گوشوار (زبان و ادبیات60)

ناشر

هرمس

مولف

قاسم هاشمی نژاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 51409

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: حسین الهی قمشه ای و دیگران

کیمیا11 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

حسین الهی قمشه ای و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)
سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

کد: 50362

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال