رمان پوست شاهکار جاودانه‌ی نویسنده‌ی ایتالیایی کورتزیو مالاپارته به همت نشر نگاه به چاپ رسیده است.کمتر اثری در تاریخ ادبیات، تاثیرات اجتماعی پدیده جنگ و روابط انسانی در شرایط بحرانی را به وضوح و درخشانی رمان پوست ترسیم کرده است.مالاپارته یک تجربه گرای به تمام معنا بود،همه چیز را تجربه کرد و آثارش تجربیات تکان دهنده‌ی او از جنگ است.پوست تصویر ایتالیای اشغال شده توسط آمریکایی‌ها در رهایی از فاشیسم است.آمریکایی‌های ناجی! مالاپارته در این اثر نقش آمریکایی‌ها را در ویرانی و بدبختی ایتالیا با طنز سیاه خود به بهترین وجهی تصویر کرده است.پوست اثر ماندگار این زمان و همیشه است.اما چرا طنز سیاه در توصیف یکی از هولناک ترین پدیده‌های انسانی، یعنی جنگ؟ شاید در اینجا باید به گفته‌ی نیچه متوسل شد: “با خنده است که باید کشت نه با خشم”

پوست را قلی خیاط ترجمه کرده و نشر نگاه آن را در 416 صفحه،قطع رقعی،جلد نرم و قیمت 37 هزار تومان به بازار نشر عرضه کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید