چارلز بوکوفسکی را می‌توان یکی از ساختارشکن ترین و قاعده ناپذیرترین نویسندگان تاریخ ادبیات دانست.نوعی بی ریایی و مواجهه‌ی مستقیم با درون انسان در آثار بوکوفسکی هست که از فرط شفافی و بی پرده بودن،گاه حتی هولناک می‌نماید.آثار بوکوفسکی در عین حال، نقد تند و تیزی علیه رویای آمریکایی نیز هست. نمایش تصویر یکدست و رویایی از زندگی انسان‌ها در آثار بوکوفسکی شکسته شده و حقیقت در عریان‌ترین شکل ممکنش در مقابل خواننده‌ی این آثار قرار می‌گیرد.رمان عامه پسند از این نویسنده همواره با اقبال گسترده کتاب خوانان ایرانی روبرو بوده است.این روزها، نشر نگاه ترجمه‌ی دیگری از رمان مهم و درخشان هزار پیشه‌ی بوکوفسکی را به بازار نشر فرستاده، این رمان پیشتر نیز با چند ترجمه چاپ شده بود.البته بحث ممیزی بیش از حد و سلیقه‌ای آثار بوکوفسکی که در بازار رسمی نشر ایران عرضه شده‌اند نیز همواره از نقدهای جدی دوستداران این نویسنده بوده که در نوع خود موضوع بسیار مهم و قابل تاملی است.هزار پیشه در 199 صفحه،قطع رقعی و با قیمت 15 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید