مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
کله قن (شعر و واژگان عامیانه مردم کرمان)
کله قن (شعر و واژگان عامیانه مردم کرمان)

کد: 18358

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: خدمات فرهنگی کرمان

مولف: مهران راد

کله قن (شعر و واژگان عامیانه مردم کرمان)

ناشر

خدمات فرهنگی کرمان

مولف

مهران راد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

زبان:بازتاب زمان،فرهنگ و اندیشه
زبان:بازتاب زمان،فرهنگ و اندیشه

کد: 18165

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: نادر جهانگیری

زبان:بازتاب زمان،فرهنگ و اندیشه

ناشر

آگاه

مولف

نادر جهانگیری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

مسائل زبان شناسی نوین
مسائل زبان شناسی نوین

کد: 17882

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگه

مولف: محمدرضا باطنی

مسائل زبان شناسی نوین

ناشر

آگه

مولف

محمدرضا باطنی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

داستان های پرآب چشم
داستان های پرآب چشم

کد: 17789

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: علی ایمانی

داستان های پرآب چشم

ناشر

زوار

مولف

علی ایمانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

55000ریال

چهار فصل در بازخوانی شعر
چهار فصل در بازخوانی شعر

کد: 17760

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدرحیم اخوت

چهار فصل در بازخوانی شعر

ناشر

آگاه

مولف

محمدرحیم اخوت

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

کلیله و دمنه (متن کامل)
کلیله و دمنه (متن کامل)

کد: 17743

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: ابوالمعالی نصرالله منشی

کلیله و دمنه (متن کامل)

ناشر

بهزاد

مولف

ابوالمعالی نصرالله منشی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی
درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی

کد: 17517

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: افراز

مولف: فتح الله بی نیاز

درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی

ناشر

افراز

مولف

فتح الله بی نیاز

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی)،(2جلدی)
تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی)،(2جلدی)

کد: 17502

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مروارید

مولف: ادوارد گرانویل براون

مترجم: علی پاشاصالح،فتح الله مجتبائی

تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی)،(2جلدی)

ناشر

مروارید

مولف

ادوارد گرانویل براون

مترجم

علی پاشاصالح،فتح الله مجتبائی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)
فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

کد: 17334

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمود فتوحی،حبیب الله عباسی

فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

ناشر

سخن

مولف

محمود فتوحی،حبیب الله عباسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

بلاغت فارسی (معانی و بیان)
بلاغت فارسی (معانی و بیان)

کد: 17244

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آیدین

مولف: احمد گلی

بلاغت فارسی (معانی و بیان)

ناشر

آیدین

مولف

احمد گلی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

زنان در داستان (قهرمانان زن در داستان های زنان داستان نویس ایران)
زنان در داستان (قهرمانان زن در داستان های زنان داستان نویس ایران)

کد: 17225

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مروارید

مولف: نرگس باقری

زنان در داستان (قهرمانان زن در داستان های زنان داستان نویس ایران)

ناشر

مروارید

مولف

نرگس باقری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ادبیات زندان
ادبیات زندان

کد: 17169

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آفرینش

مولف: روح الله مهدی پورعمرانی

ادبیات زندان
280000ریال

ادبیات زندان

ناشر

آفرینش

مولف

روح الله مهدی پورعمرانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

در های و هوی باد:زندگی و شعر حمید مصدق (چهره های شعر معاصر ایران)
در های و هوی باد:زندگی و شعر حمید مصدق (چهره های شعر معاصر ایران)

کد: 17080

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: ثالث

مولف: احمد ابومحبوب

در های و هوی باد:زندگی و شعر حمید مصدق (چهره های شعر معاصر ایران)

ناشر

ثالث

مولف

احمد ابومحبوب

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

فارسی مقدماتی
فارسی مقدماتی

کد: 16955

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: فرج الله موسوی،محمدحسین مجدم

فارسی مقدماتی
120000ریال

فارسی مقدماتی

ناشر

زوار

مولف

فرج الله موسوی،محمدحسین مجدم

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

ادبیات کهن ادبیات نو
ادبیات کهن ادبیات نو

کد: 16850

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: پیک بهار

مولف: محمدرضا یوسفی

ادبیات کهن ادبیات نو

ناشر

پیک بهار

مولف

محمدرضا یوسفی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

35000ریال

دیداری با اهل قلم (2جلدی)
دیداری با اهل قلم (2جلدی)

کد: 16643

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: علمی

مولف: غلامحسین یوسفی

دیداری با اهل قلم (2جلدی)

ناشر

علمی

مولف

غلامحسین یوسفی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1950000ریال

عناصر داستان
عناصر داستان

کد: 16458

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: جمال میرصادقی

عناصر داستان
1500000ریال

عناصر داستان

ناشر

سخن

مولف

جمال میرصادقی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال

مختارنامه (مجموعه آثار عطار 5)
مختارنامه (مجموعه آثار عطار 5)

کد: 16346

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

مختارنامه (مجموعه آثار عطار 5)

ناشر

سخن

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

الهی نامه (مجموعه آثار عطار 2)
الهی نامه (مجموعه آثار عطار 2)

کد: 16347

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

الهی نامه (مجموعه آثار عطار 2)

ناشر

سخن

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1750000ریال

قنبرعلی (مجموعه آثار جمالزاده13)
قنبرعلی (مجموعه آثار جمالزاده13)

کد: 16321

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمدعلی جمالزاده

مترجم: محمدعلی جمالزاده

قنبرعلی (مجموعه آثار جمالزاده13)

ناشر

سخن

مولف

محمدعلی جمالزاده

مترجم

محمدعلی جمالزاده

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نامه های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه آثار جمالزاده21)
نامه های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه آثار جمالزاده21)

کد: 16302

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمدعلی جمالزاده

نامه های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه آثار جمالزاده21)

ناشر

سخن

مولف

محمدعلی جمالزاده

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)
ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)

کد: 16152

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: فردوس

مولف: مصطفی علی پور

ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)

ناشر

فردوس

مولف

مصطفی علی پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

فارسی عمومی جدید
فارسی عمومی جدید

کد: 15953

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: فرج الله موسوی،محمد حسین مجدم

فارسی عمومی جدید

ناشر

زوار

مولف

فرج الله موسوی،محمد حسین مجدم

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

دستور مختصر تاریخی زبان فارسی
دستور مختصر تاریخی زبان فارسی

کد: 15954

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: خسرو فرشیدورد

دستور مختصر تاریخی زبان فارسی

ناشر

زوار

مولف

خسرو فرشیدورد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

گذری بر داستان نویسی فارسی
گذری بر داستان نویسی فارسی

کد: 15881

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: ثالث

مولف: مهوش قویمی

گذری بر داستان نویسی فارسی

ناشر

ثالث

مولف

مهوش قویمی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

چهار مقاله
چهار مقاله

کد: 15842

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آیدین

مولف: الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

چهار مقاله
250000ریال

چهار مقاله

ناشر

آیدین

مولف

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

چشم انداز شعر معاصر ایران (جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستم)
چشم انداز شعر معاصر ایران (جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستم)

کد: 15644

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: ثالث

مولف: مهدی زرقانی

چشم انداز شعر معاصر ایران (جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستم)

ناشر

ثالث

مولف

مهدی زرقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

گزیده متون ادب فارسی
گزیده متون ادب فارسی

کد: 15635

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: حمیرا زمردی و دیگران

گزیده متون ادب فارسی

ناشر

زوار

مولف

حمیرا زمردی و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

شرح دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی 1
شرح دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی 1

کد: 15610

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمدحسین محمدی،محمدرضا برزگرخالقی

شرح دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی 1

ناشر

زوار

مولف

محمدحسین محمدی،محمدرضا برزگرخالقی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

زیباتری از جنون:زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی (چهره های شعر معاصر ایران)
زیباتری از جنون:زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی (چهره های شعر معاصر ایران)

کد: 15578

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: ثالث

مولف: علی باباچاهی

زیباتری از جنون:زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی (چهره های شعر معاصر ایران)

ناشر

ثالث

مولف

علی باباچاهی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گزیده قابوس نامه و سیاست نامه
گزیده قابوس نامه و سیاست نامه

کد: 15555

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جامی

مولف: کیکاوس بن اسکندر عنصر المعالی

گزیده قابوس نامه و سیاست نامه

ناشر

جامی

مولف

کیکاوس بن اسکندر عنصر المعالی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

معراج شقایق (تحلیل ساختاری شعر سهراب سپهری)
معراج شقایق (تحلیل ساختاری شعر سهراب سپهری)

کد: 15546

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مروارید

مولف: محمدتقی غیاثی

معراج شقایق (تحلیل ساختاری شعر سهراب سپهری)

ناشر

مروارید

مولف

محمدتقی غیاثی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال