مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
در حال بارگذاری
فرهنگ توصیفی صرف (فرهنگنامه های زبان شناسی12)
فرهنگ توصیفی صرف (فرهنگنامه های زبان شناسی12)

کد: 92366

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: علمی

مولف: ویدا شقاقی

فرهنگ توصیفی صرف (فرهنگنامه های زبان شناسی12)

ناشر

علمی

مولف

ویدا شقاقی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

مکاتیب سنایی
مکاتیب سنایی

کد: 92371

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی

مکاتیب سنایی
750000ریال

مکاتیب سنایی

ناشر

سخن

مولف

ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

از کوروش تا آیدا (روایتی نو از داستانهای عاشقانه فرهنگ ایران زمین)،(3جلدی)
از کوروش تا آیدا (روایتی نو از داستانهای عاشقانه فرهنگ ایران زمین)،(3جلدی)

کد: 92294

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمدرضا برزگرخالقی،محمد آخوندی

از کوروش تا آیدا (روایتی نو از داستانهای عاشقانه فرهنگ ایران زمین)،(3جلدی)

ناشر

زوار

مولف

محمدرضا برزگرخالقی،محمد آخوندی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2800000ریال

مقاله ها و رساله ها
مقاله ها و رساله ها

کد: 92165

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: غلامرضا رشیدیاسمی

مقاله ها و رساله ها

ناشر

سخن

مولف

غلامرضا رشیدیاسمی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

درخت در خودش راه می رود (مجموعه نثر ادبی)
درخت در خودش راه می رود (مجموعه نثر ادبی)

کد: 92077

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نیستان

مولف: قربان ولیئی

درخت در خودش راه می رود (مجموعه نثر ادبی)

ناشر

نیستان

مولف

قربان ولیئی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

15000ریال

واج شناسی شاهنامه (پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه)
واج شناسی شاهنامه (پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه)

کد: 91957

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: جلال خالقی مطلق

واج شناسی شاهنامه (پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه)

ناشر

سخن

مولف

جلال خالقی مطلق

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)

کد: 91915

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

890000ریال

آذربایجان و شاهنامه (تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان،ترکان و زبان ترکی)
آذربایجان و شاهنامه (تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان،ترکان و زبان ترکی)

کد: 91859

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: سجاد آیدنلو

آذربایجان و شاهنامه (تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان،ترکان و زبان ترکی)

ناشر

سخن

مولف

سجاد آیدنلو

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)
تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)

کد: 91680

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

کد: 91700

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)

کد: 91706

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی،کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی،کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

کد: 91734

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی،کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

کد: 91737

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی (پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه)
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی (پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه)

کد: 91676

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمدغنیمی هلال

مترجم: هادی نظری منظم،ریحانه منصوری

لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی (پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه)

ناشر

نشر نی

مولف

محمدغنیمی هلال

مترجم

هادی نظری منظم،ریحانه منصوری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

کد: 91594

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)
پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)

کد: 91599

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: مهدی سیدی

پنج گفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)

ناشر

نشر نی

مولف

مهدی سیدی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

کد: 91600

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)
دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)

کد: 91647

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: روزنه

مولف: محمد بهشتی

دلگردی ها (یادداشت های کوتاه،دفتر چهارم)

ناشر

روزنه

مولف

محمد بهشتی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

595000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

کد: 91561

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

مبانی سبک شناسی
مبانی سبک شناسی

کد: 91452

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: پیتر وردانک

مترجم: محمد غفاری

مبانی سبک شناسی

ناشر

نشر نی

مولف

پیتر وردانک

مترجم

محمد غفاری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)

کد: 91516

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)

ناشر

نشر نی

مولف

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)
تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)

کد: 91554

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: محمد دهقانی

تاریخ و ادبیات ایران 8 (شاهنامه فردوسی)

ناشر

نشر نی

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

محمد دهقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

کد: 91312

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: محمدرضا شفیعی کدکنی

مترجم: حجت الله اصیل

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما

ناشر

نشر نی

مولف

محمدرضا شفیعی کدکنی

مترجم

حجت الله اصیل

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

پایه گذاران نثر جدید فارسی
پایه گذاران نثر جدید فارسی

کد: 91362

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: حسن کامشاد

پایه گذاران نثر جدید فارسی

ناشر

نشر نی

مولف

حسن کامشاد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)
به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)

کد: 91250

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نشر نی

مولف: رضا بهاری

به زبان آدمیزاد (یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای)

ناشر

نشر نی

مولف

رضا بهاری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دستور زبان فارسی معاصر
دستور زبان فارسی معاصر

کد: 91052

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها

مولف: ژیلبر لازار

مترجم: مهستی بحرینی

دستور زبان فارسی معاصر

ناشر

هرمس،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها

مولف

ژیلبر لازار

مترجم

مهستی بحرینی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

گلستان و بوستان (2زبانه)
گلستان و بوستان (2زبانه)

کد: 91021

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: هرمس

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

مترجم: ادوارد رهاتسک،جی.ام.ویکنز

گلستان و بوستان (2زبانه)

ناشر

هرمس

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

مترجم

ادوارد رهاتسک،جی.ام.ویکنز

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

1400000ریال

یادداشت های مترسک
یادداشت های مترسک

کد: 90849

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نیستان

مولف: علیرضا غفاری

یادداشت های مترسک

ناشر

نیستان

مولف

علیرضا غفاری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)
بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)

کد: 90735

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کتاب کوچه

مولف: عباس نادری

بی پرده با ماه (مجموعه نثر ادبی)

ناشر

کتاب کوچه

مولف

عباس نادری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

جامع التمثیل
جامع التمثیل

کد: 90227

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: محمدعلی حبله رودی

جامع التمثیل
1500000ریال

جامع التمثیل

ناشر

سخن

مولف

محمدعلی حبله رودی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

گفت و گوهایی درباره خواندن
گفت و گوهایی درباره خواندن

کد: 90151

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کتاب آمه

مولف: ندا موحدی پور و دیگران

گفت و گوهایی درباره خواندن

ناشر

کتاب آمه

مولف

ندا موحدی پور و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)
آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)

کد: 90112

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جهان کتاب

مولف: کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی

آیین زندگانی:گزیده قابوس نامه (قند پارسی 5)

ناشر

جهان کتاب

مولف

کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال