از مجموعه تاریخ شفاهی سینمای ایران،گفت‌وگو با فرخ غفاری به همت نشر روزبهان به چاپ رسیده است.هر زمان صحبت سینمای روشنفکرانه‌ی ایران به میان می‌آید،بی تردید یکی از نام‌هایی که بسرعت به ذهن می‌رسد فرخ غفاری است.غفاری جوان در سال 1330 کانون فیلم ایران را تاسیس کرد تا برای اولین بار،درست شانزده سال بعد از تاسیس سینماتک فرانسه و پیش از سوئیسی‌ها و بی کمک مستقیم فرانسوی‌ها،ما در ایران صاحب فیلمخانه‌ی ملی و آرشیو فیلم سینمایی باشیم.عده زیادی از مشتاقان سینما برای تماشای شاهکارهای سینمای جهان بارها به این جلسات رفتند و نسل دوم فیلمسازان مهم و جدی سینمای ایران از میان تماشاگران همین فیلم‌ها شکل گرفت.پیرامون اهمیت غفاری در تاریخ سینمای ایران،همین بس که در فاصله‌ی سال‌های پس از 1332 تا سال 1345،صرفا چهار فیلم جدی داستانی در سینمای روشنفکری ایران ساخته شده که نیمی از آن‌ها سهم غفاری است.غفاری در نیمه اول دهه چهل،بهترین اقتباس سینمایی از داستان‌های هزار و یک شب را در ایران ساخت.شب قوزی در 1343 رویکردی امروزی است به روحیه‌ی رویاپرداز انسان ایرانی و آسیب‌هایی که در مواجهه با واقعیت زندگی می‌بیند اما به زبان طنز.فرخ غفاری از تاریخ سینمای ایران نکته‌های فراوانی دارد که کتاب حاضر حاوی آنهاست.سعید نوری رودرروی غفاری برای این گفت‌وگو نشسته و اثر حاضر در 420 صفحه رقعی با جلد نرم به چاپ رسیده و قیمت آن39 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات