کتاب “هاله‌ی هسته‌ای” شامل نوشته‌های وبلاگی سید محمدعلی ابطحی به همت نشر ثالث به چاپ رسیده است. این نوشته‌های وبلاگی از آذر ماه سال 84 تا آذر ماه سال 85 به شکل روزانه نوشته می‌شد و وقایع سیاسی،اجتماعی،فرهنگی روز را مورد پوشش قرار می‌داد.مجموعه یادداشت‌های آقای ابطحی را می‌توان یک تاریخ‌نگاری سیاسی دانست که با نگاهی متفاوت به جریان‌های آن روزهای جامعه ایران می‌نگریست.محمد علی ابطحی می‌نویسد: اکنون پس از یک دهه، این مجموعه را با نام هاله‌ی هسته‌ای خدمت اهالی فکر و تحقیق تقدیم می‌کنم.این اسم هم برگرفته از دو اتفاق مهم آن سال‌ها است: ادعای دیدن هاله‌ی نور رئیس جمهور که آن را نمادی از حمایت‌های بی دلیل و بی دریغ مذهبی و اسلامی از آقای احمدی نژاد گرفته‌ام و مسئله‌ی هسته‌ای که مسئله‌ی اصلی بود و در همین فاصله ایران را به شورای امنیت برد.ترکیب این دو واژه شده است: “هاله‌ی هسته‌ای”

اثر حاضر در 379 صفحه‌ی رقعی با جلد نرم و قیمت 35 هزار تومان به چاپ رسیده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید