بیوه زیرک نمایشنامه کمدی کارلو گولدونی به همت نشر بیدگل به چاپ رسیده است.کارلو گولدونی متولد 1707 در ونیز و درگذشته به سال 1793 در پاریس است.ولتر او را مولیر ایتالیا می‌نامد.به راستی باید گولدونی را مهمترین کمدی نویس تمام رنسانس در ایتالیا دانست.کسی که با ساختارهای نوین نمایشی‌اش جانی دوباره به کمدیا دلارته بخشید.تا امروز و بعد از گذشت بیش از دویست سال از مرگ گولدونی،صحنه‌های بزرگ تئاتر جهان هیچ‌گاه از آثارش خالی نبوده است.بیوه زیرک از معدود کمدی‌های گولدونی است که در آن حس استقلال طلبی و انتخاب گری زنانه بر وجه انفعالی‌ شخصیت‌ها پیشی می‌گیرد.این کمدی بستری برای ارائه تمنیات پنهانی گولدونی و مطرح کردن آرزوی دیرین خود یعنی اتحاد ایتالیا و نیز خروج نقش‌های زنانه از دایره کلیشه‌ی معشوق‌های منفعل و منتظر است.گولدونی این نمایش را نخستین بار در سال 1752 و در جریان کارناوال سالانه‌ی شهر ونیز به صحنه برد.بیوه زیرک را علی شمس ترجمه کرده است و قیمت آن 14 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات.

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید.