سخنگوی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از محرومیت 156 ناشر از حضور در نمایشگاه سی ویکم خبر داد.

همایون امیرزاده امروز (23 اردیبهشت) در نشست خبری  سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار کرد: از نخستین روز نمایشگاه کارگروهی تخصصی در هیات رسیدگی به تخلفات ناشران با هدف رصد فعالیت این افراد و شناسایی موانع صنفی در نمایشگاه تشکیل شد.

وی ادامه داد: این کارگروه با دقت و وسواس اقدام به شناسایی مجموعه ناشران در حوزه های داخلی و خارجی کرد و حاصل بررسی های 10 روزه این کارگروه این بود که مجموعه ناشرانی که به مراکز پخش تبدیل شده بودند شناسایی شده و قبل از طرح در هیات رسیدگی به تخلفات تذکرات لازم را دریافت کردند.

به گفته امیرزاده، بر اساس آیین نامه انضباطی نمایشگاه کتاب تهران، ارائه کتاب سایر ناشران  در نمایشگاه کتاب از مصادیق تخلف است و با متخلف ها برخورد شد.

مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: از حدود سه سال پیش تاکنون یکی از مطالبات جدی صنف از وزارت ارشاد به خصوص معاونت فرهنگی برخورد قاطعانه با این مراکز پخش در نمایشگاه بود.

وی توضیح داد: به نظر می رسد با اقداماتی که در این دوره از نمایشگاه انجام شد، می توان ارزیابی کرد سال آینده غرفه هایی که بیشتر به مراکز پخش شباهت دارند به حداقل رسیده و یا به طور کلی از عرصه نمایشگاه حذف شوند.

وی افزود: هیات رسیدگی به تخلفات ناشران روز گذشته(جمعه) روز پرکاری را پشت سرگذاشت این هیات که قریب 60 درصد اعضای آن از صنوف هستند در مجموع 227 رای صادر کرد که بر اساس آن 156 ناشر به دلیل تخلفات صورت گرفته از حضور در نمایشگاه سال آینده محروم شدند.

به گفته امیرزاده، 146 مورد تخلف مربوط به ارائه و فروش کتب سایر ناشران بوده است. این موضوع جای نگرانی دارد، زیرا مراکز پخش بیش از 70 درصد از محتوای غرفه های خود را به کتاب های سایر ناشران اختصاص داده اند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع و جدی در این زمینه یادآور شد: هیات با پشتوانه مطالبات صنفی و گزارش های دقیق کارشناسی از سوی تشکل های نشر، مدیران سالن ها و مجموعه مجریان نمایشگاه بدون اغماض با این مصداق تخلف برخورد و آرای خود را صادر کرده است.

وی با بیان این که 39 مورد از مصادیق تخلف مربوط به نقد کردن بن کارت ها بوده، اظهار کرد: در این زمینه برخورد لازم انجام شد. قابل قبول نیست که یارانه های اندک حوزه نشر با نگاه سودجویانه این افراد در مسیری غیر از نشر هدایت شود.

سخنگوی نمایشگاه کتاب گفت: 59 مورد از تخلفات انجام شده منجر به جمع آوری کتاب، اخطار کتبی، اخذ تعهد و درج در پرونده شد. 156 مورد نیز اخطار کتبی گرفته و از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده و همه نمایشگاه های استانی محروم شدند.  هفت مورد از تخلفات نیز منجر به تعطیلی تا پایان نمایشگاه و پنج مورد نیز به مدت یک روز تعطیل شدند.

امیرزاده عنوان کرد: اقدام به نقد کردن بن بدون فروش کتاب، واگذاری غرفه به غیر و فروش کتاب ناشران دیگر، ثبت نام کلاس آموزشی، عدم رعایت شئونات اسلامی و فروش کتاب بدون مجوز از جمله مصادیق تخلفات هستند.

وی بیان کرد: پرفروش ترین ناشران این دوره از نمایشگاه به ترتیب بخش لاتین، آموزشی، لاتین، دانشگاهی، عمومی هستند که از 600 میلیون تومان تا یک میلیارد فروش داشته اند. 10 ناشری که پایین ترین میزان فروش را داشته اند به ترتیب در بخش های دانشگاهی، عمومی، کودک، لاتین، عربی و دیجیتال است که 80 درصد آنها در بخش عمومی بودند.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز (23 اردیبهشت ماه) در شهر آفتاب به کار خود پایان بخشید.

برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران”ایبنا”