چگونه می‌توان در یک جهان سراسر رقابتی سازمانی داشت که همواره پیشرو باشد و هوشمندانه عمل کند؟ ماموریت ما چیست؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟ مشتریان ما چه ارزشی دارند؟ نتایج حاصل از کار چیست؟ برنامه ما چیست؟ این پنج پرسش مهم به ظاهر ساده و فریبنده سوالات کلیدی و ارزشمند امروز هر سازمانی است.پیتر اف.دراکر  در کتاب مختصر و مفیدی که با عنوان “پنج پرسش مهم سازمانی” و به همراهی چند تن از نظریه پردازان مدیریت سازمانی تالیف کرده تلاش می‌کند تا پاسخی برای این سوالات بیابد.پیتر دراکر که از او به گونه‌ای وسیع به عنوان پیشروترین نظریه پرداز مدیریت در دهه‌های اخیر یاد می‌شود،نویسنده،معلم و سالهای متمادی مشاور متخصص در سیاست گذاری در بخش‌های اجتماعی سازمانهای گوناگون بوده و کارهای پیشگامانه‌ی او مدیریت مدرن را در قالب نظمی جدی درآورده است.در این کتاب قرار است شمایی از اصولی ترین نیازهای یک سازمان نیرومند و با هدف مورد بررسی قرار گیرد.کتاب حاضر با ترجمه بابک کریمی توسط نشر دایره منتشر شده و قیمت آن 17500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید