گذری بر شعر هلند

گزیده‌ای از شعر هلند تا سال‌های پایانی قرن بیستم به کوشش امیرحسین افراسیابی گردآوری و به همت نشر ثالث چاپ شده است.زبان اغلب مردم هلند و حدود نیمی از مردم بلژیک (فلاندرها) هلندی است.پس ادبیات هلندی ،نویسندگان و شاعران هلندی و نیز فلاندری را در بر می‌گیرد.البته فریزلاندی‌ها که در شمال غربی هلند ساکنند زبان دیگری دارند. شعر هلند طی تاریخش دچار تغییرات بسیاری شده است.مهم‌ترین این تغییرات را جنبش “هنر برای هنر” سال‌های هشتاد سده‌ی نوزدهم،جنبش شعر تجربی سال‌های پنجاه سده بیستم و نفوذ اندیشه‌ی پست مدرن در دهه‌های اخیر به وجود آورده‌اند.بعد از هفتاد و سه پروانه شاید نگاهی باشد به گوشه‌هایی از ماجراهایی که شعر هلند از سر گذرانده است.نگاهی مفید که با برترین نمونه‌های شعر سرزمین هلند همراه است.بعد از هفتاد و سه پروانه در 368 صفحه منتشر شده و قیمت آن 30 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید