مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)
زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر: نویسه پارسی

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)
مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا
گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستینا پومورسکا

مترجم: فرهاد ساسانی

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستینا پومورسکا

مترجم

فرهاد ساسانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

همایش ملی28 (زبان شناسی پیکره ای)
همایش ملی28 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی28 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

همایش ملی32 (صرف)
همایش ملی32 (صرف)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی32 (صرف)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

همایش ملی33 (ادب کلامی و اجتماع)
همایش ملی33 (ادب کلامی و اجتماع)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی33 (ادب کلامی و اجتماع)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)
زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)
واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)
فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)

ناشر: اطراف

مولف: آرتور کریستال

مترجم: احسان لطفی

فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)

ناشر

اطراف

مولف

آرتور کریستال

مترجم

احسان لطفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)
مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)

ناشر: اختران

مولف: خلیل ملکی

مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)

ناشر

اختران

مولف

خلیل ملکی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

3850000ریال

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)
نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

ناشر: آگاه

مولف: احمد کاظمی موسوی

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

ناشر

آگاه

مولف

احمد کاظمی موسوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: احمد بهشتی شیرازی

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

احمد بهشتی شیرازی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)
در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

ناشر: گل آذین

مولف: کلیم صدیقی و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

ناشر

گل آذین

مولف

کلیم صدیقی و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)
درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

ناشر: گمان

مولف: میشل دومنتنی

مترجم: لاله قدکپور

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

ناشر

گمان

مولف

میشل دومنتنی

مترجم

لاله قدکپور

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

نشانه شناسی مقالات کلیدی
نشانه شناسی مقالات کلیدی

ناشر: مروارید

مولف: امیرعلی نجومیان

نشانه شناسی مقالات کلیدی

ناشر

مروارید

مولف

امیرعلی نجومیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

همایش های ملی23 (زبان شناسی پیکره ای)
همایش های ملی23 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر: نویسه پارسی

همایش های ملی23 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

همایش های ملی25 (واج شناسی)
همایش های ملی25 (واج شناسی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گلناز مدرسی قوامی

همایش های ملی25 (واج شناسی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گلناز مدرسی قوامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

همایش های ملی24 (زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی)
همایش های ملی24 (زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده

همایش های ملی24 (زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

همایش های ملی26 (خشونت کلامی)
همایش های ملی26 (خشونت کلامی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گلرخ سعیدنیا،آزاده میرزائی

همایش های ملی26 (خشونت کلامی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گلرخ سعیدنیا،آزاده میرزائی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)
رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: آزیتا افراشی

رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

آزیتا افراشی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

همایش های ملی30 (تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی)
همایش های ملی30 (تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده

همایش های ملی30 (تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)
رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

ناشر: نشانه

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

ناشر

نشانه

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خدا کند تو بیایی
خدا کند تو بیایی

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

خدا کند تو بیایی

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)
حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

ناشر: نیستان

مولف: مهدی شجاعی

حرف هایی که کهنه نمی شوند (مجموعه مقالات)

ناشر

نیستان

مولف

مهدی شجاعی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

20000ریال

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)
یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

ناشر: سوره مهر

مولف: علیرضا کمری

یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس)

ناشر

سوره مهر

مولف

علیرضا کمری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

79000ریال

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)
امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

ناشر: سوره مهر

مولف: همایون همتی

امیر قافله عشق (گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی)

ناشر

سوره مهر

مولف

همایون همتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)
مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده13 (کتابها،مقدمه ها،نقدها،دانشمندان-ایران شناسان)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)
مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده14 (زبان فارسی و ادبیات آن)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)
سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

ناشر: سخن

سخن عشق (جشن نامه دکتر حسن انوری)

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

زبان و ادبیات66 (سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن)
زبان و ادبیات66 (سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن)

ناشر: هرمس

مولف: کریستین نوآی کلوزاد

زبان و ادبیات66 (سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن)

ناشر

هرمس

مولف

کریستین نوآی کلوزاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: محمود روح الامینی

نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

ناشر

آگاه

مولف

محمود روح الامینی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

زبان و ادبیات20 (گفتمان شناسی رایج و انتقادی)
زبان و ادبیات20 (گفتمان شناسی رایج و انتقادی)

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یار محمدی

زبان و ادبیات20 (گفتمان شناسی رایج و انتقادی)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یار محمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال