ریشارد کاپوشچینسکی یک ویژگی بزرگ دارد.او در زمره مورخین معاصری است که برای نگارش وقایع تاریخی، حضور در مقام چشم ناظر را در محل رویدادها امری اجتناب ناپذیر می‌دانند. کاپوشچینسکی از نزدیک شاهد بیست‌وهفت انقلاب در کشورهای جهان سوم بوده و با دیدی جزئی نگر تب و تاب‌های انقلابی این کشورها را گزارش نویسی کرده است. شاهنشاه گزارشی درخشان از روزهای پرتب‌وتاب انقلاب ایران است. کاپوشچینسکی در این کتاب صرفاً به شرح فرار شاه و بازگشت آیت‌الله خمینی از تبعید نپرداخته، بلکه می‌کوشد علل بروز این اتفاقات را مطرح کند. او به مشاهدات روزنامه‌نگارانه‌ی خود در قیاس با اطلاعات انتزاعی تاریخی اهمیت بیشتری می‌دهد. او ما را به جایی می‌رساند که بپذیریم انقلاب ایران احتمالاً اجتناب‌ناپذیر بوده و ضمناً این باور را به چالش می‌کشد که انقلاب ایران حاصل دسیسه‌های خارجی بوده است.شاهنشاه با ترجمه بهرنگ رجبی در مجموعه کتابهای تاریخی نشر ماهی چاپ شده و خواندن آن برای هر فردی که به تاریخ معاصر ایران علاقه دارد می‌تواند حاوی تحلیل‌های قابل تاملی باشد.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید