منتخبی از اشعارعاشقانه‌ی ای.ای کامینگز به همت نشر دیبایه چاپ شده است.ای.ای کامینگز شاعر نقاش و نقاش شاعر معاصر و زبان گرای آمریکایی برای دوستداران شعر مدرن چهره‌ای است آشنا.طیفی از منتقدین ادبی کامینگز را بزرگ‌ترین شاعر غنایی عصر اخیر لقب داده و عده‌ای دیگر او را صدای شاخص شعر مدرن قرن بیستم می‌دانند.شعر کامینگز در عین سادگی و بلاغت،عمیقا سنت شکن است و در واقع جستجویی است در امکان‌های شعری.گزیده حاضر شامل 120 شعر عاشقانه از کامینگز است.نمونه‌هایی که از میان 12 کتاب شعر شاعر گزینش شده‌اند.این مجموعه گذری است بر سیر آثار شاعری که باور داشت شعرهای ساختنی‌اش با گل‌های سرخ و لوکوموتیوها در رقابت‌اند،همو که ترجیح می‌داد از یک پرنده چطور آواز خواندن یاد بگیرد،تا اینکه به ده هزار ستاره چطور نرقصیدن یاد دهد.گزیده حاضر را با عنوان “در زیبایی توست معضل فلوت ها”،احسان مهتدی ترجمه کرده و قیمت آن 20 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید