معنای تکثر عقاید چیست؟نسبی گرایی چیست و در مواجهه با افراد و گروه هایی که دارای ارزشهایی متفاوت با ارزشهای ما هستند چه موضعی می‌توان داشت؟ اصولا در نوع نگاه مبتنی بر نسبی گرایی چه خطاهایی می‌تواند وجود داشته باشد؟ و …

اینها بخشی از مسائلی است که قرار است در کتاب اعتقاد بدون تعصب اثر مشترک پیتر برگر و آنتون زایدرولد مورد بررسی قرار گیرند.اصولا بنیادگرایی حاصل نگاه تک بعدی افراد و گروه‌ها به هر مسئله‌ای در جهان کائنات است.بنیادگرایی راهی برای پذیرش نگره‌های غیر همسو باقی نمی‌گذارد و تفکر مبتنی بر نسبی گرایی محض هم هیچ ارزش اجتماعی مشترکی را باقی نمی‌گذارد، پس چاره چیست؟ پیتر برگر و آنتون زایدرولد در اثر حاضر که پانزدهمین جلد از مجموعه تجربه و هنر زندگی نشر گمان است تلاش می‌کنند تا پیرامون این وضعیت بن بست گونه فلسفه ورزی کنند.کتاب حاضر در هفت بخش تنظیم شده که شامل فصول  خدایان بی‌شمار مدرنیته، سازوکار نسبی‌سازی، نسبی‌گرایی، بنیادگرایی، یقین و تردید، محدودیت‌های تردید و سیاست میانه‌روی می‌باشد.تجربه و هنر زندگی عنوان مجموعه‌ای است که قرار است فلسفه را از یک دانش آکادمیک صرف خارج کرده و در لایه‌های زندگی روزمره‌ی انسانها آن را جستجو کند.اثر حاضر توسط محمود حبیبی ترجمه شده و قیمت آن 14500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید