مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

کد: 67635

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 4 (بیست و سه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

هشت الهفت
هشت الهفت

کد: 67587

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هشت الهفت
850000ریال

هشت الهفت

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

نظریه سیاسی غزالی
نظریه سیاسی غزالی

کد: 67519

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: تمدن علمی

مولف: پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم: محمدرضا مرادی طادی

نظریه سیاسی غزالی

ناشر

تمدن علمی

مولف

پاتریشیا کرون و دیگران

مترجم

محمدرضا مرادی طادی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

شمعی در طوفان
شمعی در طوفان

کد: 16482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شمعی در طوفان
335000ریال

شمعی در طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

335000ریال

نوح هزار طوفان
نوح هزار طوفان

کد: 21995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نوح هزار طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

گرگ پالان دیده
گرگ پالان دیده

کد: 31379

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گرگ پالان دیده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کوچه هفت پیچ
کوچه هفت پیچ

کد: 31548

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوچه هفت پیچ
850000ریال

کوچه هفت پیچ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

برگزیده ی مقالات والتر بنیامین
برگزیده ی مقالات والتر بنیامین

کد: 67354

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: والتر بنیامین

مترجم: رویا منجم

برگزیده ی مقالات والتر بنیامین

ناشر

علم

مولف

والتر بنیامین

مترجم

رویا منجم

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

چهل چراغ
چهل چراغ

کد: 18671

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

چهل چراغ
425000ریال

چهل چراغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

425000ریال

پوست پلنگ
پوست پلنگ

کد: 67304

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

پوست پلنگ
275000ریال

پوست پلنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

هزارستان
هزارستان

کد: 67314

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هزارستان
375000ریال

هزارستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

کلاه گوشه نوشین روان
کلاه گوشه نوشین روان

کد: 16488

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کلاه گوشه نوشین روان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

محبوب سیاه و طوطی سبز
محبوب سیاه و طوطی سبز

کد: 18668

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

محبوب سیاه و طوطی سبز

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

شاهنامه آخرش خوش است
شاهنامه آخرش خوش است

کد: 26817

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شاهنامه آخرش خوش است

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

سنگ هفت قلم
سنگ هفت قلم

کد: 28542

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

سنگ هفت قلم
950000ریال

سنگ هفت قلم

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

هواخوری باغ
هواخوری باغ

کد: 67149

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هواخوری باغ
355000ریال

هواخوری باغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

355000ریال

نای 7 بند
نای 7 بند

کد: 16487

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نای 7 بند
450000ریال

نای 7 بند

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

در شهر نی سواران
در شهر نی سواران

کد: 16495

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

در شهر نی سواران

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

از سیر تا پیاز
از سیر تا پیاز

کد: 21994

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

از سیر تا پیاز
1250000ریال

از سیر تا پیاز

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

زیر این هفت آسمان
زیر این هفت آسمان

کد: 28543

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

زیر این هفت آسمان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

مجموعه مقاله ها (صمد بهرنگی)
مجموعه مقاله ها (صمد بهرنگی)

کد: 66607

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نگاه

مولف: صمد بهرنگی

مجموعه مقاله ها (صمد بهرنگی)

ناشر

نگاه

مولف

صمد بهرنگی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

دوست داشتن از عشق برتر است
دوست داشتن از عشق برتر است

کد: 66515

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: شمشاد

مولف: علی شریعتی

دوست داشتن از عشق برتر است

ناشر

شمشاد

مولف

علی شریعتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جهان نویسندگان (مجموعه مقالات درباره نویسندگان جهان)
جهان نویسندگان (مجموعه مقالات درباره نویسندگان جهان)

کد: 66481

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: فرهنگ آرش

مولف: آرش نقیبیان

جهان نویسندگان (مجموعه مقالات درباره نویسندگان جهان)

ناشر

فرهنگ آرش

مولف

آرش نقیبیان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اگر به خودم برگردم (ده جستار درباره پرسه در شهر)
اگر به خودم برگردم (ده جستار درباره پرسه در شهر)

کد: 66381

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: اطراف

مولف: والریا لوئیزلی

مترجم: کیوان سررشته

اگر به خودم برگردم (ده جستار درباره پرسه در شهر)

ناشر

اطراف

مولف

والریا لوئیزلی

مترجم

کیوان سررشته

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)
در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)

کد: 66243

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف: آرش اکبری مفاخر

در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)

ناشر

سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف

آرش اکبری مفاخر

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

کتاب سیاه 4 (باکونین:پنج جستار)
کتاب سیاه 4 (باکونین:پنج جستار)

کد: 66201

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: خرد سرخ

مولف: میخاییل باکونین

مترجم: شروین طاهری،رضا اسکندری

کتاب سیاه 4 (باکونین:پنج جستار)

ناشر

خرد سرخ

مولف

میخاییل باکونین

مترجم

شروین طاهری،رضا اسکندری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

جیبی

قیمت

100000ریال

ناگفته ها
ناگفته ها

کد: 66075

گروه بندی: مقاله ادبی

مولف: حسن نراقی

ناگفته ها
120000ریال

ناگفته ها

مولف

حسن نراقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

خلاف جریان 1
خلاف جریان 1

کد: 65899

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: سعید زیباکلام

خلاف جریان 1
70000ریال

خلاف جریان 1

ناشر

سوره مهر

مولف

سعید زیباکلام

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

خلاف جریان 2
خلاف جریان 2

کد: 65900

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سوره مهر

مولف: سعید زیباکلام

خلاف جریان 2
80000ریال

خلاف جریان 2

ناشر

سوره مهر

مولف

سعید زیباکلام

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

نابهنگامی معنا (چند جستار ادبی 1)
نابهنگامی معنا (چند جستار ادبی 1)

کد: 64848

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نشانه

مولف: عبدالرحمان مجاهدنقی

نابهنگامی معنا (چند جستار ادبی 1)

ناشر

نشانه

مولف

عبدالرحمان مجاهدنقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

شاهنامه و فرهنگ ایران (مجموعه مقالات جلال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا)
شاهنامه و فرهنگ ایران (مجموعه مقالات جلال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا)

کد: 64608

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: سخن

مولف: جلال خالقی مطلق

مترجم: فرهاد اصلانی،معصومه پورتقی

شاهنامه و فرهنگ ایران (مجموعه مقالات جلال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا)

ناشر

سخن

مولف

جلال خالقی مطلق

مترجم

فرهاد اصلانی،معصومه پورتقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

ارج خرد (جشن نامه استاد جلال خالقی مطلق)
ارج خرد (جشن نامه استاد جلال خالقی مطلق)

کد: 63680

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: مروارید

مولف: فرهاد اصلانی

ارج خرد (جشن نامه استاد جلال خالقی مطلق)

ناشر

مروارید

مولف

فرهاد اصلانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال