مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
شکل گیری زبان فارسی (زبان و ادبیات22)
شکل گیری زبان فارسی (زبان و ادبیات22)

کد: 48766

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: ژیلبر لازار

مترجم: مهستی بحرینی

شکل گیری زبان فارسی (زبان و ادبیات22)

ناشر

هرمس

مولف

ژیلبر لازار

مترجم

مهستی بحرینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

زبان فارسی معیار
زبان فارسی معیار

کد: 48708

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: ناصر قلی سارلی

زبان فارسی معیار

ناشر

هرمس

مولف

ناصر قلی سارلی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

زبان در عرصه های ذهن و جامعه (زبان و ادبیات59)
زبان در عرصه های ذهن و جامعه (زبان و ادبیات59)

کد: 48673

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: لطف الله یارمحمدی

زبان در عرصه های ذهن و جامعه (زبان و ادبیات59)

ناشر

هرمس

مولف

لطف الله یارمحمدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

95000ریال

زبان شناسی و آسیب شناسی زبان (زبان و ادبیات16)
زبان شناسی و آسیب شناسی زبان (زبان و ادبیات16)

کد: 48622

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: رضا نیلی پور

زبان شناسی و آسیب شناسی زبان (زبان و ادبیات16)

ناشر

هرمس

مولف

رضا نیلی پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

دستور زبان فارسی معاصر (زبان و ادبیات21)
دستور زبان فارسی معاصر (زبان و ادبیات21)

کد: 48630

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: ژیلبر لازار

مترجم: مهستی بحرینی

دستور زبان فارسی معاصر (زبان و ادبیات21)

ناشر

هرمس

مولف

ژیلبر لازار

مترجم

مهستی بحرینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

جمشید جام معانی (شرح نامه خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابو اسحاق ابراهیم باکویی)
جمشید جام معانی (شرح نامه خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابو اسحاق ابراهیم باکویی)

کد: 48541

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: خاقانی شروانی

جمشید جام معانی (شرح نامه خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابو اسحاق ابراهیم باکویی)

ناشر

زوار

مولف

خاقانی شروانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان
بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

کد: 48392

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: احمدرضا احمدی

بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

ناشر

نیماژ

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

139000ریال

به دانش بزرگ و به همت بلند (…احمد سمیعی (گیلانی)،(جشن نامه ها و یادنامه ها 8)
به دانش بزرگ و به همت بلند (…احمد سمیعی (گیلانی)،(جشن نامه ها و یادنامه ها 8)

کد: 48326

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

به دانش بزرگ و به همت بلند (…احمد سمیعی (گیلانی)،(جشن نامه ها و یادنامه ها 8)

ناشر

هرمس

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

آگهی های مادر رجب که در مطبوعات ایران خطاب به فرزندش رجب منشر شده است
آگهی های مادر رجب که در مطبوعات ایران خطاب به فرزندش رجب منشر شده است

کد: 48213

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: روزنه

آگهی های مادر رجب که در مطبوعات ایران خطاب به فرزندش رجب منشر شده است

ناشر

روزنه

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

در یک پرانتز به دنیا آمدم
در یک پرانتز به دنیا آمدم

کد: 48133

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مشکی

مولف: احمدرضا احمدی

در یک پرانتز به دنیا آمدم

ناشر

مشکی

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

جیبی

قیمت

40000ریال

حکایت المشایخ
حکایت المشایخ

کد: 48000

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: پاسارگاد

مولف: عبدالله طیوری خواه

حکایت المشایخ
120000ریال

حکایت المشایخ

ناشر

پاسارگاد

مولف

عبدالله طیوری خواه

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تاریخ ادبیات فارسی17 (ادبیات ایران پیش از اسلام)
تاریخ ادبیات فارسی17 (ادبیات ایران پیش از اسلام)

کد: 47914

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: گروهی از ایران شناسان

تاریخ ادبیات فارسی17 (ادبیات ایران پیش از اسلام)

ناشر

سخن

مولف

گروهی از ایران شناسان

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات
رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات

کد: 47833

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: سیروس پرهام

رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات

ناشر

آگاه

مولف

سیروس پرهام

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

نظریه ی بی کرانگی
نظریه ی بی کرانگی

کد: 47834

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: سیامک وکیلی

نظریه ی بی کرانگی

ناشر

آگاه

مولف

سیامک وکیلی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

عشق صوفیانه در آینه استعاره (نگین های زبان شناسی19)
عشق صوفیانه در آینه استعاره (نگین های زبان شناسی19)

کد: 47676

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: علمی

مولف: زهره هاشمی

عشق صوفیانه در آینه استعاره (نگین های زبان شناسی19)

ناشر

علمی

مولف

زهره هاشمی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

395000ریال

عمو جمال (نامه های سید محمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی)
عمو جمال (نامه های سید محمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی)

کد: 47633

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمدعلی جمالزاده

عمو جمال (نامه های سید محمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی)

ناشر

زوار

مولف

محمدعلی جمالزاده

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تاریخ ادبیات فارسی 1 (مقدمه ای کلی بر ادبیات فارسی)
تاریخ ادبیات فارسی 1 (مقدمه ای کلی بر ادبیات فارسی)

کد: 47621

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: گروهی از ایران شناسان

مترجم: مجدالدین کیوانی

تاریخ ادبیات فارسی 1 (مقدمه ای کلی بر ادبیات فارسی)

ناشر

سخن

مولف

گروهی از ایران شناسان

مترجم

مجدالدین کیوانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

تاریخ ادبیات فارسی18 (ادبیات شفاهی زبان های ایرانی)
تاریخ ادبیات فارسی18 (ادبیات شفاهی زبان های ایرانی)

کد: 47622

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: گروهی از ایران شناسان

مترجم: غلامحسین کریمی و دیگران

تاریخ ادبیات فارسی18 (ادبیات شفاهی زبان های ایرانی)

ناشر

سخن

مولف

گروهی از ایران شناسان

مترجم

غلامحسین کریمی و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

بدیع از بلاغت
بدیع از بلاغت

کد: 47632

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: جواد مرتضایی

بدیع از بلاغت
165000ریال

بدیع از بلاغت

ناشر

زوار

مولف

جواد مرتضایی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

دستور مختصر امروز بر پایه زبانشناسی جدید
دستور مختصر امروز بر پایه زبانشناسی جدید

کد: 21583

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: خسرو فرشیدورد

دستور مختصر امروز بر پایه زبانشناسی جدید

ناشر

سخن

مولف

خسرو فرشیدورد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

275000ریال

فرهنگ ادبی پیامک
فرهنگ ادبی پیامک

کد: 47562

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: علی اصغر ارجی،ایرج شهبازی

فرهنگ ادبی پیامک

ناشر

سخن

مولف

علی اصغر ارجی،ایرج شهبازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

نسیم عطر گردان (فرهنگ اشعار حافظ برای جوانان)
نسیم عطر گردان (فرهنگ اشعار حافظ برای جوانان)

کد: 25169

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: حسن انوری

نسیم عطر گردان (فرهنگ اشعار حافظ برای جوانان)

ناشر

سخن

مولف

حسن انوری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

ساختار داستانی حکایت های عرفانی
ساختار داستانی حکایت های عرفانی

کد: 24012

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: قدسیه رضوانیان

ساختار داستانی حکایت های عرفانی

ناشر

سخن

مولف

قدسیه رضوانیان

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

راهنمای دستور زبان فارسی 1و2
راهنمای دستور زبان فارسی 1و2

کد: 23510

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: حسن انوری،یوسف عالی عباس آباد

راهنمای دستور زبان فارسی 1و2

ناشر

سخن

مولف

حسن انوری،یوسف عالی عباس آباد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

بلاغت تصویر
بلاغت تصویر

کد: 47554

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمود فتوحی

بلاغت تصویر
700000ریال

بلاغت تصویر

ناشر

سخن

مولف

محمود فتوحی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

700000ریال

آیین نگارش (مقاله علمی-پژوهشی)
آیین نگارش (مقاله علمی-پژوهشی)

کد: 16844

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمود فتوحی

آیین نگارش (مقاله علمی-پژوهشی)

ناشر

سخن

مولف

محمود فتوحی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

از فن نگارش تا هنر نویسندگی
از فن نگارش تا هنر نویسندگی

کد: 16836

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: حسن احمدی گیوی

از فن نگارش تا هنر نویسندگی

ناشر

سخن

مولف

حسن احمدی گیوی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

فارسی عمومی
فارسی عمومی

کد: 29332

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: حسن انوری،یوسف عالی عباس آباد

فارسی عمومی
65000ریال

فارسی عمومی

ناشر

سخن

مولف

حسن انوری،یوسف عالی عباس آباد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

کد: 16652

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: احمد تفضلی

تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

ناشر

سخن

مولف

احمد تفضلی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

بنگاله در قند پارسی (گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند)
بنگاله در قند پارسی (گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند)

کد: 47019

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: فتح الله مجتبائی

بنگاله در قند پارسی (گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند)

ناشر

سخن

مولف

فتح الله مجتبائی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی
طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی

کد: 47054

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: اکرم گلشنی

طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی

ناشر

سخن

مولف

اکرم گلشنی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

یادداشتهای درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی
یادداشتهای درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی

کد: 18639

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: غلامحسین یوسفی

یادداشتهای درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی

ناشر

سخن

مولف

غلامحسین یوسفی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

39000ریال