طرحِ مانایی

امروزه، تهدیدات زیادی زیست بوم ما را در معرض خطر قرار داده است. یکی از این مخاطرات جدی، کالاهای یک‌بار مصرف و به‌خصوص کیسه‌های پلاستیکی است که تجزیۀ آن‌ها هزاران سال طول می‌کشد و اثرات زیان باری برجای می‌گذارد.در پژوهش های جورج ودربی،پژوهشگر زمین شناس ، با عنوان« پلاستیک می بارد» پرسش های جدیدی در باره میزان پسماند پلاستیکی مطرح شده است که عملاً به هوا ،آب و خاک در همه نقاط زمین نفوذ می کند. ودربی می‌گوید:« من تصور می‌کنم مهم ترین نتیجه‌ای که می‌توانیم با مردم به اشتراک بگذاریم آن است که مقدار پلاستیک موجود در محیط، بیشتر از مقداری است که با چشم دیده می‌شود. پلاستیک باران و برف وجود دارد و بخشی از محیط زیست ما شده است.»

در نمونه‌های آب باران جمع‌آوری‌شده از سراسر کلرادو ، که زیر میکروسکوپ قرار گرفته‌است ، رنگین‌کمانی از الیاف‌های پلاستیکی و همچنین مهره‌ها و قطعاتی از این جنس دیده شده . این کشف، ودربی را ،که در واقع به دنبال بررسی آلودگی نیتروژن بود، شوکه کرد . او اضافه می‌کند:« این نتایج کاملاً‌ نامنتظره بودند. اگرچه پژوهشگران با دیگر بررسی‌های اخیر و کشـــف میکروپلاستیک‌ها در کوه‌های پیرنه ،گمان می‌برند که ذرات پلاستیک می‌توانند به همراه باد، صدها، و چه‌بسا هزاران کیلومتر سفر کنند، همخوان است.» همچنین در بررسی‌های پژوهشی دیگر،پژوهشگران با میکروپلاستیک‌ها در عمیق‌ترین نقاط اقیانوس‌ها، در دریاچه‌های بریتانیا و رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی ایالات متحده روبه‌رو شده‌اند.

گروه ما‌نیز تلاش می‌کند برای کاهش‌ آلودگی های پلاستیکی، راهکارهای عملیاتی فراهم آورد.کیف های پارچه‌ای تمام پنبۀ مانیز محصولی دوستدار محیط زیست و جایگزینی مناسب برای کیف های پلاستیکی یک‌بارمصرف است و از هر یک از آن ها‌می توان بارها استفاده کرده و جایگزین صدها کیسه پلاســــتیکی‌یکبا‌ر‌مصـرف‌شوند.‌
مانیز‌ در‌طی 7ســــال ‌اخیر‌ بیـش‌از یک میلیـون‌کیف پارچه ای تولید کرده، این کیسه ها محصولی اجتماعی هستند که زنان سرپرست خانواده دوخته می شود . مانیز به آموزش، توانمندسازی و ایجاد فرصت شغلی عادلانه برای ایشان متعهد است. درحال حاضر ،بیش از70زن‌سرپرست‌خانواده‌در‌کارگاه‌های مانیز ‌مشغول بکار هستند. گروه ما‌نیز تلاش می کند برای کاهش ‌ آلودگی های پلاستیکی، راهکارهای عملیاتی فراهم آورد.کیف های پارچه‌ای تمام پنبۀ مانیز محصولی دوستدار محیط زیست و جایگزینی مناسب برای کیف های پلاستیکی یک‌بارمصرف است و از هر یک از آن ها‌می توان بارها استفاده کرده و جایگزین صدها کیسه پلاســــتیکی‌یکبا‌ر‌مصـرف‌شوند.‌
مانیز‌ در‌طی 7ســــال ‌اخیر‌ بیـش‌از یک میلیـون‌کیف پارچه ای تولید کرده، این کیسه ها محصولی اجتماعی هستند که زنان سرپرست خانواده دوخته می شود . مانیز به آموزش، توانمندسازی و ایجاد فرصت شغلی عادلانه برای ایشان‌متعهد‌است.‌در حال حاضر بیش از 70 زن سرپرست خانواده در کارگاه های مانیز مشغول به کار هستند.

مؤسسۀ گسترش فرهنگ و مطالعات در راستای اهداف فرهنگی و زیست‌محیطی خود، طرحی را به نام طرح مانایی به اجرا گذاشته است. هدف این طرح «اصلاح رفتار یک بار مصرف» در زمینه‌های مختلف است که مصداق اولیه و ابتدایی آن کیسه‌های پلاستیکی است. فرهنگ استفاده از کیف‌های پارچه‌ای، که به دفعات می توان از آن ها استفاده کرد ،برای حمل کتاب و محصولات فرهنگی خریداری شده از کتابفروشی‌ها ، گام مهمی در پاکسازی طبیعت از زیان‌ها و سموم ناشی از پلاستیک است.طرح مانایی را با مشارکت اثرگذار ناشران،کتاب‌فروشی‌ها و مردم عزیزمان می توان اجرا کرد.
امید است که به یاری هم گامی مانا برداریم. همکارانی که قصد همکاری با ما دارند می توانند از طریق راه های زیر ، با ما در ارتباط باشند.