سفرنامه‌ی حاجی مهندس توسط نشر چشمه چاپ شده است.سفرنامه فرمی است که از دیرباز از محبوب‌ترین فرم‌های ادبی برای مواجهه‌‌ی مستقیم با تجربیات فرد دیگری در یک سفر یا مجموعه‌ای از سفرها بوده است، اما ویژگی خاص این سفرنامه که علی حصوری آن را نگاشته، ترکیب خاطره نویسی و سفرنامه‌نویسی با محوریت موضوع “فرش” است.این کتاب سفرنامه‌ای متعارف نیست.در آن از سنت‌های بافندگی در ایران،بخش مهمی از هنرهای ایران،رسوم،آداب و گاه ریشه‌ی تاریخی برخی از پدیده‌ها و حوادث سخن رفته است.همچنین از اتفاقاتی که در حین گردآوری اطلاعات اساسی در مورد فرش ایران برای نویسنده رخ داده یا به گوشش خورده که از بار فرهنگی یا تاریخی خالی نیست نیز سخن به میان رفته است.در این کتاب نویسنده به برخی از هنرهای کاربردی،ابزارها و فنون و گاه ریشه‌ی تاریخی آن‌ها یا نسبت آنها با شهرها و مناطق کشور پرداخته است.سفرنامه‌ی حاجی مهندس در 419 صفحه و با قطع رقعی چاپ شده و قیمت آن 35 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید