مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
ساموئل خاچیکیان (مجموعه آثار ادبی)
ساموئل خاچیکیان (مجموعه آثار ادبی)

کد: 86661

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: جغد

مولف: ساموئل خاچیکیان

مترجم: ادوین خاچیکیان،واراند کورکجیان

ساموئل خاچیکیان (مجموعه آثار ادبی)

ناشر

جغد

مولف

ساموئل خاچیکیان

مترجم

ادوین خاچیکیان،واراند کورکجیان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

مجموعه هاینریش بل (7جلدی،باقاب)
مجموعه هاینریش بل (7جلدی،باقاب)

کد: 86630

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: هاینریش بل

مترجم: سارنگ ملکوتی

مجموعه هاینریش بل (7جلدی،باقاب)

ناشر

نگاه

مولف

هاینریش بل

مترجم

سارنگ ملکوتی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

2360000ریال

تندر
تندر

کد: 86386

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: ماهریس

مولف: زکریا تامر

مترجم: محمدرضا مرعشی پور

تندر
250000ریال

تندر

ناشر

ماهریس

مولف

زکریا تامر

مترجم

محمدرضا مرعشی پور

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)
مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)

کد: 86088

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: رول دال

مترجم: تیمور قادری

مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)

ناشر

مهتاب

مولف

رول دال

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

کد: 86089

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)
بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

کد: 86090

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمر قادری

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمر قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

کد: 86091

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

کد: 86093

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

کد: 86094

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

کد: 86095

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

کد: 86096

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

کد: 86097

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

کد: 86101

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

شرط بندی و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار11)
شرط بندی و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار11)

کد: 86102

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

شرط بندی و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار11)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

کد: 86103

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان چخوف

مترجم: تیمور قادری

قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

اتاق شگفتی ها
اتاق شگفتی ها

کد: 86030

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علم

مولف: ژولین ساندرل

مترجم: پارسا حاجی حسینی

اتاق شگفتی ها
435000ریال

اتاق شگفتی ها

ناشر

علم

مولف

ژولین ساندرل

مترجم

پارسا حاجی حسینی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

435000ریال

مرد بیست و چند انگشتی
مرد بیست و چند انگشتی

کد: 85951

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: مهدی رعنائی

مرد بیست و چند انگشتی

ناشر

هرمس

مولف

مهدی رعنائی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

85000ریال

آواز قو
آواز قو

کد: 85799

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کارآگاه،هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: نیما حضرتی

آواز قو
140000ریال

آواز قو

ناشر

کارآگاه،هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

نیما حضرتی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

داستان های کهن اسکاندیناوی (اساطیر اسکاندیناوی)
داستان های کهن اسکاندیناوی (اساطیر اسکاندیناوی)

کد: 85490

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: یوبان

مولف: نیل گیمن

مترجم: جواد همایون پور

داستان های کهن اسکاندیناوی (اساطیر اسکاندیناوی)

ناشر

یوبان

مولف

نیل گیمن

مترجم

جواد همایون پور

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

320000ریال

آدم خوشبخت (مجموعه آثار10)
آدم خوشبخت (مجموعه آثار10)

کد: 85616

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: عزیز نسین

مترجم: رضا همراه

آدم خوشبخت (مجموعه آثار10)

ناشر

نگاه

مولف

عزیز نسین

مترجم

رضا همراه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

دختر شایسته شهرمون (مجموعه آثار11)
دختر شایسته شهرمون (مجموعه آثار11)

کد: 85619

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: عزیز نسین

مترجم: رضا همراه

دختر شایسته شهرمون (مجموعه آثار11)

ناشر

نگاه

مولف

عزیز نسین

مترجم

رضا همراه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

شوهر آمریکایی (مجموعه آثار 8)
شوهر آمریکایی (مجموعه آثار 8)

کد: 85621

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: عزیز نسین

مترجم: رضا همراه

شوهر آمریکایی (مجموعه آثار 8)

