مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

کد: 68886

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

245000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68888

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

1350000ریال

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

کد: 68890

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: احمد حسینی اشکوری

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

ناشر

علم

مولف

احمد حسینی اشکوری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب
اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

کد: 68751

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: حسن نراقی

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

ناشر

علم

مولف

حسن نراقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

465000ریال

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)
کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

کد: 68756

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: هادی ربانی

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

ناشر

علم

مولف

هادی ربانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال

تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)
تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)

کد: 68727

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مترجم: اعظم اسدنژاد و دیگران

تحلیل نشانه معناشناختی تصویر (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی21)

ناشر

علم

مترجم

اعظم اسدنژاد و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)
فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)

کد: 68628

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: مهرداد ناظری،ایمان هنرپور

فانتزی های عاشقانه (میز گردی دو نفره درباره‌ی عشق)

ناشر

علم

مولف

مهرداد ناظری،ایمان هنرپور

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)
ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)

کد: 68660

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: پرویز اذکائی

ماتیکان علمی (سی گفتار درباره تاریخ علم)

ناشر

سخن

مولف

پرویز اذکائی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

کد: 68433

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 2 (سی و پنج مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)
ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)

کد: 68461

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: مهر ویستا

مولف: علی نقی منزوی

ریشه ها و اندیشه ها (مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان)

ناشر

مهر ویستا

مولف

علی نقی منزوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)
درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)

کد: 68272

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: حبیب راثی تهرانی

درخت سخن،بار دانش (مجموعه مقالات جلیل تجلیل)

ناشر

علم

مولف

حبیب راثی تهرانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

کوهها باهم اند و…
کوهها باهم اند و…

کد: 68211

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوهها باهم اند و…

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

هشت مقاله درباره آمریکاستیزی
هشت مقاله درباره آمریکاستیزی

کد: 68217

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: مارتین گریفیتس و دیگران

مترجم: محمد شمس الدین عبداللهی نژاد

هشت مقاله درباره آمریکاستیزی

ناشر

علم

مولف

مارتین گریفیتس و دیگران

مترجم

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)
از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)

کد: 68120

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: هاشم رجب زاده

از چشمه خورشید (یادداشت هایی از ژاپن)

ناشر

علم

مولف

هاشم رجب زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

485000ریال

خرد و توسعه
خرد و توسعه

کد: 68133

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: رضا داوری اردکانی

خرد و توسعه
450000ریال

خرد و توسعه

ناشر

سخن

مولف

رضا داوری اردکانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)
ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)

کد: 67760

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: فرهاد دشتکی نیا

ملانصرالدین و ایران (نود و شش مقاله از مجله ی ملانصرالدین)

ناشر

علم

مولف

فرهاد دشتکی نیا

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)
بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)

کد: 67614

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: شادی نفیسی

بر زورق نور (مقالاتی چند در موضاعات حدیثی)

ناشر

علم

مولف

شادی نفیسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

255000ریال

علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)
علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)

کد: 67628

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: میرزا ابوالحسن خان فروغی

علم و آزادی (مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن خان فروغی)

ناشر

علم

مولف

میرزا ابوالحسن خان فروغی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

ماه و خورشید فلک
ماه و خورشید فلک

کد: 67632

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

ماه و خورشید فلک

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

کد: 67635

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

هشت الهفت
هشت الهفت

کد: 67587

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هشت الهفت
850000ریال

هشت الهفت

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

نظریه سیاسی غزالی
نظریه سیاسی غزالی

کد: 67519

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: تمدن علمی

مولف: پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم: محمدرضا مرادی طادی

نظریه سیاسی غزالی

ناشر

تمدن علمی

مولف

پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم

محمدرضا مرادی طادی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

آفتابه زرین فرشتگان
آفتابه زرین فرشتگان

کد: 16489

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

آفتابه زرین فرشتگان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نوح هزار طوفان
نوح هزار طوفان

کد: 21995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نوح هزار طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

گرگ پالان دیده
گرگ پالان دیده

کد: 31379

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گرگ پالان دیده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کوچه هفت پیچ
کوچه هفت پیچ

کد: 31548

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوچه هفت پیچ
850000ریال

کوچه هفت پیچ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

برگزیده ی مقالات والتر بنیامین
برگزیده ی مقالات والتر بنیامین

کد: 67354

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: والتر بنیامین

مترجم: رویا منجم

برگزیده ی مقالات والتر بنیامین

ناشر

علم

مولف

والتر بنیامین

مترجم

رویا منجم

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

شمعی در طوفان
شمعی در طوفان

کد: 16482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شمعی در طوفان
335000ریال

شمعی در طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

335000ریال

چهل چراغ
چهل چراغ

کد: 18671

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

چهل چراغ
425000ریال

چهل چراغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

425000ریال

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)
اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

کد: 22825

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

525000ریال

پوست پلنگ
پوست پلنگ

کد: 67304

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

پوست پلنگ
275000ریال

پوست پلنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

هزارستان
هزارستان

کد: 67314

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هزارستان
375000ریال

هزارستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال