مطلبی از جی مگ
شهامت نه گفتن/ چگونه دست از تلاش برای جلب رضایت دیگران برداریم؟

شهامت نه گفتن/ چگونه دست از تلاش برای جلب رضایت دیگران برداریم؟

کتاب «شهامت نه گفتن»، نوشته‌ی متیو بیکر، به همت نشر دانژه به چاپ رسیده است. همه‌ی ما انسان‌ها تمایل داریم که دوست داشته شویم و مورد تأیید و پذیرش دیگران قرار بگیریم. علاقه و توجه دیگران، در ما حس تعلق را زنده می‌کند که یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است؛ اما باید این نکته‌ی مهم […]