مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)
زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

کد: 70020

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: رضا نیلی پور و دیگران

زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

رضا نیلی پور و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)
در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)

کد: 69733

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: مسعود رضوی

در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)

ناشر

علم

مولف

مسعود رضوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی
اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی

کد: 69734

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: کارل ارنست و دیگران

مترجم: مهدی حسینی اسفیدواجانی

اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی

ناشر

علم

مولف

کارل ارنست و دیگران

مترجم

مهدی حسینی اسفیدواجانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)
در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)

کد: 69512

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: کتاب آمه

مولف: محمود آموزگار

در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)

ناشر

کتاب آمه

مولف

محمود آموزگار

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

هفت عروس و یک داماد
هفت عروس و یک داماد

کد: 69451

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هفت عروس و یک داماد

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

نون جو دوغ گو
نون جو دوغ گو

کد: 23213

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نون جو دوغ گو
950000ریال

نون جو دوغ گو

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کجاوه ناهم لنگ
کجاوه ناهم لنگ

کد: 28547

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کجاوه ناهم لنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

شریعتی؛از شک تا یقین
شریعتی؛از شک تا یقین

کد: 69189

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: احمد راسخی لنگرودی

شریعتی؛از شک تا یقین

ناشر

علم

مولف

احمد راسخی لنگرودی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

کد: 68886

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

245000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68888

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1350000ریال

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

کد: 68890

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: احمد حسینی اشکوری

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

ناشر

علم

مولف

احمد حسینی اشکوری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

خاتون هفت قلعه
خاتون هفت قلعه

کد: 68981

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

خاتون هفت قلعه
1050000ریال

خاتون هفت قلعه

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)
کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

کد: 68756

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: هادی ربانی

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

ناشر

علم

مولف

هادی ربانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب
اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

کد: 68751

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: حسن نراقی

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

ناشر

علم

مولف

حسن نراقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

465000ریال

تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)
تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)

کد: 68727

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مترجم: اعظم اسدنژاد و دیگران

تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)

ناشر

علم

مترجم

اعظم اسدنژاد و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)
فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)

کد: 68628

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: مهرداد ناظری،ایمان هنرپور

فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)

ناشر

علم

مولف

مهرداد ناظری،ایمان هنرپور

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)
ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)

کد: 68660

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: پرویز اذکائی

ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)

ناشر

سخن

مولف

پرویز اذکائی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)
ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)

کد: 68461

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: مهر ویستا

مولف: علی نقی منزوی

ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)

ناشر

مهر ویستا

مولف

علی نقی منزوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68433

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)
درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)

کد: 68272

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: حبیب راثی تهرانی

درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)

ناشر

علم

مولف

حبیب راثی تهرانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

کوهها باهم اند و…
کوهها باهم اند و…

کد: 68211

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوهها باهم اند و…

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

هشت مقاله درباره آمریکاستیزی
هشت مقاله درباره آمریکاستیزی

کد: 68217

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: مارتین گریفیتس و دیگران

مترجم: محمد شمس الدین عبداللهی نژاد

هشت مقاله درباره آمریکاستیزی

ناشر

علم

مولف

مارتین گریفیتس و دیگران

مترجم

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

خرد و توسعه
خرد و توسعه

کد: 68133

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: رضا داوری اردکانی

خرد و توسعه
450000ریال

خرد و توسعه

ناشر

سخن

مولف

رضا داوری اردکانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)
از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)

کد: 68120

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: هاشم رجب زاده

از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)

ناشر

علم

مولف

هاشم رجب زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

485000ریال

ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)
ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)

کد: 67760

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: فرهاد دشتکی نیا

ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)

ناشر

علم

مولف

فرهاد دشتکی نیا

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)
بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)

کد: 67614

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: شادی نفیسی

بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)

ناشر

علم

مولف

شادی نفیسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

255000ریال

علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)
علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)

کد: 67628

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: میرزا ابوالحسن خان فروغی

علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)

ناشر

علم

مولف

میرزا ابوالحسن خان فروغی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

ماه و خورشید فلک
ماه و خورشید فلک

کد: 67632

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

ماه و خورشید فلک

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

کد: 67635

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

هشت الهفت
هشت الهفت

کد: 67587

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هشت الهفت
850000ریال

هشت الهفت

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

نظریه سیاسی غزالی
نظریه سیاسی غزالی

کد: 67519

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: تمدن علمی

مولف: پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم: محمدرضا مرادی طادی

نظریه سیاسی غزالی

ناشر

تمدن علمی

مولف

پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم

محمدرضا مرادی طادی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

گرگ پالان دیده
گرگ پالان دیده

کد: 31379

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گرگ پالان دیده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریالو این وقت در اسلام در یک عصر، سه مسند خلافت گسترده می شد: یکی در اندلس، دوم در بغداد، سیم در قیروان، و هیچ در آن اندیشه نبودند که تعداد خلافت بر فساد آن دلالت دارد، و از آن بعد آن خلافت در بغداد درنگ داشت تا هلاکوخان تتری بر خلفای بنی عباس در سال یکهزار و دویست و پنجاه و هشتم عیسوی غلبه کرد، و بر مملکت ایشان غالب شد، و خلافت را از میان عرب برانداخت، و از خلافت نامی بر جای نماند، جز اینکه بعد از پنج سال مردی در مصر که او را عمر الحاکم بامرالله می نامیدند قیام نمود، و مدعی بر آن گردید که از ذریه خلفای بنی عباس است که منقرض شدند، و او را بیبارس مملوک سلطان مصر که زاهر لقب داشت، خلیفه اسلام گردانید.