ناشر

نگاه

مولف

عزیز نسین

مترجم

رضا همراه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

میز یک کارمند (مجموعه آثار12)
میز یک کارمند (مجموعه آثار12)

کد: 85622

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: عزیز نسین

مترجم: قدیر گلکاریان

میز یک کارمند (مجموعه آثار12)

ناشر

نگاه

مولف

عزیز نسین

مترجم

قدیر گلکاریان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

330000ریال

بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید
بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

کد: 85485

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: یوبان

مولف: امیلی چاما و دیگران

مترجم: سلمان ثابت

بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

ناشر

یوبان

مولف

امیلی چاما و دیگران

مترجم

سلمان ثابت

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

مجموعه جان استن بک (7جلدی،باقاب)
مجموعه جان استن بک (7جلدی،باقاب)

کد: 85237

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: جان اشتاین بک

مترجم: سیروس طاهباز و دیگران

مجموعه جان استن بک (7جلدی،باقاب)

ناشر

نگاه

مولف

جان اشتاین بک

مترجم

سیروس طاهباز و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1575000ریال

مجموعه پاتریک مودیانو (5جلدی،باقاب)
مجموعه پاتریک مودیانو (5جلدی،باقاب)

کد: 85235

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: پاتریک مودیانو

مترجم: نازنین عرب

مجموعه پاتریک مودیانو (5جلدی،باقاب)

ناشر

نگاه

مولف

پاتریک مودیانو

مترجم

نازنین عرب

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

850000ریال

مجموعه کلاسیک های 8 کتاب (آوای وحش،هایدی و…)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه کلاسیک های 8 کتاب (آوای وحش،هایدی و…)،(8جلدی،باقاب)

کد: 85030

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: قدیانی

مولف: جین وبستر و دیگران

مترجم: مهرداد مهدویان و دیگران

مجموعه کلاسیک های 8 کتاب (آوای وحش،هایدی و…)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

جین وبستر و دیگران

مترجم

مهرداد مهدویان و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

1580000ریال

ازدواج آماتوری
ازدواج آماتوری

کد: 84759

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: آن تایلر

مترجم: کیهان بهمنی

ازدواج آماتوری

ناشر

ثالث

مولف

آن تایلر

مترجم

کیهان بهمنی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

از بانوان نویسنده چه خبر؟
از بانوان نویسنده چه خبر؟

کد: 84528

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نیستان

مولف: کاترین آن پورتر و دیگران

مترجم: لیدا طرزی

از بانوان نویسنده چه خبر؟

ناشر

نیستان

مولف

کاترین آن پورتر و دیگران

مترجم

لیدا طرزی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

قصه هایی برای پدران،فرزندان،نوه ها
قصه هایی برای پدران،فرزندان،نوه ها

کد: 84492

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مکتوب

مولف: پائولو کوئلیو

مترجم: ایلیا حریری

قصه هایی برای پدران،فرزندان،نوه ها

ناشر

مکتوب

مولف

پائولو کوئلیو

مترجم

ایلیا حریری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

دومین بهار (داستانهای دهه 80 و 90 میلادی)
دومین بهار (داستانهای دهه 80 و 90 میلادی)

کد: 84243

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: بیدگل

مولف: آلیستر مک لاود

مترجم: پژمان طهرانیان

دومین بهار (داستانهای دهه 80 و 90 میلادی)

ناشر

بیدگل

مولف

آلیستر مک لاود

مترجم

پژمان طهرانیان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

آنک آخرالزمان (داستان های مرگینگی،بینامتن های آپوکالیپسی)
آنک آخرالزمان (داستان های مرگینگی،بینامتن های آپوکالیپسی)

کد: 84251

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: پیدایش

مولف: جی جی بالارد و دیگران

مترجم: شبنم بزرگی

آنک آخرالزمان (داستان های مرگینگی،بینامتن های آپوکالیپسی)

ناشر

پیدایش

مولف

جی جی بالارد و دیگران

مترجم

شبنم بزرگی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

310000ریال