مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

کد: 91700

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

کد: 91734

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

کد: 91737

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)
دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)

کد: 91647

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: روزنه

مولف: محمد بهشتی

دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)

ناشر

روزنه

مولف

محمد بهشتی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

595000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

کد: 91561

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

کد: 91594

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)
پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)

کد: 91599

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: مهدی سیدی فرخد

پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)

ناشر

نشر نی

مولف

مهدی سیدی فرخد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

کد: 91600

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)
تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)

کد: 91554

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)

ناشر

نشر نی

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)

کد: 91516

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

کد: 91312

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمدرضا شفیعی کدکنی

مترجم: حجت الله اصیل

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

ناشر

نشر نی

مولف

محمدرضا شفیعی کدکنی

مترجم

حجت الله اصیل

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

پایه گذاران نثر جدید فارسی
پایه گذاران نثر جدید فارسی

کد: 91362

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: حسن کامشاد

پایه گذاران نثر جدید فارسی

ناشر

نشر نی

مولف

حسن کامشاد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

شکاریم یک سر همه پیش مرگ (جستارها،گفتارها و نوشتارها)
شکاریم یک سر همه پیش مرگ (جستارها،گفتارها و نوشتارها)

کد: 91247

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: شاهرخ مسکوب

شکاریم یک سر همه پیش مرگ (جستارها،گفتارها و نوشتارها)

ناشر

نشر نی

مولف

شاهرخ مسکوب

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)
به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)

کد: 91250

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: رضا بهاری

به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)

ناشر

نشر نی

مولف

رضا بهاری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

دستور زبان فارسی معاصر
دستور زبان فارسی معاصر

کد: 91052

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها

مولف: ژیلبر لازار

مترجم: مهستی بحرینی

دستور زبان فارسی معاصر

ناشر

هرمس،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها

مولف

ژیلبر لازار

مترجم

مهستی بحرینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

یادداشت های مترسک
یادداشت های مترسک

کد: 90849

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نیستان

مولف: علیرضا غفاری

یادداشت های مترسک

ناشر

نیستان

مولف

علیرضا غفاری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)
بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)

کد: 90735

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کتاب کوچه

مولف: عباس نادری

بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)

ناشر

کتاب کوچه

مولف

عباس نادری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

گفت و گوهایی درباره خواندن
گفت و گوهایی درباره خواندن

کد: 90151

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کتاب آمه

مولف: ندا موحدی پور و دیگران

گفت و گوهایی درباره خواندن

ناشر

کتاب آمه

مولف

ندا موحدی پور و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

باغ زندگانی:گزیده گلستان سعدی (قند پارسی 2)
باغ زندگانی:گزیده گلستان سعدی (قند پارسی 2)

کد: 90114

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جهان کتاب

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

باغ زندگانی:گزیده گلستان سعدی (قند پارسی 2)

ناشر

جهان کتاب

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

چهار کمان و یک تیر:گزیده بهارستان عبدالرحمن جامی (قند پارسی 1)
چهار کمان و یک تیر:گزیده بهارستان عبدالرحمن جامی (قند پارسی 1)

کد: 90121

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جهان کتاب

مولف: عبدالرحمن بن احمد جامی

چهار کمان و یک تیر:گزیده بهارستان عبدالرحمن جامی (قند پارسی 1)

ناشر

جهان کتاب

مولف

عبدالرحمن بن احمد جامی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)
آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)

کد: 90112

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جهان کتاب

مولف: کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی

آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)

ناشر

جهان کتاب

مولف

کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

دفتری برای ایران (نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی)
دفتری برای ایران (نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی)

کد: 89573

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف: گودرز رشتیانی

دفتری برای ایران (نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی)

ناشر

سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف

گودرز رشتیانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنت ادبی ما
از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنت ادبی ما

کد: 89440

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: فرزاد بالو

از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنت ادبی ما

ناشر

زوار

مولف

فرزاد بالو

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

هرمنوتیک
هرمنوتیک

کد: 89441

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: فرزاد بالو

هرمنوتیک
550000ریال

هرمنوتیک

ناشر

زوار

مولف

فرزاد بالو

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

از چشم سیمرغ (چکیده رویدادهای شاهنامه)
از چشم سیمرغ (چکیده رویدادهای شاهنامه)

کد: 89233

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: لوح فکر

مولف: محمدابراهیم محجوب

از چشم سیمرغ (چکیده رویدادهای شاهنامه)

ناشر

لوح فکر

مولف

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

600000ریال

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 2 (با رویکرد ژانری)
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 2 (با رویکرد ژانری)

کد: 88824

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: فاطمی

مولف: مهدی زرقانی

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 2 (با رویکرد ژانری)

ناشر

فاطمی

مولف

مهدی زرقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 3 (با رویکرد ژانری)
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 3 (با رویکرد ژانری)

کد: 88825

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: فاطمی

مولف: مهدی زرقانی

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 3 (با رویکرد ژانری)

ناشر

فاطمی

مولف

مهدی زرقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

چگونه می نویسم:12 روش از 12 زندگی نامه نویس معاصر (ادبیات10)
چگونه می نویسم:12 روش از 12 زندگی نامه نویس معاصر (ادبیات10)

کد: 88741

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کتاب خورشید

مولف: کاظم رهبر

چگونه می نویسم:12 روش از 12 زندگی نامه نویس معاصر (ادبیات10)

ناشر

کتاب خورشید

مولف

کاظم رهبر

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطی)،(گلاسه،باقاب)
کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطی)،(گلاسه،باقاب)

کد: 15669

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زرین و سیمین

مولف: محمدحسن سمسار

مترجم: کریم امامی

کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطی)،(گلاسه،باقاب)

ناشر

زرین و سیمین

مولف

محمدحسن سمسار

مترجم

کریم امامی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رحلی

قیمت

9500000ریال

قصه ها از کجا می آیند (از فیلمنامه نویسی و زندگی)،(تجربه ی نوشتن 1)
قصه ها از کجا می آیند (از فیلمنامه نویسی و زندگی)،(تجربه ی نوشتن 1)

کد: 87031

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: اطراف

مولف: اصغر عبداللهی

قصه ها از کجا می آیند (از فیلمنامه نویسی و زندگی)،(تجربه ی نوشتن 1)

ناشر

اطراف

مولف

اصغر عبداللهی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

بهرام بیضایی؛زبان،هویت و قدرت
بهرام بیضایی؛زبان،هویت و قدرت

کد: 86962

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: روزنه

مولف: رضا ترنیان

بهرام بیضایی؛زبان،هویت و قدرت

ناشر

روزنه

مولف

رضا ترنیان

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

545000ریال

نقش هایی به یاد:گذری بر ادبیات خاطره نویسی (زندگی نگاره ها 1)
نقش هایی به یاد:گذری بر ادبیات خاطره نویسی (زندگی نگاره ها 1)

کد: 86951

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: گمان

مولف: احمد اخوت

نقش هایی به یاد:گذری بر ادبیات خاطره نویسی (زندگی نگاره ها 1)

ناشر

گمان

مولف

احمد اخوت

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

650000ریال