اثر جدید مقصود فراستخواه با عنوان گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران به همت نشر آگاه چاپ شده است.مقصود فراستخواه جامعه شناس و محقق کشورمان در رشته‌های فلسفه و الهیات تحصیل کرده و به تدریس در سیستم آموزش عالی مشغول است.مباحث مطرح شده قرار است نگاهی نو و انتقادی باشد پیرامون دانشگاه پژوهی،مطالعات علم و آموزش عالی.به نظر می‌رسد شواهد و استدلال زیادی لازم نخواهد بود اگر بگوییم دانشگاه و علم در جامعه‌ی دانش بنیان بیش از هر زمان دیگر،جریان اصلی تعیین کننده‌ای برای آینده‌ی این سیاره شده است،خصوصا در جامعه‌ای در حال گذار،مانند ایران،که در کار ساخته شدن است و در تب و تاب تجدد و تحول و توسعه است و قضایای  دشوار معاصریت آن به شدت موکول است به وضع علم،به مرجعیت دانش و به جایگاه دانشگاه و نقش اجتماعی دانشگاهیان.پژوهش حاضر در چهارده فصل تنظیم شده و قرار است در هر فصل یکی از عناصر پایه‌ای حول این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد. کتاب حاضر در 342 صفحه، جلد نرم و با قیمت 24 هزار تومان منتشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید