مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)
فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)

کد: 62581

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اطراف

مولف: آرتور کریستال

مترجم: احسان لطفی

فقط روزهایی که می نویسم (پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن)

ناشر

اطراف

مولف

آرتور کریستال

مترجم

احسان لطفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

چهل سال پژوهش (چهارمین کتاب شامل سخنرانیهای اعضا انجمن دانش پژوهان ایران)
چهل سال پژوهش (چهارمین کتاب شامل سخنرانیهای اعضا انجمن دانش پژوهان ایران)

کد: 62594

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: کومش

مولف: عبدالرفیع حقیقت

چهل سال پژوهش (چهارمین کتاب شامل سخنرانیهای اعضا انجمن دانش پژوهان ایران)

ناشر

کومش

مولف

عبدالرفیع حقیقت

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

به یاد محمد قزوینی
به یاد محمد قزوینی

کد: 62123

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

به یاد محمد قزوینی

ناشر

سخن

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)
در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)

کد: 61885

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: سجاد آیدنلو

در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران)

ناشر

سخن

مولف

سجاد آیدنلو

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

490000ریال

مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)
مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)

کد: 61735

گروه بندی: مقاله ادبی

مولف: خلیل ملکی

مجموعه مقالات خلیل ملکی (5جلدی)

مولف

خلیل ملکی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

3850000ریال

گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)
گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)

کد: 60731

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: اصغر رستگار

گزارشگر رازهای نهفت (مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های هنریک ایبسن)

ناشر

نگاه

مولف

اصغر رستگار

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)
نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

کد: 60650

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: احمد کاظمی موسوی

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

ناشر

آگاه

مولف

احمد کاظمی موسوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کاغذ زر
کاغذ زر

کد: 60591

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: غلامحسین یوسفی

کاغذ زر
350000ریال

کاغذ زر

ناشر

سخن

مولف

غلامحسین یوسفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

روانهای روشن
روانهای روشن

کد: 60592

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: غلامحسین یوسفی

روانهای روشن
350000ریال

روانهای روشن

ناشر

سخن

مولف

غلامحسین یوسفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)
آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)

کد: 60404

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

مولف: هرمز میلانیان

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر (زبان و ادبیات73)

ناشر

هرمس

مولف

هرمز میلانیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

کد: 59815

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: روزنه

مولف: احمد بهشتی شیرازی

کیمیا13 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

احمد بهشتی شیرازی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

620000ریال

وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز 2 (مجموعه مقالات دومین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی…)
وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز 2 (مجموعه مقالات دومین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی…)

کد: 59127

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: هرمس

قال و مقال عالمی (مجموعه جستارها و گفتارها)
قال و مقال عالمی (مجموعه جستارها و گفتارها)

کد: 58307

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: فتح الله مجتبائی

قال و مقال عالمی (مجموعه جستارها و گفتارها)

ناشر

سخن

مولف

فتح الله مجتبائی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)
نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)

کد: 57837

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علمی

مولف: کوروش صفوی

نوشته های پراکنده (دفتر پنجم:زبان شناسی و درک انسان)،(نگین های زبان شناسی21)

ناشر

علمی

مولف

کوروش صفوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

345000ریال

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)
در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

کد: 57684

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گل آذین

مولف: کلیم صدیقی و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی (مجموعه مقالات)

ناشر

گل آذین

مولف

کلیم صدیقی و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)
آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)

کد: 57488

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: غلامعلی حداد عادل

آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)

ناشر

سخن

مولف

غلامعلی حداد عادل

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)
زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

کد: 57426

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)
مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

کد: 57328

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: توس

مولف: حسن تقی زاده

مقالات تقی زاده18 (جوهر تاریخ:مباحث اجتماعی و مدنی)

ناشر

توس

مولف

حسن تقی زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا
گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

کد: 56951

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستینا پومورسکا

مترجم: فرهاد ساسانی

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستینا پومورسکا

مترجم

فرهاد ساسانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)
درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

کد: 56996

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گمان

مولف: میشل دومنتنی

مترجم: لاله قدکپور

درباب دوستی و دو جستار دیگر (جستارها 2)

ناشر

گمان

مولف

میشل دومنتنی

مترجم

لاله قدکپور

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)
زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)

کد: 56945

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان شناسی پیکره ای (همایش ملی28)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

صرف (همایش ملی32)
صرف (همایش ملی32)

کد: 56948

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

صرف (همایش ملی32)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)
ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)

کد: 56949

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

ادب کلامی و اجتماع (همایش ملی33)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)
زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)

کد: 56958

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)
واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

کد: 56959

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نشانه شناسی مقالات کلیدی
نشانه شناسی مقالات کلیدی

کد: 56492

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: مروارید

مولف: امیرعلی نجومیان

نشانه شناسی مقالات کلیدی

ناشر

مروارید

مولف

امیرعلی نجومیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

720000ریال

زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)
زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)

کد: 56499

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان شناسی پیکره ای (همایش های ملی23)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

واج شناسی (همایش های ملی25)
واج شناسی (همایش های ملی25)

کد: 56466

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گلناز مدرسی قوامی

واج شناسی (همایش های ملی25)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گلناز مدرسی قوامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی (همایش های ملی24)
زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی (همایش های ملی24)

کد: 56467

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده

زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی (همایش های ملی24)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)
رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)

کد: 56471

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: آزیتا افراشی

رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

آزیتا افراشی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی (همایش های ملی30)
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی (همایش های ملی30)

کد: 56472

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده

تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی (همایش های ملی30)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)
رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

کد: 55450

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نشانه

رادی شناسی 2 (مجموعه مقالات رادی شناسی)

ناشر

نشانه

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال