کتاب کاربردی و مهم ونکاتارامان و جفری کی.پینتو پیرامون مدیریت پروژه یعنی “مدیریت هزینه و ارزش در پروژه‌ها” توسط انتشارات روزنه به بازار نشر ارائه شده است.مدیریت پروژه تخصیص،پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره‌ی زمانی خاص است.به بیان دیگر مدیریت پروژه به کار گیری دانش،مهارت‌ها،ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است.مدیریت و کنترل هزینه‌های پروژه شامل برنامه‌ریزی،برآورد هزینه،بودجه بندی و کنترل هزینه‌های پروژه در طول چرخه‌ی حیات پروژه است،به نحوی که پروژه بتواند با بودجه‌ی مصوب تکمیل شود.یکی از مهمترین وجوه قابل توجه در کنترل هزینه‌های یک پروژه،کنترل هزینه‌های آن بر اساس مدیریت ارزش کسب شده است چرا که عدم توجه به ارزش و ارزش آفرینی در یک پروژه منجر به شکست آن می‌شود.باتوجه به ضعف اغلب سازمان‌ها در مبحث مدیریت هزینه و همچنین محدودیت منابع پروژه‌ها،نیاز به منابع آموزشی مناسب به منظور مدیریت هزینه و ارزش در پروژه‌ها یک نیاز اساسی است.این کتاب گامی است در جهت پاسخگویی به این نیاز اساسی و مهم.مدیریت هزینه و ارزش در پروژه‌ها را امید خیاط و ابوالفضل آدرسی به اتفاق ترجمه کرده‌اند و کتاب حاضر در 316 صفحه،قطع وزیری و با قیمت 28 هزار تومان به چاپ رسیده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید