نمایشنامه‌های آسید کاظم و تیغ و ترنا در قالب یک کتاب و توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است. محمود استادمحمد از جمله نمایشنامه نویسانی است که در دوران معاصر تاثیر عمده ای را بر هنر نمایش ایران گذاشته است. استاد محمد فعالیت نمایشی خود را در نوجوانی پس از آشنایی با استادش محمد آستیم و سپس نصرت رحمانی و عباس نعلبندیان و  عضویت در آتیله تئاتر آغاز کرد و سپس  در سال ۱۳۴۷ با بازی در نمایش شهر قصه در نقش “خر” به شهرت رسید. قرار است که نشر چشمه مجموعه ای از نمایشنامه های چاپ شده و چاپ نشده‌ی زنده یاد محمود استادمحمد را در قالب چند مجلد منتشر کند که کتاب حاضر نخستین جلد از این مجموعه است. در اولین جلد از این مجموعه ۲ نمایشنامه «آسید کاظم» و «تیغ و تُرنا» منتشر شده است. نمایشنامه «تیغ و تُرنا» بر خلاف نمایشنامه «آسید کاظم» برای اولین بار است که چاپ می شود.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید